Postcraniotomiás fejfájás gyakoriságának és súlyosságának összehasonlítása diclofenac praemedicatio esetén (randomizált, placebo-kontrollált vizsgálat)

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Operatív klinikai orvostudomány III.
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kazup Ágota Nóra

Előadás adatai

Előadás címe: 
Postcraniotomiás fejfájás gyakoriságának és súlyosságának összehasonlítása diclofenac praemedicatio esetén (randomizált, placebo-kontrollált vizsgálat)
Összefoglaló: 

Bevezetés: Irodalmi adatok szerint a craniotomián átesett betegekben a postoperativ szakban 4-80%-ban fordul elő acut postcraniotomias fejfájás (PCH). Randomizált, placebo-kontrollált vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy a praemedicatioban adott diclofenac csökkenti-e a PCH gyakoriságát és annak intenzitását.
Betegek és módszerek: A vizsgálatban a 100 kooperáló, 18. életévét betöltött craniotomiára váró beteg random módon 2 csoportba került: 50 páciens praemedicatioban diclofenacot és midazolamot kapott, míg a control csoport 50 tagja csak midazolamot. A műtét után 5 napig követtük a betegeket, napi bontásban vezettük a vizuális analóg skálának (VAS) megfelelően fejfájásuk súlyosságát és analgetikum igényüket.
Eredmények: Összevetve a kezelt és a control betegek vizuális analóg skálán kapott eredményeit a műtét napján, az 1. és az 5. postoperatív napon megállapítható, hogy mindhárom időpontban a diclofenac csoport tagjai között fájdalommentesség szignifikánsan többször fordult elő, mint a control csoport tagjai között (khi2= 35,81; p< 0,0001). Azon páciensek körében, akik panaszoltak fejfájást, a fájdalom erősségét 3 fokozatra osztottuk: enyhe, közepes és súlyos. A diclofenacot kapott csoportban jelentősen gyengébb volt a fájdalom súlyossága mind a műtét napján, (khi2=12,873; p<0,05) mind az 1. postoperatív, (khi2=9,77; p<0,05) mind az 5. postoperatív napon. (khi2=9,728; p<0,05).
Ha a vizsgálat résztvevőit a műtét lokalizációja szerint csoportosítottuk, a statisztikai adatok azt mutatták, hogy a műtét napján a supratentoriálisan műtött betegek között számottevően kevesebben panaszkodtak fejfájásra, mint az infratentoriális beavatkozások esetén (khi2=9,005; p<0,001).
Konklúzió: Eredményeink szerint a műtét előtt alkalmazott diclofenac csökkenti mind a PCH kialakulásának gyakoriságát, mind a létrejövő fejfájás erősségét és a betegek analgetikum igényét. A diclofenac premedicatio a supratentorialis beavatkozások esetén bizonyult hatékonynak.

1. témavezető adatai
Név: 
Molnár Csilla
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
DE OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
2. témavezető adatai
Név: 
Simon Éva
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
DE OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
Díj: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program