Transzglutamináz 2 génkiütött egerek fogfejlődésének vizsgálata.

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Papp Tamás

Előadás adatai

Előadás címe: 
Transzglutamináz 2 génkiütött egerek fogfejlődésének vizsgálata.
Összefoglaló: 

A szöveti transzglutamináz (továbbiakban TG2) egy széles körben előforduló tagja a transzglutamináz enzimcsaládnak, mely gyakran szerepet játszik fiziológiás illetve/vagy patológiai folyamatokban. A TG2 szerepét eddig elsősorban a sejt adhézióban, az extracelluláris mátrix szerveződésében és a csontosodásban tanulmányozták. Az irodalomban elsőként célul tűztük ki, hogy in vivo/in vitro vizsgálatokat végezve megállapíthassuk a TG 2-nek a fogak fejlődésében játszott szerepét. Kezdeti lépésként a TG 2-t génkiütött egerek fogfejlődési phenotípusát tanulmányoztuk. Az egereket különböző fejlődési stádiumban lévő metsző fogcsíráit tanulmányoztuk, az alábbiak szerint: embrionális fejlődési stádium (E 14, 15, 16), áttörést megelőző stádium (születés utáni első nap), és felnőttkori stádium (2 hónapos). A korai fogfejlődési stádium alatt, amikor a fogcsíra előbb bimbó, sapka, majd harang morfogenetikus fejlődési stádiumokon megy át, nem volt észlelhető dramatikus alaktani változás a TG 2 enzimet vesztett egereknél. Az első tapasztalható szignifikáns eltérés a fog kemény szövetei közül a zománc keménységében volt, ami a felgyorsult mineralizációra utalhat a postnatális stádiumban. A kifejlett metszőfogak a 3D-s morphológiai analízisét követően megállapíthatjuk, hogy a génkiütött egerekben kissé hosszabb és vékonyabb zománc réteget alakul ki, mint a kontroll vad típusoknál. Összefoglalva a TG 2-nek a feltételezhető szerepe a zománc mineralizációban szerepet játszó enzimek működésének lehet.

1. témavezető adatai
Név: 
Felszeghy Szabolcs
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program