Klinikai és patológiai markerek vizsgálata primer májrák műtéte utáni recidíva és a túlélés előrejelzésére

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Vass Melinda

Előadás adatai

Előadás címe: 
Klinikai és patológiai markerek vizsgálata primer májrák műtéte utáni recidíva és a túlélés előrejelzésére
Összefoglaló: 

A hepatocelluláris carcinoma az 5. leggyakoribb daganatos halálozás okozója a világon. A kuratív kezelési lehetőségek közül a műtét a leggyakrabban alkalmazott. Máj reszekciót követően a betegek hosszú távú túlélését azonban behatárolja a magas recidíva arány.
Célkitűzés: Klinikai és patológiai prognosztikai markerek vizsgálata, melyek hatással lehetnek a túlélésre és jelzik a műtét utáni recidiválódási hajlamot.
Betegek és módszer: A 2001-2010. között a DEOEC Sebészeti osztályain operált 117 HCC-s beteg adatait elemeztük a Med-Solution rendszer segítségével. Ebből 71 beteget operáltak radikálisan, 38 beteg túlélési adatai voltak elérhetőek a vizsgálathoz. Retrospektív elemeztük a betegek nem, kor szerinti megoszlását, az etiológiát (hepatitis B, C, alkoholos eredet), tumor számot, tumor méretet, a recidívák helyét, a műtét előtti szérum AFP értékeket, a műtéti szövettani leletből analizáltuk a pozitív sebészi szél jelenlétét, az érinváziót, a tumor grádusát. IHC módszerrel CK19 és CK7 meghatározást végeztünk. A betegek túlélési görbéit Kaplan-Meier módszerrel hasonlítottuk össze.
Eredmények: Az átlagéletkor 64,66 év. Férfi/nő arány: 3,2. Az átlagos tumor méret 6,5 cm. A betegek medián túlélése 32,32 hónap, a medián recidívamentes túlélési idő: 24,33 hónap. A recidíva 73%-ban a májban jelentkezett. A túlélést a tumor grádus, a betegek életkora, a tumor recidíva szignifikánsan befolyásolta, nem bizonyult prognosztikai tényezőnek a CK19, CK7 marker, az etiológia, a pozitív sebészi szél, az érinvázió, a tumor szám, a recidíva helye. Magas preoperatív AFP esetében a túlélés rosszabb, megközelíti a szignifikáns értéket, p=0,06.
A recidívák kialakulására a tumor szám volt hatással, hamarabb jelentkezett a tumor recidíva CK19 pozitív esetekben.
Megbeszélés: Máj reszekció után a kiújulás leggyakoribb helye a máj, recidíva után a betegek életkilátása lerövidül. Vizsgálatunkkal felhívjuk a figyelmet azon markerekre, amelyek befolyásolják a recidíva kialakulását és a túlélést: tumor szám, CK19, tumor grádus, életkor. Az irodalmi adatokkal ellentétesen a tumor mérete sem a recidívák megjelenésére, sem pedig a túlélésre nem volt hatással.

1. témavezető adatai
Név: 
András Csilla
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
DEOEC Onkológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program