A mieloperoxidáz enzim (MPO) -463 G/A polimorfizmusának vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Konzervatív klinikai orvostudomány III.
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Janka Eszter Anna

Előadás adatai

Előadás címe: 
A mieloperoxidáz enzim (MPO) -463 G/A polimorfizmusának vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben
Összefoglaló: 

A mieloperoxidáz enzim (MPO) gén promoter régiójában található -463 G/A polimorfizmus különféle gyulladásos betegség prevalenciáját és klinikai lefolyását befolyásolhatja a fenotípusok közötti funkcionális különbségek miatt. Jelen munkánkban célul tűztük ki, hogy Crohn-betegségben (CD) és colitis ulcerosában (UC) megvizsgáljuk az MPO -463 G/A polimorfizmus megoszlását, illetőleg azok összefüggését a szérum MPO szintekkel, valamint a betegség fenotípusával. 237 CD (férfi/nő: 104/132, életkor: 32,1±11,6 év, betegségtartam: 6,4± 6,0 év), 183 UC beteg (férfi/nő: 88/ 95, életkor: 41,2 ± 8,6 év, betegségtartam: 8,6 ± 9,3 év) és 188 egészséges egyént vizsgáltunk. Az MPO -463 G/A genotípus meghatározás PCR-RFLP-vel történt. A szérum MPO méréseket ELISA módszerrel végeztük. A betegek részletes klinikai adatait a kórlapok átnézésével nyertük. Az MPO -463 G/A polimorfizmus megoszlása nem különbözött a gyulladásos bélbetegségek (IBD) különböző formáiban (CD betegség: -AA genotípus: 2,5%, -GA: 30,4%, -GG 67,1%; UC betegek: -AA: 4,4%, -GA: 25,1%, -GG: 70,5%) a kontroll populációhoz képest (-AA: 2,7%, -GA: 31,9%, -GG: 65,4%). Továbbá nem mutatott összefüggést a betegség klinikai megjelenésével. Az MPO szintek nem különböztek a variáns A allélt hordozó (-AA és –GA genotípus) és nem hordozó egyéneket (-GG genotípus) összevetve sem a kontroll csoportban, sem pedig a CD és UC eltérő klinikai aktivitású fázisaiban. Eredményeinket összefoglalva: Az MPO -463 G/A polimorfizmus megoszlása a magyar egészséges populációban megegyezik az irodalmi adatokkal és nem befolyásolta a szérum MPO szinteket. Továbbá az MPO -463 G/A polimorfizmus nem mutatott összefüggést a gyulladásos bélbetegségek kialakulásával és az eltérő genotípusba tartozó egyének a betegség fellángolása során hasonló MPO szintemelkedéssel válaszoltak.

1. témavezető adatai
Név: 
Papp Mária
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
II.Belgyógyászati Klinika Gasztroenterológiai Tanszék DEOEC

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program