A szekunder hyperparathyreosis hatása az antiresorptív terápia effektivitására

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Konzervatív klinikai orvostudomány III.
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Sebestyén Gabriella

Előadás adatai

Előadás címe: 
A szekunder hyperparathyreosis hatása az antiresorptív terápia effektivitására
Összefoglaló: 

Bevezetés: Az osteoporosisos betegek egy része az adekvát biszfoszfonát és calcium+D3 vitamin kezelés mellett is folyamatosan veszít csonttömegéből. Ezen betegek egy része funkcionális D3 hypovitaminózisban szenved, ami szekunder hyperparathyreosissal és emelkedett PTH szinttel jár.
Célkitűzés: Vizsgálatunk célja annak vizsgálata volt, hogy a frissen gondozásba vett osteoporosisos betegnél észlelt PTH szint befolyásolja-e a biszfoszfonát kezelést?
Beteg és módszer: 70 idiopathiás osteoporosisban szenvedő beteget vontunk be a vizsgálatba, minden beteg esetén labor, DEXA és Rtg vizsgálatot végeztünk, majd átlagosan 13,37± 1,29 hónapos követési idő elteltével megvizsgáltuk a csontdenzitás változását. A betegek klinikai adatait, az észlelt százalékos BMD változás és a gondozásba vételkori PTH szint közötti összefüggését statisztikailag elemeztük. A statisztikai vizsgálat céljaira SPSS szoftvercsomagot használtunk.
Eredmények: A betegek gondozásba vételkori életkora 64,27 ± 10,18 év, a nő/ffi arány 65/5 volt. Az L1-4 csigolyák valamint a bal femurnyak AP irányú DEXA vizsgálattal mért BMD értéke kiinduláskor 0,831 ± 0,104g/cm2 valamint 0,723 ± 0,203 g/cm2 volt. Ugyanezen értékeket a követési idő végén 0,869 ± 0,104 g/cm2 –nek illetve 0,755 ± 0,113 g/cm2 –nek mértük. A PTH szint értéke és a követési idő végén mért százalékos BMD változás szignifikáns negatív összefüggést mutatott (Spearman-féle korreláció: k=0,361; p=0,028).
Következtetés: Vizsgálataink arra utalnak, hogy a gondozásba vételkor észlelt magasabb PTH negatívan befolyásolja a biszfoszfonát kezelés hatékonyságát.

1. témavezető adatai
Név: 
Gaál János
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Kenézy Gyula Kórház Reumatológiai Osztály
Díj: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program