A fényérzékenység vizsgálata polymorph fény-exanthemában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Konzervatív klinikai orvostudomány III.
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kassai Zsófia

Előadás adatai

Előadás címe: 
A fényérzékenység vizsgálata polymorph fény-exanthemában
Összefoglaló: 

A polymorph fény-exanthema (PFE) évente recidiváló idiopathiás photodermatosis. Etiopatogenezisében egy eddig nem identifikált fotoallergén aktiválta késői típusú allergiás reakció valószínűsíthető. Pevalenciája országonként eltérő, átlagosan 4-21%. Hazánkban a lakosság 9%-a érintett. Diagnózisának felállítása az anamnézis, a klinikai tünetek és a diagnosztikus próbák: a fototesztek segítségével lehetséges, amelyek közül a minimális erythema dosis (MED) meghatározása és a provokációs próba használatosak. Munkám célja az volt, hogy a DE-OEC Bőrgyógyászati Klinikájának Photodermatológiai szakrendelésén 2008. január és 2010. szeptember között PFE-vel diagnosztizált betegek fototesztekkel kapott eredményeit retrospektív módon értékeljem. A vizsgált 62 beteg átlagos életkora 47.08 év (10-87év), közülük 14 férfi (22.58%), 48 nő (77.42%), a nők érintettsége tehát 3,5-ször nagyobb. A MED csökkenése 35 betegnél (56,45%) volt megfigyelhető. Értékét 24 esetben az UVA és az UVB spektrummal egyaránt meghatározták, míg 38 esetben csak az UVB-vel. A MED az UVA és az UVB tartományban egyaránt 8 betegnél (33.4%) volt a normálisnál alacsonyabb. Az UVB tartományban 20 betegnél (52,63%), az UVA-ban pedig mindössze 2 betegnél (8%) volt csökkent. Provokációs próbát 32 esetben végeztek (51,61%), közülük 22 esetben (68.75%) kaptak pozitív eredményt, amely megerősíti a PFE diagnózisát. A nemzetközi irodalomban a normálisnál alacsonyabb MED értéket a betegek 18.5-75%-ában észleltek. Ezen belül az UVA tartományban 50-75%-ban, az UVB-ben 16.5-32%, az UVA-ban és az UVB-ben is 5-35%-ban közöltek csökkent küszöbértéket. A provokációs próbával irodalmi adatok szerint UVA-val a betegek 7.8-59%-ában, UVB-vel 18-75%-ában, összesen 25-90%-ban nyertek pozitív eredményt. Az általam kapott eredmények a nemzetközi adatokkal összevetve megegyeznek azokkal (UVA és UVB tartományban végzett MED vizsgálat, provokációs próba). A debreceni beteganyagban azonban az UVB MED csökkenése sokkal több betegben volt megfigyelhető, ami valószínűleg az országonként/ beteganyagonként eltérő genetikai és földrajzi adottságokkal magyarázható.

1. témavezető adatai
Név: 
Horkay Irén
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program