Az agyi diffúziós anizotrópia aszimmetriájának vizsgálata diffúziós tenzor képalkotás és agyatlasz technikák segítségével

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Monika Béresova

Előadás adatai

Előadás címe: 
Az agyi diffúziós anizotrópia aszimmetriájának vizsgálata diffúziós tenzor képalkotás és agyatlasz technikák segítségével
Összefoglaló: 

Bevezetés
Az agy két féltekéje bizonyos aktivitások tekintetében specializálódott, az oldaliságot genetikus tényezők és környezeti faktorok is meghatározzák. A strukturális különbségen kívül feltételezhetően az agyszövet diffúziós jellegzetességei is eltérést mutatnak a két félteke közt. A diffúziós tenzor képalkotás (DTI) a szövetekben zajló diffúzió mérését és megjelenítését teszi lehetővé. A digitális agyatlasz technikák segítségével a képalkotó vizsgálatok egyedi képei mind alakban, mind méretben egy referenciaagyhoz illeszthetők, illetve standard módon régióanalízisek végezhetőek. Kutatásunk során célul tűztük ki, hogy standardizált, automatikus regisztráció után az agy szürke- és fehérállomány diffúziós mintázatának oldaliságbeli különbségeit kimutassuk.

Módszerek
A képalkotó vizsgálatokat 40 egészséges, jobbkezes, felnőtt egyénen végeztük el. Automata regisztráció történt az agyatlaszokhoz (LPBA40, LPBA40 GM-based, ICBM DTI-81, Jülich Atlas); a képfeldolgozást a BrainLoc szoftverrel végeztük. Bal és jobb oldalon identikus régiókon mértük le a frakcionális anizotrópia (FA) és diffúziós együttható (ADC) értékeket. Az FA és ADC értékek oldalbeli különbségeit Student-féle T-próbával elemeztük. A regisztráció pontosságát és a lehetséges műtermékeket ellenőriztük.

Eredmények
Vizsgálataink alapján mind a szürkeállomány, mind a fehérállományi pályák tekintetében számos helyen azonosítottunk szignifikáns (p<0.01) eltérést a bal és jobb oldali régiók között.
Az FA értékek tekintetében kevesebb lokalizációban figyelhető meg szignifikáns eltérés az ADC értékekkel összehasonlítva. Korfüggő oldalkülönbség dominálóan a temporooccipitalis régiót jellemzi.

Összefoglalás
Standard régióanalízissel megmutattuk, hogy az agyi aszimmetria a diffúziós tulajdonságok tekintetében is fenn áll. Számos terület esetén FA és ADC értékében oldaliságbeli eltéréseket találtunk a vizsgált populációban. A kapott eredmények „belső standardként” hozzájárulhatnak neurológiai kórképek (pl. epilepsiabetegség, aphasiák) egyénre szabott diagnosztikájához.

1. témavezető adatai
Név: 
Berényi Ervin
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
OLKDA

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program