Az endocannabinoid rendszer szerepe humán verejtékmirigy sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Élettan, Kórélettan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Vasas Nikolett

Előadás adatai

Előadás címe: 
Az endocannabinoid rendszer szerepe humán verejtékmirigy sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában
Összefoglaló: 

Az endocannabinoid rendszer (ECS) egy olyan komplex jelátviteli rendszer, mely magába foglalja az endocannabinoid receptorokat (CB1, CB2), az endogén ligandokat, valamint az ezeket szintetizáló és degradáló enzimeket. Az ECS fontos szerepet tölt be számos élettani folyamat szabályozásában, így befolyásolja pl. a sejtek növekedését és halálát, a génexpressziót stb. Kísérleteink során a cél az volt, hogy feltárjuk az ECS szerepét a humán eccrine verejtékmirigy eredetű immortalizált NCL-SG3 sejtvonal biológiai folyamatainak szabályozásában.
Első lépésként fehérje (Western blot és immuncitokémia technikákkal) és mRNS szinten (Q-PCR) kimutattuk a CB1 és CB2 receptorokat, valamint az endogén ligandok (anandamid, AEA; 2-arachidonoil-glicerol, 2-AG) szintéziséért és degradációjáért felelős enzimek expresszióját. A rendszer tagjai konfluencia-dependens kifejeződést mutattak, mely felvetette az ECS szerepét a proliferáció és differenciálódás szabályozásában. Ezt alátámasztva epitheliális markerek (citokeratin CK7, CK8, CK14, CK18, CK19, involucrin, filaggrin és loricrin) segítségével megállapítottuk, hogy AEA és 2-AG kezelést követően megemelkedett azon markerek expressziós szintje, melyek a differenciáltabb kultúrákra jellemzők (CK7, involucrin, loricrin és filaggrin); ezzel ellentétben lecsökkent a proliferáló sejtekben kifejeződő CK14 és CK7 mennyisége. Megállapítottuk azt is, hogy AEA és 2-AG koncentráció-függően, már 1 napos kezelést követően lecsökkentette az élő sejtek számát, mely az AEA esetében apoptotikus, míg a 2-AG alkalmazásakor apoptotikus és nekrotikus folyamatok beindulásának volt köszönhető. Végezetül a sejtek szekretoros tevékenységét vizsgálva kimutattuk, hogy az endocannabinoidok szignifikáns és dózisfüggő módon növelték a sejtek zsírtermelését.
Mindezen adataink felvetik az ECS-en ható szerek jövőbeni alkalmazhatóságának lehetőségét a verejtékmirigy különféle megbetegedéseinek kezelésében.

1. témavezető adatai
Név: 
Czifra Gabriella
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Bíró Tamás
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet
Díj: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program