A 2010/2011. tanévi helyi TDK konferencia díjazottjainak listája

Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Pethő Zoltán Dénes
Balajthy András
Kationcsatorna-gátlószerek hatása mitogénnel stimulált T-limfocitákra 1. díj
Posta Edit
A CD59 funkcionális gátlása csökkenti a humán dendritikus sejtek bakteriális lypopoliszacharid általi aktivációját 2. díj
Tóth Judit Mária
North-American ginseng extracts modulate human immune responses 3. díj
Sarkadi Adrien Katalin
Staphylococcus aureus törzsek indukálható clindamycin rezisztenciájának vizsgálata különdíj
Berényi Erika
Kristóf Endre Károly
Apoptózist indukáló Tet-on eukarióta expressziós vektorok ősszeállítása és vizsgálata különdíj
Nagy Csilla Terézia
Az Aspergillus nidulans var. roseus ATCC58397 polifázikus jellemzése különdíj
Élettan, Kórélettan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Váczi Krisztina
Az izoproterenol kezelés módosítja a kalciumcsatorna-gátlószerek hatékonyságát 1. díj
Vasas Nikolett
Az endocannabinoid rendszer szerepe humán verejtékmirigy sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában 2. díj
Fülöp Gábor Áron
Hidrogén-peroxid és mieloperoxidáz hatása az arteria basilaris kontraktilitására 3. díj
Rab Tibor Csaba
Vasas Nikolett
Az endocannabinoid rendszer vizsgálata humán bronchiális epithel sejteken különdíj
Rácz Tünde
Koncz Szilvia
Szívizomsejtek mechanikai tulajdonságainak változásai szívinfarktus hatására különdíj
Vass Ádám
A Ca2+ jel vizsgálata humán T-limfocitákon egészséges és hiperkoleszterinémiás állapotokban különdíj
Nagy László
Kontraktilis szívizomfehérjék karbonilációs állapotának vizsgálata infarktusos egerekben különdíj
Egészségtudomány I. tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Tatár Tímea Zsófia
Az Epstein-Barr vírus gyakoriságának, valamint az INK4A/ARF lókusz genetikai és epigenetikai változásának vizsgálata orális laphámsejtes carcinomában 1. díj
Durkó András
Az ischaemiás szívbetegség rizikófaktorainak összehasonlítása női és férfi betegekben - retrospektív vizsgálat 2. díj
Pálffy Zsuzsa
A Quinupristin/Dalfopristin in vitro hatékonyságának vizsgálata methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek körében 3. díj
Csenteri Orsolya Karola
Ungvári Tímea
Célértéket befolyásoló tényezők a 2-es típusú diabetes mellitusban különdíj
Gyükér Nóra
Későn induló sclerosis multiplex jellegzetességei különdíj
Egészségtudomány II. tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Kecskés Judit
Nőgyógyászati vizsgálatoktól való távolmaradással kapcsolatos attitűd elemzése reprezentatív mintán 1. díj
Hegyi Bence
Gyermekek tartós orális antikoaguláns terápiája 2. díj
Pálinkás Anita
Mammográfiás vizsgálatokon való részvételi gyakoriság alakulása Magyarországon 3. díj
Keresztessy Tünde
Csizmadia Enikő
Acne vulgaris hátterében álló genetikai és környezeti tényezők vizsgálata kérdőíves felméréssel orvostanhallgatók körében különdíj
Pósfai Éva
Kezelési válasz prognosztikai indikátorainak keresése DLBCL betegek R-CHOP kezelése esetén különdíj
Gégény Tímea
Egyszerűsített caries-rizikó teszt különdíj
Egészségtudomány III. tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Bagi Ágnes
A lovasterápia járásfejlesztő hatásának objektív vizsgálati lehetősége 1. díj
Sipos Valéria
Kovács Nóra
A teljesítmény-elszámolási jelentések használati értéke a cisztás fibrózis epidemiológiai viszonyainak vizsgálatában 2. díj
Balla Dóra
A fizikai aktivitás hatásának kivédése inzulinpumpát használók körében 3. díj
Petrika Hajnalka
A pszichés terhelés és az izmok nyújthatósága közötti összefüggések, objektív mérési lehetőségek különdíj
Bodnár Andrea
Merker Timea
A mozgásterápia és a gerincvédő életmód jelentősége óvodáskorban különdíj
Egészségtudomány IV. tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Nagy Marietta
Klinikai döntéshozatal súlyos pszichiátriai betegek esetében 1. díj
Vincze Ferenc
Kalcium és kalciferol bevitelét befolyásoló tényezők terhes nők körében 2. díj
Yako, Yakubu
Actual and wanted body image and body size in a disadvantaged population 3. díj
Árokszállási Anikó
Fiatalkori szexuális bántalmazás 2006-2010 között különdíj
Nagy Kinga Szilvia
Szelén kiegészítést kapó bárányok húsának vizsgálata az oxidatív stressz-tűrő képességre in vivo állatmodellben különdíj
Fodor Babett
Nővérek egészségi állapotának felmérése és értékelése különdíj
Farmakológia, Gyógyszerésztudományok tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Máté Gábor
Fluoreszcens aglyco-ristocetin származékok szintézise és vizsgálata 1. díj
Szabó Pálma Tímea
Sós Katalin Eszter
Phytocannabinoidok hatásai humán bőr eredetű sejtek biológiai folyamataira 2. díj
Oláh Gábor
LHRH receptorokon alapuló új célzott daganatterápia lehetősége humán uvealis melanomában 3. díj
Réti-Nagy Katalin
Metil-béta-ciklodextrin felszívódásának vizsgálata in vitro különdíj
Jóna Ádám
Az Entinostat (SNDX-275) hiszton deacetiláz-inhibitor apoptózist indukál Hodgkin lymphomában és szinergista módon hat Bcl-2 inhibitorokkal különdíj
Simon Imelda
Az adenozin által kiváltott tónusos kontrakció farmakológiai elemzése tengerimalac pulmonális artérián különdíj
Konzervatív klinikai orvostudomány I. tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Balajthy András
Pethő Zoltán Dénes
Limfociták proliferációjának és Kv1.3 kálium ioncsatornáinak vizsgálata hiperkoleszterinémiás állapotban 1. díj
Győrfi Anita
Kamrai repolarizációs EKG- markerek vizsgálata hemodiafiltráció és hemodialízis során 2. díj
Hajdu Angéla
Húgyúti fertőzések gyermekkorban - a DE OEC Gyermekklinika 2002-2009. közötti fekvőbeteg eseteinek feldolgozása 3. díj és a Magyar Nephrológus Társaság Különdíja
Pongrácz Vanda
Becsülhető-e az endothel funkció postocclusiv reaktív hyperaemia segítségével a mikrocirkuláció szintjén? különdíj
Hollik Bernadett
Myocarditis a gyermekkorban különdíj
Ábrahám János Csaba
A pitvarfibrilláció radiofrekvenciás ablációs kezelése anatómiai tervezésű katéterekkel. Rövid távú eredmények az első 40 beteg alapján különdíj
Konzervatív klinikai orvostudomány II. tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Nagy György
Thrombocyta aktivációs markerek PAF-indukálta expressziójának vizsgálata áramlási citométerrel 1. díj
Czuriga Izabella
Genotípus és fenotípus összefüggések vizsgálata VII-es faktor deficienciában 2. díj
Léránt Brigitta
Az érfalvastagság és érfalmerevség összehasonlító vizsgálata dohányzó és nem dohányzó egyetemistákban 3. díj
Csípő Andrea
Cöliakia antitest vizsgálat specificitásának javítása rekombináns transzglutamináz antigén járulékos aminosav szekvenciáinak segítségével különdíj
Bedekovics Judit
Sejtfelszíni antigének expressziójának változása a kezelés során gyermekkori akut lymphoblastos leukaemiában különdíj
Szabó Edina
Referencia intervallum és diagnosztikai határértékek meghatározása a clopidogrel hatásának vizsgálatára alkalmas, új laboratóriumi módszerek esetén különdíj
Csősz Anetta
Fokozott IgE típusú antitestválasz vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben különdíj
Komáromi Péter
Agyi 11C-metionin PET/CT leképezés optimalizálása dinamikus begyűjtés alapján Hevesy György Magyar Orvosi Nukleáris Társaság különdíja
Konzervatív klinikai orvostudomány III. tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Varga Szilvia
Autoimmun urticariás betegek autológ szérum tesztjeinek összehasonlítása 1. díj
Lente Zsófia
A statinok vascularis hatásai sclerodermában 2. díj
Irsai Gábor
Szerológiai prognosztikai markerek vizsgálata nagyszámú non-Hodgkin limfómás betegen 3. díj
Varga Éva
A szérum mieloperoxidáz enzim (MPO) szint Crohn-betegségben (CD) a betegség aktivitásának a markere különdíj
Soós Boglárka
Spondylitis ankylopoeticahoz társuló akcelerált atherosclerosisra utaló paraméterek vizsgálata non-invazív eljárásokkal különdíj
Sebestyén Gabriella
A szekunder hyperparathyreosis hatása az antiresorptív terápia effektivitására különdíj
Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Farkas Bence
Egy gammaretrovírus proteáz gátolhatóságának vizsgálata 1. díj
Gaál Zsuzsanna
Protein foszfatáz-1 szerepe a retinoblasztóma fehérje foszforilációs szintjének szabályozásában 2. díj
Kiss Máté
Az RXR alfa és RAR alfa magreceptorok ligandfüggő degradációja - egy ismert jelenség új szemszögből 3. díj
Kristóf Endre Károly
Berényi Erika
Eukarióta expressziós vektorok standard elemekből történő összeállítása és vizsgálata (az iGEM RFC-25 szabványának megfeleve) különdíj
Szalókiné Kovács Krisztina
Streptomyces coelicolor septum-távolságainak vizsgálata különböző mikroszkópos módszerekkel különdíj
Operatív klinikai orvostudomány I. tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Tóth István
A máj neoplazmáinak intraoperatív azonosítása in-situ, valósidejű tömegspektrometria segítségével 1. díj
Udvar Orsolya
Panoráma röntgenfelvételek alapján történő kormeghatározás Kelet-Magyarországon 3-20 éves korosztályban 2. díj
Magyar Zsuzsanna
A gonadectomia haemorheologiai paraméterekre kifejtett hatásai laboratóriumi patkányokon 3. díj
Stahorszki Soma
A radikális prostatectomia után kialakuló postoperatív fertőzések levofloxacin profilaxisa különdíj
Püski Tamás
Gyermekkorban végzett urológiai laparoszkópos műtétek Sebész Kutató Díj
Operatív klinikai orvostudomány II. tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Oravecz Rita
Transzplantálható epitheliális monolayer előállíthatósága és jellemzése szaruhártya és kötőhártya eredetű ős-, ill. progenitor sejtekből 1. díj
Kovács András
A térdízületi artrodézis totál protézisek szövődményeinek kezelésére 2. díj
Szima Georgina Zita
Kontaktlencse által kiváltott könnyben lévő mediátorok vizsgálata, különös tekintettel keratoconus esetén 3. díj
Szemcsák Csaba Dávid
Az extracelluláris mátrix szerepe az alacsony grádusú asztrocitomák invazivitásában különdíj
Operatív klinikai orvostudomány III. tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Harman Aletta Andrea
A cardiogen stroke és az antithromboticus kezelés hatékonyságának elemzése a Neurológiai Klinika Intenzív Osztályán 1. díj
Kovács Krisztina
A sevofluran hatása a szisztémás keringésre, az agyi autoregulációra és az agyi CO2-reaktivitásra 2. díj
Kazup Ágota Nóra
Postcraniotomiás fejfájás gyakoriságának és súlyosságának összehasonlítása diclofenac praemedicatio esetén (randomizált, placebo-kontrollált vizsgálat) 3. díj
Takács Zoltán
INVOS a szívsebészetben különdíj
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Somogyi Attila
Új módszer idegsejtek dendritfáinak morfofunkcionális összehasonlítására 1. díj
Márki Mariann
A Rheb fehérje és szerepe a myeloid vérképzés zavaraiban 2. díj
Szabó Dóra
Aurora-B kináz expressziója klasszikus Hodgkin-lymphomában 3. díj
Kiscsatári Laura
Hajdú Tibor
A HT199 melanoma sejtvonal NMDA receptorainak vizsgálata különdíj
Katona Péter
Funkcionálisan aktív agyi területek összeköttetéseinek vizsgálata képfúzióval különdíj
Nagy Katalin
Tumort infiltráló CD3+ T-sejtek vizsgálata diffúz nagy B-sejtes non-Hodgkin limfómás betegekben különdíj
Sejtbiológia, Biofizika tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Vincze János
Neuronális és gliális kalciumjelek megbízható azonosítása úszószelet módszerrel készült felvételeken 1. díj
Rusznák Péter
A tumorantigének membrántopológiája és mobilitása meghatározza az újraprogramozott T sejtek daganatpusztító képességét 2. díj
Tóth Gábor
Impendancia alapú sejtproliferáció mérés alkalmazhatósága monoklonális antitest-terápia modell sejtvonalra gyakorolt hatásának vizsgálatában 3. díj
Zákány Florina
Mutáns Shaker kálium csatornák biofizikai jellemzőinek tanulmányozása különdíj
Sebestyén Veronika
MHC glikoproteinek és IL-2/IL-15 receptorok mobilitásának és kölcsönhatásainak vizsgálata fluoreszcencia mikroszkópiás módszerekkel depolarizált T-limfóma sejtek membránjában különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program