Tudományos Diákköri Konferencia a 2015/16-os tanévben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A 2015/16-os tanévben a TDK konferenciát 2016. február 24-26. között rendezzük meg.

A jelentkezés határideje 2015. december 17. (csütörtök) 20:00h. A jelentkezés az előadás címének és a preferált tagozatok megjelölésének leadást foglalja magában, amit a honlapon létrehozott regisztrációs rendszeren keresztül szükséges megtenni.

Az absztrakt beküldésének határideje 2016. január 25. (hétfő) 20:00h. Az absztraktot szintén a honlap regisztrációs felületén keresztül kell benyújtani.

Kérjük, hogy az intézeti TDK-felelősök legkésőbb a végső leadási határidőt követő napon (január 26. éjfél) a feltöltött absztraktok adatait (cím, előadó, témavezetők) e-mailben juttassák el a TDT oktatói titkára számára (szentandrassy.norbert@med.unideb.hu). Csak azon hallgatók jelentkezését tudjuk elfogadni, akik jelentkeztek elektronikusan és az intézeti TDK felelős által elküldött listán is szerepelnek. A feltöltött absztrakt javítására az elektronikus rendszerben a végső leadási határidőig van mód. Javítás céljából nincs lehetőség az absztrakt újbóli feltöltésére. Az absztraktokban képletek, táblázatok és ábrák használata NEM megengedett. Az intézeti TDK felelőst a feltöltött absztraktokról tájékoztatni kell, annak jelzéseként, hogy annak tartalmával és formájával a témavezető egyetért.

Az elektronikus regisztráció megnyitását és az aktuális teendőket a honlap kezdő oldalán folyamatosan jelezni fogjuk.

Egyúttal felhívom szíves figyelmet arra is, hogy olyan TDK pályamunkák esetében, ahol a cél a diplomamunkaként való elfogadtatás és a dolgozat benyújtoja a 2016 tavaszi szemeszter végén kap diplomát a TDK pályamunka beadásának határideje osztatlan képzésben tanulók számára (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész): 2016. február 15,
osztott képzesben tanulók számára (alapszak es mesterszakok): 2016. március 1.
A 2016 őszi diplomaosztás esetén a határidő 2016. április 11.

A pályamunkákat KIZÁRÓLAG az elektronikus pályamunka feltöltési rendszerben kell benyújtani (http://tdk.lib.unideb.hu/). A feltöltest követően az elektronikus címlapot kinyomtatva, az intezétvezető és TDK felelős aláírásával az Oktatásszervezési Központ TDK adminisztrátorának (Derzsi Judit, 103. szoba) kell leadni fenti határidőkig. A pályamunka csak akkor minősul benyújtottnak és az elbírálási procedúra csak abban az esetben veszi kezdetét, amikor az aláíratott címlap benyújtásra kerül!
Probléma esetén a TDT pályamunka ügyekkel foglalkozó titkára ad felvilágosítást (zsbereczky@med.unideb.hu).

További információ: Dr. Szentandrássy Norbert /Élettani Intézet/, Rehó Bálint /TDT hallg. elnök/

 

 

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program