Hyperventillatio hatása a vizuális stimuláció kiváltotta áramlásváltozásra

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Lakó Éva
2. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Juhász Tünde

Előadás adatai

Előadás címe: 
Hyperventillatio hatása a vizuális stimuláció kiváltotta áramlásváltozásra
Összefoglaló: 

Bevezetés
Korábbi tanulmányok igazolták, hogy a hypercapnia illetve acetazolamid
kiváltotta vasodilatatio a vizuális stimuláció okozta áramlásváltozást lényegesen
nem befolyásolja. Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy hyperventillatio (HV) indukálta
vazoconstrictio gátolja-e a vizuális stimuláció hatására az arteria cerebri posteriorban kialakuló áramlásnövekedést.
Módszerek
Tíz egészséges, 20-35 év közötti személyben transcranialis Dopplerrel vizsgáltuk az a. cerebri posteriorokban az áramlási sebesség alakulását vizuális stimuláció hatására. A vizsgálat során 20 másodpercig csukott szem mellett, majd 40 másodpercig olvasás közben követtük az áramlási sebességet. A fenti 1 perces mérést 10 alkalommal megismételtük, s a kapott értékeket átlagoltuk. A kilégzésvégi CO2 szintet (etCO2) és a légzési frekvenciát capnometerrel monitoroztuk. A kontroll vizsgálatot követően a kísérletet hyperventillatio (HV) alatt megismételtük. A kontroll és a HV alatt kapott vizuális stimuláció kiváltotta áramlási sebességváltozást ismételt méréses varianciaanalízissel hasonlítottuk össze. A különbséget p<0.05 értéknél tekintettük szignifikánsnak.
Eredmények
A kontroll során a percenkénti légzésszám 16±2, míg a HV alatt 39±3 volt, s a kontroll során mért 37±3 Hgmm etCO2 a HV eredményeként 25±3 Hgmm-re csökkent. A szem becsukása alatt az áramlási sebesség 58±11 cm/s volt a kontroll, s 48±11 cm/s a HV alatt. Az olvasás során mért abszolút sebességértékeket a szem csukása alatti értékre normalizáltuk, s annak százalékában is kifejeztük. Míg a kontroll során a sebességnövekedés olvasás közben 24±6%, addig a HV alatt 12±6% volt. Ismételt méréses varianciaanalízis a kontroll és a HV alatt mért, vizuális stimuláció kiváltotta áramlási sebességváltozás között szignifikáns különbséget igazolt (p<0.001).
Discussio
A HV hatására kialakuló vasoconstrictio a vizuális stimuláció okozta áramlási sebességnövekedést jelentősen csökkenetette. Adataink azt jelzik, hogy szemben a vasodilatatioval, a vasoconstricto jelentősen gátolja a neuronális aktiváció kiváltotta áramlási sebességváltozást, más néven a neurovascularis kapcsolatot.

1. témavezető adatai
Név: 
Olah László
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Neurológiai Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program