Szakdolgozat védésként elfogadott előadások

Előadó Előadás címe
Ábrahám János Csaba A pitvarfibrilláció radiofrekvenciás ablációs kezelése anatómiai tervezésű katéterekkel. Rövid távú eredmények az első 40 beteg alapján
Ádám Krisztina Ultrahang alapú terhességi kormeghatározás és az ultrahang terminus pontossága
Ádány Csaba Sándor Trendelenburg helyzetben végzett laparoscopos nőgyógyászati műtétekben alkalmazott teljes intravénás és inhalatív anesztézia összehasonlítása
Aghaei Hervani,Maryam Psychological resilience and its determinants among English-speaking medical students
Antal Anett Mária Másodéves gyógytornászok mozgásszervi állapotának felmérése és javítása
Árokszállási Anikó Fiatalkori szexuális bántalmazás 2006-2010 között
Bábás Szabolcs Proximalis humerus vég törések kezelése
Bagi Ágnes A lovasterápia járásfejlesztő hatásának objektív vizsgálati lehetősége
Bagi Katalin Krónikus kalcium antagonista kezelés hatása kutya szívizom kalcium-homeosztázisára
Bai Ferenc Colorectalis májmetasztázisok sebészi kezelésével szerzett tapasztalataink
Baksa Ivett Mutáns TIMAP expressziós konstruktok előállítása
Bakti Fruzsina Extracelluláris proteináz termelés az Aspergillus nidulans autolizáló tenyészeteiben
Balajthy András Limfociták proliferációjának és Kv1.3 kálium ioncsatornáinak vizsgálata hiperkoleszterinémiás állapotban
Balázs Máté Ádám Családtagok dohányzása és a család szociális hátterének összefüggései a serdülők dohányzó magatartásával
Balla Dóra A fizikai aktivitás hatásának kivédése inzulinpumpát használók körében
Balla Szabolcs A chorioidea naevusok és a kis méretű chorioidea melanomák elkülönítése
Balog Zsanett Mesenchymalis sztromasejtek differenciációs képességének vizsgálata
Bálon-Bodoki Levente Rituximab terápia és progresszív multifokális leukoencephalopathia (PML) összefüggései rheumatoid arthritisben
Bárándi András Nazális lipidkezelés hatása az allergiás légúti gyulladásra egerekben
Barkaszi Barbara Nem kívánt terhességek tizenéves korban, lehetőségek a megelőzésére
Batizi Orsolya A depresszió tüneteinek előfordulása szkizofréniás betegeink között
Bedekovics Judit Sejtfelszíni antigének expressziójának változása a kezelés során gyermekkori akut lymphoblastos leukaemiában
Béke Gabriella Az apolipoprotein E polimorfizmus hatása a hyperlipidaemiás betegek lipidparamétereire, valamint az ezetimib kezelés hatékonyságára
Bene Krisztián A TLR3- és RLH-szabályozott útvonalak együttműködése humán dendritikus sejtekben
Benedek Péter Különböző típusú gyógyszeres stentek hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata
Berényi Erika Apoptózist indukáló Tet-on eukarióta expressziós vektorok ősszeállítása és vizsgálata
Béres Edit Az emlőrák prognosztikai faktorainak hatása az agyi metasztázis kialakulására
Béres Tímea A pancreas carcinoma sebészi kezelésének korai eredményei
Berezvai Eszter Az antidepresszáns fogyasztás és az öngyilkosság okozta halálozás változása közti kapcsolat Magyarországon 20 év alattiak körében
Besenyei Róbert Életminőséget javító konzervatív kezelési módszerek összehasonlítása radikális prosztataeltávolításon átesett betegeken
Biró Krisztina Mennyire hatékony a radiojód terápia Graves-Basedow kórban?
Bodnár Andrea A mozgásterápia és a gerincvédő életmód jelentősége óvodáskorban
Bodnár Attila Emberi temporalis csontok szövettani feldolgozásának optimalizálása.
Bodor Angéla Mélyvénás thrombosis szövődményeként kialakult pulmonalis embolia diagnosztikája és gyakorisága
Boros Tímea Daganat miatt tüdőrezekción átesett betegeink túlélésének és életminőségének vizsgálata
Borsós Máté A posztoperatív kardialis troponin I, mint rizikó módosító tényező extrakorporális keringésben végzett szívműtétet követően
Buzás Dávid Változások a perifériás vérben őssejt mobilizálás során különböző hematológiai kórképekben
Csabalik Richárd A kórházi felvételkor mért vércukorszint és az akut ischaemiás stroke kimenetelének összefüggései
Csáky Eszter Változtat-e a metilprednisolon kezelés a Hashimoto thyreoiditis lefolyásán
Cseh Ákos Nem-sebészi orbita dekompresszió a látást veszélyeztető súlyos, progresszív endocrin orbitopathiában
Csenteri Orsolya Karola Célértéket befolyásoló tényezők a 2-es típusú diabetes mellitusban
Csípő Andrea Cöliakia antitest vizsgálat specificitásának javítása rekombináns transzglutamináz antigén járulékos aminosav szekvenciáinak segítségével
Csizmadia Enikő Acne vulgarisban a PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor) gamma molekula és célgénjeinek expressziós vizsgálata lézer mikrodisszekcióval izolált faggyúmirigyekben
Csősz Anetta Fokozott IgE típusú antitestválasz vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben
Csumita Mária A PARP-2 depléció hatásának vizsgálata a génexpresszión
Czipa Erik Két Staphylococcus aureus klinikai izolátum ß-laktamázainak azonosítása proteomikai módszerekkel
Czuriga Izabella Genotípus és fenotípus összefüggések vizsgálata VII-es faktor deficienciában
Dániel Bence A PPAR gamma és STAT6 lehetséges direkt kölcsönhatásának feltérképezése
Déri Kitti Új eredmények a sclerosis multiplexben
Dezső Dóra A Neuron Specifikus Enolase NSE emelkedés klinikai jelentőségének vizsgálata
Dömötör Mária A gyermekkori migrén profilaktikus kezelésével szerzett tapasztalataink
Ducza László Gén- és fehérje expresszió vizsgálata komplett Freund-adjuváns-indukálta gyulladásos fájdalommodellben
Dudás Ivett Alacsony dózisú ribavirin monitorozása HCV-vel fertőzött vesebetegek esetén
Durkó András Az ischaemiás szívbetegség rizikófaktorainak összehasonlítása női és férfi betegekben - retrospektív vizsgálat
Ebrahimi, Shabnam Fatemeh Prevalence of ESBL-producing enterobacteria in stool samples of asymptomatic individuals
Emese Tolnai Toxikus adenoma radiojód-terápiájának pontosabb dozírozása
Engler Máté János A kondrogenikus sejtek citoplazmatikus Ca2+ koncentrációjának differenciáció-függő nagyfrekvenciájú oszcillációi
Erdélyi Zsuzsa Egészségmagatartás kérdőíves felmérése a DEOEC adminisztratív dolgozói körében
Fábián Petra Éva Plexus chorioideus tumorok kezelése a DE OEC Idegsebészeti Klinikáján
Farkas Bence Egy gammaretrovírus proteáz gátolhatóságának vizsgálata
Farkas Eszter Süllyedéses tünetek, panaszok miatt végzett helyzetjavító, szervmegtartó műtétek (manchesteri plastica) eredményessége fertilis korban lévő nők esetében 15 év műtétes anyagában a DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján
Fejes Zsolt Kataláz gén 5' promoter régió -262C>T mutáció referens egyéneknél
Fenyvesi Krisztina Életminőség monitorozása gasztroenterológiai betegség miatt gondozott gyermekeken
Fodor Babett Nővérek egészségi állapotának felmérése és értékelése
Fodor Babett Subarachnoidalis vérzéses betegek túlélése és életminőségének változása különböző folyadékpótlási stratégiák mellett
Fodor Gábor A béta-blokkolók hatása az infekciók kialakulására a II. Belklinikán gondozott májcirrhosisos betegekben
Fónagy Gergely Quadricuspid aortiv valve - A Case Report - Prospects for repair
Fórizs Noémi Az agyi haemodinamika vizsgálata extrém kis súlyú koraszülöttek esetében Near Infrared Spektroszkóp (NIRS) segítségével
Fülöp Gábor Áron Hidrogén-peroxid és mieloperoxidáz hatása az arteria basilaris kontraktilitására
Gaál Zsuzsanna Protein foszfatáz-1 szerepe a retinoblasztóma fehérje foszforilációs szintjének szabályozásában
Gábor Miklós Testtartás vizsgálata és korrekciója gitárosok körében
Gégény Tímea Egyszerűsített caries-rizikó teszt
Golda Mária PEG10, egy humán endogén retroelem funkcionális vizsgálata
Grabicza Anita Vastúlterhelés politranszfundált gyermekekben
Győrfi Anita Immunológiai eltérések vizsgálata a meddőség hátterében
Győrfi Anita Kamrai repolarizációs EKG- markerek vizsgálata hemodiafiltráció és hemodialízis során
Györfi Krisztina Fizikai terhelhetőség mérésére használható módszerek kvantitatív összehasonlítása
Győri Nikolett Rövid és hosszú távú túlélés vizsgálata szisztémás lupus erythematosusban
Gyükér Nóra Későn induló sclerosis multiplex jellegzetességei
Gyükér Nóra Hogyan mérjük a fáradékonyságot sclerosis multiplexben?
Hajdu Angéla Húgyúti fertőzések gyermekkorban - a DE OEC Gyermekklinika 2002-2009. közötti fekvőbeteg eseteinek feldolgozása
Hajdu Hajnalka A nyugalmi szívfrekvencia szerepe akut myocardiális infarktus során stent implantációt követő instent restenosis kialakulásában
Halász Adrienn A COPD-s betegek életminőségének változása
Harman Aletta Andrea A cardiogen stroke és az antithromboticus kezelés hatékonyságának elemzése a Neurológiai Klinika Intenzív Osztályán
Hegedüs Mónika Regressziós szindrómák- esetbemutatások
Hegyi Bence Gyermekek tartós orális antikoaguláns terápiája
Hirs Attila A laparoscopos és a nyílt partialis veseresectiók eredményeinek összehasonlítása
Hollik Bernadett Myocarditis a gyermekkorban
Hollós Patrik A poli(ADP)-ribóz polimeráz 2 (PARP-2) metabolikus szerepének vizsgálata szövettani módszerekkel
Hornyeczki Péter Nyelőcsővarix vérzések kimenetelének összehasonlító elemzése két idõszak adatai alapján
Horváth Dániel A miozin foszfatáz kölcsönható fehérjéinek és szabályozásának vizsgálata B50 neuroblastoma sejtekben
Horváth Klára Rózsa Vörösvérsejt sejtmembrán betegségek manifesztációja és kórlefolyása gyermekkorban
Horváth Zsuzsanna Humán élelmiszervizsgálatok. Minőségi bárányhús a humán táplálkozásban, életminőség, biológiai markerek változásának értékelése 6 hetes kontrollált vizsgálatot követően
Hudivók Zoltán Béta-karotin oxidációjának vizsgálata in vitro
Irsai Gábor Szerológiai prognosztikai markerek vizsgálata nagyszámú non-Hodgkin limfómás betegen
Iski Gabriella Obezitás, hiperinzulinémia, inzulin rezisztencia összefüggése a gyermekkori aszthma bronchiale kontrollálhatóságával
Izsáki Boglárka Magasabb szérum TSH szint esetén a differenciált pajzsmirigyrák valószínűsége nagyobb a pajzsmirigy göbökben
Jakob Bernadett A mintázatfelismerő receptor AIM2 fehérje sejtproliferációra gyakorolt hatásának vizsgálata
Janka Eszter Anna A mieloperoxidáz enzim (MPO) -463 G/A polimorfizmusának vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben
Jóna Ádám Az Entinostat (SNDX-275) hiszton deacetiláz-inhibitor apoptózist indukál Hodgkin lymphomában és szinergista módon hat Bcl-2 inhibitorokkal
Juhász Ilona Depresszióra gyanús hangulatzavar előfordulása egyetemi hallgatók körében
Juhász Judit Mi a teendő szemészeti kullancsfertőzés esetén, avagy nympha az ambulancián
Juhász Tünde Húsipari minták mikrobiológiai vizsgálata Listeria monocytogenes fertőzöttség szempontjából
Juhász Tünde Nem steroid gyulladásgátló hatása a neuronális aktiváció kiváltotta agyi regionális vérátáramlás változásra
Kahlik Kitti-Paula Az elhízás epidemiológiája felnőtt magyar lakosság körében
Kassai Zsófia A fényérzékenység vizsgálata polymorph fény-exanthemában
Katona Péter Funkcionálisan aktív agyi területek összeköttetéseinek vizsgálata képfúzióval
Kazup Ágota Nóra Postcraniotomiás fejfájás gyakoriságának és súlyosságának összehasonlítása diclofenac praemedicatio esetén (randomizált, placebo-kontrollált vizsgálat)
Kecskés Judit Nőgyógyászati vizsgálatoktól való távolmaradással kapcsolatos attitűd elemzése reprezentatív mintán
Kerékgyártó Márta Zsuzsa Mesterséges szénhidrát antigének szintézise és vizsgálata MALDI-TOF tömegspektrometriai és kapilláris gélelektroforetikus módszerekkel (CGE)
Keresztessy Tünde Acne vulgaris hátterében álló genetikai és környezeti tényezők vizsgálata kérdőíves felméréssel orvostanhallgatók körében
Király Anna Az elisidepsin hatásmechanizmusának és trastuzumabbal való interakciójának vizsgálata SKBR3 sejtvonalon
Király Orsolya Az esztétikus testképző gimnasztika alkalmazhatósága és hatékonysága óvodás korban
Kis Gábor Alkalmazott felületaktív anyagok citotoxicitási vizsgálata Caco-2 sejtvonalon.
Kiscsatári Laura A HT199 melanoma sejtvonal NMDA receptorainak vizsgálata
Kisgáti Erika Diabetes és lisztérzékenység együttes előfordulása a DEOEC Gyermekklinikai gondozottai között.
Kisgáti Erika Kezelt diabeteszes betegek életminőségének felmérése
Kiss Katalin A poli-ADP-riboziláció szerepének vizsgálata SAOS sejtek differenciálódásában
Kiss Máté Az RXR alfa és RAR alfa magreceptorok ligandfüggő degradációja - egy ismert jelenség új szemszögből
Kiss Máté Video-asszisztált thoracoscopos lobectomia mint új műtéti eljárás a mellkassebészetben
Kiss Zsuzsa Cervicalis spondylosis jelei panoráma felvételeken
Knapek Éva A társfüggőség a maladaptív sémák tükrében
Komár Krisztina Ewing sarcomás esetek a Debreceni Gyermekgyógyászati Intézet Gyermekhematológia-Onkológia Tanszék beteganyagában 2000-2010 között
Komáromi Péter Agyi 11C-metionin PET/CT leképezés optimalizálása dinamikus begyűjtés alapján
Kónya Melinda Az elektroencephalogram változásának vizsgálata koraszülötteken
Körömi Zsolt Anti-foszfolipid antitestek (APLA) vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben
Kovács András A térdízületi artrodézis totál protézisek szövődményeinek kezelésére
Kovács Krisztina A sevofluran hatása a szisztémás keringésre, az agyi autoregulációra és az agyi CO2-reaktivitásra
Kovács Nóra A myasthenia gravis epidemiológiai viszonyainak és ellátási sajátosságainak elemzése a kórházi és járóbeteg-szakellátási teljesítmény-elszámolási jelentések alapján
Kovács Renátó László Fluconazol, amphotericin B és caspofungin in vivo hatékonyságának összehasonlító vizsgálata Candida orthopsilosis, C. parapsilosis és C. albicans ellen, neutropéniás egérmodellben
Kristóf Endre Károly Az ICAM3 gén szerepének vizsgálata az apoptotikus neutrofil granulociták makrofágok által történő felvételében
Kristóf Endre Károly Eukarióta expressziós vektorok standard elemekből történő összeállítása és vizsgálata (az iGEM RFC-25 szabványának megfeleve)
Kulcsár Edina Linda Transztelefonikus EKG küldését követően akut ST elevációval járó myocardialis infarktussal bekerült betegek hosszútávú prognózisa az EKG beérkezése és az első ballonfelfújás között eltelt idő függvényében
Kurucz Vivien A rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis ) méregösszetételének vizsgálata
Laczkóné Majer Réka Specifikus életminőség jellemzők alakulása gyulladásos bélbetegek és asthmás felnőttek körében
Laczovics Attila Agyi gliomák képalkotó diagnosztikája: konvencionális és a diffúziós tenzor MR képalkotással végzett eredmények elemzése
Lakó Éva Coaguláz-negatív Staphylococcusok kóroki szerepének vizsgálata véráramfertőzésekben
Lakó Éva Hyperventillatio hatása a vizuális stimuláció kiváltotta áramlásváltozásra
Lente Zsófia A statinok vascularis hatásai sclerodermában
Léránt Brigitta Az érfalvastagság és érfalmerevség összehasonlító vizsgálata dohányzó és nem dohányzó egyetemistákban
Magyar Zsuzsanna A gonadectomia haemorheologiai paraméterekre kifejtett hatásai laboratóriumi patkányokon
Marics Balázs HSP-coinducer hatású molekulák glükóz terhelésre gyakorolt hatásának vizsgálata egéren
Márki Mariann A Rheb fehérje és szerepe a myeloid vérképzés zavaraiban
Máté Gábor Fluoreszcens aglyco-ristocetin származékok szintézise és vizsgálata
Menczel Enikő Hogyan befolyásolja az MHC I géncsendesítése a T-sejtek IL-2/15 indukált Jak/STAT útvonalat?
Merker Timea A láb boltozatos szerkezetének statikai elváltozásai és a koordináció közötti összefüggések vizsgálata óvodás gyermekek körében
Mester Lívia A terhesség alatt végzett fizikai aktivitás szerepe a szülés utáni hangulatváltozások megelőzésében
Molnár Dávid Aminoglikozid rezisztencia gének előfordulása és a klonalitás összefüggése egy intenzív osztályról származó Pseudomonas aeruginosa izolátumok esetében
Molnár Márió Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyom-kenderrel (Cannabis Sativa L.) szennyezett területeiről származó minták THC tartalmának vizsgálata
Monika Béresova Az agyi diffúziós anizotrópia aszimmetriájának vizsgálata diffúziós tenzor képalkotás és agyatlasz technikák segítségével
Nagy Adél Ionkromatográfiásan elválasztott humán szérumfehérjékhez kapcsolt fémek meghatározása atomspektrometriás módszerrel
Nagy Adél Az izomok állapotának követése myometerrel rehabilitációs programban résztvevő betegeken
Nagy Anikó Humán élelmiszervizsgálatok. Minőségi bárányhús a humán táplálkozásban, termékjellemzők, elfogadottság és fogyasztási szokások változásának értékelése 6 hetes kontrollált vizsgálatot követően
Nagy Annamária Az alternatív medicina helye az atópiás dermatitis terápiájában
Nagy Csilla Terézia Az Aspergillus nidulans var. roseus ATCC58397 polifázikus jellemzése
Nagy Éva Lívia A szemhéjszél lapostetű fertőzése
Nagy Gábor Stent thrombosison átesett betegeink összehasonlító elemzése szövődménymentes esetekkel
Nagy György Thrombocyta aktivációs markerek PAF-indukálta expressziójának vizsgálata áramlási citométerrel
Nagy Judit Obesitas és asthma tüneteit mutató gyermekek optimizmusának alakulása az életminőség függvényében. " Hit, Bizalom, Jóérzés"
Nagy Katalin Ekdizon receptor ligandkötésének vizsgálata emlős kettős-hibrid rendszerrel
Nagy Katalin Tumort infiltráló CD3+ T-sejtek vizsgálata diffúz nagy B-sejtes non-Hodgkin limfómás betegekben
Nagy Kinga Szilvia Szelén kiegészítést kapó bárányok húsának vizsgálata az oxidatív stressz-tűrő képességre in vivo állatmodellben
Nagy László Kontraktilis szívizomfehérjék karbonilációs állapotának vizsgálata infarktusos egerekben
Nagy Marietta Klinikai döntéshozatal súlyos pszichiátriai betegek esetében
Nagy Péter Ferenc A krónikus pancreatitis sebészi kezelése
Nagy Zsuzsanna Bikarbonáttartalmú dializáló folyadék hatása a sav-bázis és ionháztartásra dialízis alatt és után
Nikkhah, Ali Survey of the extracellular matrix macromolecule distribution in the brainstem of rodents
Nochta Attila A cidofovir kezelés késői terápiás kudarca genetikai és epigenetikai változások nélkül súlyos humán papillomavírus (HPV) 11 asszociált juvenilis légúti papillomatosisban
Oláh Gábor LHRH receptorokon alapuló új célzott daganatterápia lehetősége humán uvealis melanomában
Oravecz Rita Transzplantálható epitheliális monolayer előállíthatósága és jellemzése szaruhártya és kötőhártya eredetű ős-, ill. progenitor sejtekből
Ördög Gergely Sándor Élelmiszerekben lévő radionuklidok szerepe a lakosság sugárterhelésében
Orosz Orsolya A sejtciklus és a Trail kiváltotta apoptózis kapcsolata humán krónikus mieloid leukémia (CML) sejtekben
Orosz Pál Trombózis profilaxis módszerek gyakorlati alkalmazása magyar urológiai osztályokon
Ozgyin Lilla SNL-feeder sejtvonal előállítása egér embrionális őssejtek manipulálásához
Ozgyin Lilla pH-változás detektálásán alapuló arzén-bioszenzor tesztelése Délkelet-Magyarországról származó valós vízmintákon
Pálffy Zsuzsa A Quinupristin/Dalfopristin in vitro hatékonyságának vizsgálata methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek körében
Pálffy Zsuzsanna A krónikus hasnyálmirigy áltömlők műtéti kezelésével nyert tapasztalataink
Pálinkás Anita Mammográfiás vizsgálatokon való részvételi gyakoriság alakulása Magyarországon
Papp Tamás Transzglutamináz 2 génkiütött egerek fogfejlődésének vizsgálata.
Pártos Gergely A spontán bakteriális peritonitis előfordulása protonpumpa-gátlót szedő májcirrhosisos betegeknél
Pataki Lajos A Növekedési Hormon Releasing Hormon receptor splice variánsainak vizsgálata humán tüdődaganatokban
Péter Csilla Podophyllin és isoprinosin kezelés alkalmazása humán papillomavírus-asszociált cervicalis atypiában – kémiai „conisatio”?
Péter Nikolett B sejtszám és Ig szintek időbeni változása rituximab- CHOP kezelés kapcsán Non- Hodgkin lymfomás betegekben
Pethő Zoltán Dénes Kationcsatorna-gátlószerek hatása mitogénnel stimulált T-limfocitákra
Petrika Hajnalka A pszichés terhelés és az izmok nyújthatósága közötti összefüggések, objektív mérési lehetőségek
Pongrácz Vanda Becsülhető-e az endothel funkció postocclusiv reaktív hyperaemia segítségével a mikrocirkuláció szintjén?
Pósfai Éva Kezelési válasz prognosztikai indikátorainak keresése DLBCL betegek R-CHOP kezelése esetén
Pósfai Éva Primer központi idegrendszeri diffúz nagy B sejtes lymphoma – Esettanulmány
Posta Edit A CD59 funkcionális gátlása csökkenti a humán dendritikus sejtek bakteriális lypopoliszacharid általi aktivációját
Püski Tamás Gyermekkorban végzett urológiai laparoszkópos műtétek
Pusztai Ferenc Az exogén szén-monoxid hatása az artéria uterina véráramlására.
Rab Tibor Csaba Az endocannabinoid rendszer vizsgálata humán bronchiális epithel sejteken
Rácz Anita Az asthma bemutatása a DEOEC Gyermekklinika Asthma Szakrendelés beteganyagának tükrében
Rácz Emese Colorectalis daganatok pathologiai feldolgozása preoperatív radiochemotherapia után
Rácz Judit Burkitt –lymphomás esetek a Debreceni Gyermekgyógyászati Intézet Gyermekhematológia-OnkológiaTanszék beteganyagában 2000-2010 között
Rácz Tünde Szívizomsejtek mechanikai tulajdonságainak változásai szívinfarktus hatására
Rentka Anikó Phacoemulsificatio és silicon olaj tamponád eltávolítása kombinált műtétben vitrectomizált szemeken
Réti-Nagy Katalin Metil-béta-ciklodextrin felszívódásának vizsgálata in vitro
Revák Ágnes A szemfenéki thrombosisok kezelése- a visusjavulás mértéke az alkalmazott terápia hatására
Rózsahegyi Máté Tibor A poli(ADP-ribóz) polimeráz 2 lehetséges szerepének vizsgálata a doxorubicin által kiváltott cardiomyopathia kialakulásában
Rusznák Péter A tumorantigének membrántopológiája és mobilitása meghatározza az újraprogramozott T sejtek daganatpusztító képességét
Salamon Angéla A TNF-gátló kezelés hatása a spondylitis ankylopoetica (SPA) aktivitására, a betegek mozgásszervi funkcióira és extraartikuláris manifesztációinak előfordulási gyakoriságára
Sándor Eszter Thyroid autoimmunitás vizsgálata nőgyógyászati endokrinológiai kórképekben
Sándor Katalin Caenorhabditis elegans magreceptorok szennyezett környezeti mintákra adott válaszképességének vizsgálata emlős kettős-hibrid rendszerrel
Sarkadi Adrien Katalin Staphylococcus aureus törzsek indukálható clindamycin rezisztenciájának vizsgálata
Sebestyén Gabriella A szekunder hyperparathyreosis hatása az antiresorptív terápia effektivitására
Sebestyén Veronika MHC glikoproteinek és IL-2/IL-15 receptorok mobilitásának és kölcsönhatásainak vizsgálata fluoreszcencia mikroszkópiás módszerekkel depolarizált T-limfóma sejtek membránjában
Simon Ildikó A hemodialízis és hemodiafiltráció hatása a 12 elvezetéses EKG P hullám időtartamára és diszperziójára
Simon Imelda Az adenozin által kiváltott tónusos kontrakció farmakológiai elemzése tengerimalac pulmonális artérián
Sipos Dávid Személyre szabott terápia kialakítása: az ACE gátlók hatékonysága
Sipos Valéria A teljesítmény-elszámolási jelentések használati értéke a cisztás fibrózis epidemiológiai viszonyainak vizsgálatában
Sipos Zsanett Hangulatzavarral diagnosztizált betegek, fizioterápiával kiegészített kezelésének hatékonysága
Sógor Viktória Vaginistist okozó kórokozók megoszlásának vizsgálata dns hibridizációs módszerrel a debreceni egyetemen
Somogyi Attila Új módszer idegsejtek dendritfáinak morfofunkcionális összehasonlítására
Soós Boglárka Spondylitis ankylopoeticahoz társuló akcelerált atherosclerosisra utaló paraméterek vizsgálata non-invazív eljárásokkal
Sós Katalin Eszter A nikotinsav hatása a humán faggyúmirigysejtek biológiai folyamataira
Spanyol Ágnes A betegség-reprezentáció különbségének alakulása egészséges és beteg testvérpár között
Spitzmüller Zsolt Szénéhező Aspergillus nidulans tenyészetek glutation anyagcseréje
Stahorszki Soma A radikális prostatectomia után kialakuló postoperatív fertőzések levofloxacin profilaxisa
Sümegi Bálint Életminőséget jellemző betegség paraméterek és a bőrtünetek összefüggése szisztémás sclerosisban
Svidró Márk Hidroxilgyökfogó vegyületek hatásának vizsgálata a [18F]FDG radiogyógyszer stabilitására
Szabó Dóra Aurora-B kináz expressziója klasszikus Hodgkin-lymphomában
Szabó Edina Referencia intervallum és diagnosztikai határértékek meghatározása a clopidogrel hatásának vizsgálatára alkalmas, új laboratóriumi módszerek esetén
Szabó Krisztina Sztatikus, inhomogén mágneses mező hatása a légúti gyulladásra a pollenallergia egér modelljében
Szabó Pálma Tímea Phytocannabinoidok hatásai humán bőr eredetű sejtek biológiai folyamataira
Szabó Tamás Candidaemia a DEOEC Klinikáin 2006 és 2009 kötött
Szabó Tímea DE OEC Neonatológiai osztályán 2005-ben született 23-28. gestatios hét között világra jött volt koraszülöttjeink életminőségének nyomonkövetése
Szalókiné Kovács Krisztina Streptomyces coelicolor septum-távolságainak vizsgálata különböző mikroszkópos módszerekkel
Szalontai Dalma Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata magyar és külföldi orvostanhallgatók körében
Szarka Judit A korai ovarium kimerülés etiológiai hátterének vizsgálata
Szegedi Lilla Milyen párhuzam vonható a monoklonális antitest terápia mellékhatásai és a primer immundeficienciák között?
Szegő Csilla Az influenza elleni védőoltással kapcsolatos attitűd egy kisváros és egy község lakói körében
Szemcsák Csaba Dávid Az extracelluláris mátrix szerepe az alacsony grádusú asztrocitomák invazivitásában
Szentléleky Éva Alacsonynövéssel járó ritka genetikai szindrómák
Szilágyi Krisztina Bcl-2 szerepe az “Unfolded protein response” kinetikájának szabályozásában
Szima Georgina Zita Kontaktlencse által kiváltott könnyben lévő mediátorok vizsgálata, különös tekintettel keratoconus esetén
Szima Georgina Zita Az APC-rezisztens nők szülési vérvesztesége kevesebb, mint a vad típusúaké: a Leiden-mutáció populáció genetikai előnyének első bizonyítéka
Szökőcs András A konkuráló kemo-irradiáció effektivitásának ellenőrzése glioblasztómás betegekben
Szőllős Anna A D-penicillaminnal kezelt újszülöttek felnőttkori, kérdőíves, hosszú távú követéses utánvizsgálata
Takács Milán Távoli ischaemiás prekondicionálással szerzett első tapasztalataink koszorúér műtéten átesett betegeknél
Takács Zoltán INVOS a szívsebészetben
Tamás Judit 2000-2009 között Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében öngyilkossági szándékból magasból ugrott személyek vizsgálata
Tarapcsák Szabolcs A retinoidok hatása az ABCG2 működésére
Tatár Tímea Zsófia Az Epstein-Barr vírus gyakoriságának, valamint az INK4A/ARF lókusz genetikai és epigenetikai változásának vizsgálata orális laphámsejtes carcinomában
Terdik Edit A 2010/2011-es tanévben felsőfokú tanulmányaikat megkezdő népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók mentális egészségének vizsgálata
Tornai Dávid Haptoglobin polimorfizmus: a májcirrhosisban kialakuló bakteriális infekciók új rizikófaktora
Tóth Gábor Impendancia alapú sejtproliferáció mérés alkalmazhatósága monoklonális antitest-terápia modell sejtvonalra gyakorolt hatásának vizsgálatában
Tóth István A máj neoplazmáinak intraoperatív azonosítása in-situ, valósidejű tömegspektrometria segítségével
Tóth Judit Mária Characterisation of the interaction between P-Rex1 and Neurochondrin
Tóth Judit Mária North-American ginseng extracts modulate human immune responses
Tóth Noémi Klára Pszichés stressz és meghatározói magyar orvostanhallgatók körében
Udvar Orsolya Panoráma röntgenfelvételek alapján történő kormeghatározás Kelet-Magyarországon 3-20 éves korosztályban
Ungvári Tímea A 2-es típusú diabetes mellitus és társbetegségeinek előfordulása
Váczi Krisztina Az izoproterenol kezelés módosítja a kalciumcsatorna-gátlószerek hatékonyságát
Vámosi Marietta A Down szindrómás gyermekek életminőségének tanulmányozása narratív interjúk segítségével
Váradi Marianna A BPD-s gyermekek nyomonkövetése a DEOEC Gyermekklinka Pulmonológiai Szakrendelésén
Varga Dávid Richárd Subarachnoidalis vérzésben alkalmazott folyadékterápiák hatása az intracranialis erekben mért áramlási sebességére
Varga Éva A szérum mieloperoxidáz enzim (MPO) szint Crohn-betegségben (CD) a betegség aktivitásának a markere
Varga Szilvia Autoimmun urticariás betegek autológ szérum tesztjeinek összehasonlítása
Vasas Nikolett Az endocannabinoid rendszer szerepe humán verejtékmirigy sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában
Vass Ádám A Ca2+ jel vizsgálata humán T-limfocitákon egészséges és hiperkoleszterinémiás állapotokban
Vass Melinda Klinikai és patológiai markerek vizsgálata primer májrák műtéte utáni recidíva és a túlélés előrejelzésére
Veisz Brigitta Doripenem in vitro hatékonyságának vizsgálata különböző baktérium törzsekkel szemben
Vincze Ferenc Kalcium és kalciferol bevitelét befolyásoló tényezők terhes nők körében
Vincze János Neuronális és gliális kalciumjelek megbízható azonosítása úszószelet módszerrel készült felvételeken
Yako, Yakubu Actual and wanted body image and body size in a disadvantaged population
Zagyi Zsuzsanna Korszerű műtéti megoldási lehetőségek a petefészek cysta, illetve a méhen kívüli terhesség kezelésében
Zákány Florina Mutáns Shaker kálium csatornák biofizikai jellemzőinek tanulmányozása

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program