Agyi 11C-metionin PET/CT leképezés optimalizálása dinamikus begyűjtés alapján

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Komáromi Péter

Előadás adatai

Előadás címe: 
Agyi 11C-metionin PET/CT leképezés optimalizálása dinamikus begyűjtés alapján
Összefoglaló: 

Bevezetés: Az európai ajánlás (EANM Guidelines 2006) az agyi 11C-metionin PET vizsgálatok során az injektálást követő 20-40 perc közötti időszak leképezését és kiértékelését javasolja a klinikai rutin számára. Korai PET scan indítás és rövid, de még megfelelő képi minőséget eredményező leképezési idő a rövid felezési idejű radionuklidok használata során fontos szempont.
Célkitűzés: munkánk célja a statikus képalkotás idejének és időtartamának optimalizálása volt agytumor vizsgálatok esetén.
Módszer: 46 ismert gliomás, illetve léziógyanús beteg esetében végeztük dinamikus koponya 11C-metionin PET/CT vizsgálatot. Az injektálás (5.5 MBq/ttkg) után 10-15 perccel 20 perc időtartamú List módú emissziós adatgyűjtést végeztünk. A leképezés kezdetétől számítva 5, 10, 15 és 20 perces összegzett képek valamint a felvétel dinamikus folyamatában 20x1 perces képek rekonstrukciója történt. A normál agyi területek és a kóros metionin halmozások idő-aktivitás (átlagos aktivitás) görbéit határoztuk meg. Ehhez a thalamusok szintjében ROI-t (Region of Interest) helyeztünk egy transversalis agyszeletre és ezt minden 1 perces „mérésre” alkalmaztuk. Az alacsonyabb intenzitású, tumort reprezentáló metionin dúsulásokat szabad kézi ROI-kal rajzoltuk körbe, míg a nagyobb aktivitású régiókat, úgynevezett küszöb VOI-kal (Volume of Interest) határoltuk körül.
Eredmény: Az 5-20 perces mérések képminősége között nincs számottevő különbség. A 20 perces gyűjtés alatt a normál agyszövet idő-aktivitás görbéje gyakorlatilag konstans. A szövettanilag is igazolt léziók metionin halmozása jellemzően nem mutatott időfüggő változást, néhány esetben észleltük a radiofarmakon mérsékelt (10%-elérő) kimosódását, vagyis a kontraszt, tumor-háttér arány csak a lézió halmozásnak a függvénye, időben jelentősen nem módosul.
Következtetés: Eredményeink alapján, a statikus agyi 11C-metionin vizsgálatok minél korábbi indítása (injektálást követően 10 perccel) és rövidebb, akár 5-10 perces leképezése már jól kiértékelhető képminőséget eredményez, és nem rontja a gliomák diagnosztikáját. Ugyanakkor 20 perces leképezés kisebb radiofarmakon dózis mellett is változatlan képminőséget adhat.

1. témavezető adatai
Név: 
Hascsi Zsolt
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Nukleáris Medicina Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Balkay László
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Nukleáris Medicina Intézet
Díj: 
Hevesy György Magyar Orvosi Nukleáris Társaság különdíja

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program