Autoimmun urticariás betegek autológ szérum tesztjeinek összehasonlítása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Konzervatív klinikai orvostudomány III.
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Varga Szilvia

Előadás adatai

Előadás címe: 
Autoimmun urticariás betegek autológ szérum tesztjeinek összehasonlítása
Összefoglaló: 

ABSZTRAKT

Bevezetés: A Debreceni Bőrklinika munkacsoportja 2004-ben, az irodalomban először, sikeresen alkalmazta a CD63 molekula sejtfelszíni kimutatására épülő módszer módosított változatát a krónikus urticaria autoimmun formájának diagnosztizálására. A funkcionális teszt segítségével kimutatták, hogy az erősen szenzibilizált atopiás donor (DA) bazofil sejtjei IL-3-mal történő kezelés nélkül sikeresen használhatók in vitro az autoimmun urticaria áramlási citofluorimetriás vizsgálatában. Pozitív korrelációt mutattak ki a bazofil CD63 expressziós vizsgálat és az autolog serum skin teszt (ASST) között, bár ekkor tömény szérumot alkalmaztak.

Célkitűzés: Jelen munkánkban az autoimmun urticariás betegek tömény és hígított saját szérumával is elvégeztük az ASST-t. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a hígított saját szérum jobb korrelációt mutat-e a CD63 assay eredményeivel a töményhez képest. Valamint azt is vizsgáltuk, hogy a CD63 expresszió mértéke és az urticaria súlyossági indexe (SCORE) között kimutatható-e összefüggés.

Anyag és módszer: 52 autoimmun urticariás beteget vizsgáltunk, akiknél az ASST-t tömény és hígított szérummal is elvégeztük, majd Kappa teszttel összehasonlítottuk a CD63 assay eredményeit a bőrtesztek erdményeivel. Pearson-féle korrelációval összefüggést kerestünk az autoimmun urticariás betegek CD63 assay mértéke és a betegek klinikai súlyossága között.

Eredmények: Eredményeink szerint a higított szérummal végzett ASST ellentétben a tömény szérummal végzett ASST-el nem mutatott korrelációt a CD63 assayvel. A CD63 assay és a klinikai súlyosságot reprezentáló SCORE érték szignifikáns összefüggést mutatott.

Konkluzió:A klinikai gyakorlatban az ASST-t elegendő tömény savóval elvégezni. A CD63 expressziós assay mértékéből következtethetünk az

1. témavezető adatai
Név: 
Irinyi Beatrix
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
DE OEC Bőrgyógyászati Klinika
2. témavezető adatai
Név: 
Szegedi Andrea
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
DE OEC Bőrgyógyászati Klinika
Díj: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program