A poli(ADP-ribóz) polimeráz 2 lehetséges szerepének vizsgálata a doxorubicin által kiváltott cardiomyopathia kialakulásában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Élettan, Kórélettan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Rózsahegyi Máté Tibor

Előadás adatai

Előadás címe: 
A poli(ADP-ribóz) polimeráz 2 lehetséges szerepének vizsgálata a doxorubicin által kiváltott cardiomyopathia kialakulásában
Összefoglaló: 

A doxorubicin (daunorubicin, DOX) a humán gyógyászatban alkalmazott citosztatikus hatású antraciklin glikozid, mely a DNS bázisok közé történő interkaláció révén fejti ki antriproliferatív hatását. A DOX cardiotoxikus mellékhatással rendelkezik, melynek lényege, hogy a DOX a mitokondriális elektrontranszportláncról származó elektronok segítségével szabadgyököket generál, melyek károsítják a szívet, illetve a nagyereket. Ismert, hogy a PARP-1 knockout KO egerek védettek a DOX cardiotoxikus hatásával szemben – így hasonló eredményeket várva- megkezdtük a PARP-2 KO egerek vizsgálatát. Célunk a PARP-2 esetleges szerepének feltárása volt DOX indukálta cardiomyopathia során.
Az i.p. 25 mg/kg doxorubicin oldattal kezelt egerek túlélését vizsgálva meglepő módon a DOX kezelt PARP-2 KO egerek szérumából mért kreatin kináz és a laktát dehidrogenáz aktivitások magasabbak voltak, mint a vad típusban. Az állatok boncolása során a relatív szív- illetve a tüdő súly a kontroll állatokhoz képest a DOX-kezelt PARP-2 KO egerekben nagyobb volt, ami a tüdő oedemára, illetve dilatatív myopathiára utal. Az eltéréseket szövettani vizsgálatokkal is alátámasztottuk, a DOX kezelt PARP-2 KO egerek szívében jelentős balkamrai koncentrikus hypertrophiát észleltünk, illetve a transmurális erek szűkülete volt megfigyelhető. A DOX kezelt PARP-2 KO aorta intimáján szintén elváltozásokat tapasztaltunk, melyeket az intima megvastagodás jellemez. Vizsgálatuk továbbá a lipid peroxidáció mértékét a szívben és az aortában. Eredményeink arra engednek következtetni, hogy másféle mechanizmusok játszanak szerepet a vasculaturában, illetve a szívben lejtászódó folyamatokban.

1. témavezető adatai
Név: 
Bai Péter
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Orvosi Vegytani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program