A Rheb fehérje és szerepe a myeloid vérképzés zavaraiban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Márki Mariann

Előadás adatai

Előadás címe: 
A Rheb fehérje és szerepe a myeloid vérképzés zavaraiban
Összefoglaló: 

Bevezetés: A Rheb (ras homolog enriched in brain) egy kis GTP-áz, amely a ras családba tartozik. Közvetlenül képes pozitívan szabályozni az mTOR (mammalian target of rapamycin) útvonalat. Az mTORC1 komplex aktiválásával fontos szerepet játszik a proliferáció, sejtnövekedés és sejtdifferenciáció szabályozásában. A Rheb fehérje expressziója normálisan leginkább a myeloid vérképzés sejtjeiben és a bélnyálkahártyában szembetűnő. Kóros esetben a daganatok széles körben, míg a myeloid sejtvonalat érintő elváltozások a proliferáció és differentáció mértékétől függően változtatják a Rheb expressziót. Célzott gátlása számos haematológiai betegségben a daganatos sejtek proliferációját csökkenti, azokat a G1 fázisban tartja.
Célkitűzés: Kutatásunk témája a Rheb expresszió mértékének és jellegének vizsgálata a myeloid-vonalat érintő betegségekben, azaz a krónikus myeloproliferatív betegségben (KMPB, 18 eset), a myelodiszplasztikus szindrómában (MDS, 31 eset) és a myelofibrózisban (MF, 8 eset). A csontvelő biopsziából készült metszetekben a Rheb immunfestődés intenzitását (0-3) és lokalizációját (membrán, cytoplazma, vegyes) állapítottuk meg myeloid és megakariocyta sejtekben. Összefüggéseket kerestünk Rheb és a perifériás vérben mért thrombocyta- és granulocytaszám eltérései között is.
Eredmények: A Rheb expressziója a myeloid/megakaryocyta vonal esetében változatos. A normális kontroll metszetekben vegyes citoplazmatikus és membránfestődést láttunk (intenzitás átlag 1.42 ± 0.58 SD). KMPB-ben és MF-ban erősen fokozott Rheb expresszió mellett (intenzitás átlag 2.24 ± 0.81 SD, illetve 1.88 ± 0.92 SD) döntően membránfestődés volt jellemző. MDS-ben és MF-ban a megakaryocyták Rheb expressziója pozitívan korrelál a perifériás thrombocytaszámmal (R = 0.59, illetve R = 0,89), KMPB-ben ilyen összefüggés nem tapasztalható.
Következtetés: A Rheb expresszió a myelopoiesis betegségeiben jellegzetes eltéréseket mutat. A betegség-specikus sajátosságok feltárásával klinikailag releváns prognosztikai információ mellett adatokhoz juthatunk az mTOR útvonal gátlásán alapuló kezelés alkalmazásához is.

1. témavezető adatai
Név: 
Méhes Gábor
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Pathológiai Intézet
Díj: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program