A posztoperatív kardialis troponin I, mint rizikó módosító tényező extrakorporális keringésben végzett szívműtétet követően

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Operatív klinikai orvostudomány III.
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Borsós Máté

Előadás adatai

Előadás címe: 
A posztoperatív kardialis troponin I, mint rizikó módosító tényező extrakorporális keringésben végzett szívműtétet követően
Összefoglaló: 

A kardiális troponin emelkedése gyakori az extrakorporális keringésben végzett szívműtétek után. A vonatkozó szakirodalom szerint, még a mérsékelten emelkedett troponin is a kedvezőtlen rövid és hosszú távú kimenetel jelzője lehet. A logisztikus EuroSCORE önmagában csak durva általános képet ad a várható kimenetelről, mivel a műtét közbeni eseményeket nem tükrözi. Ebben a tanulmányban olyan modell kialakítására törekedtünk, ami a posztoperatív troponin szintet az EuroSCORE-ral összefüggésben értékeli.

Eszközök és módszerek: 1176 beteg adatait értékeltük. Elsődleges kimeneteli paraméter az operációt követő 30 napon belüli halálozás volt. A cTnI emelkedés mértéke alapján öt csoportot képeztünk. Az egyénenként kalkulált logisztikus EuroSCORE értékek összege alapján állapítottuk meg a várható mortalitást a cTnI csoportokban, melyet a megfigyelt mortalitással hasonlítottunk össze. Kiszámítottuk és összehasonlítottuk az EuroSCORE és a cTnI emelkedés mértéke valamint a két előbbi paraméter szorzataként előállított paraméter ROC görbe alatti területeit.

Eredmények: Az EuroSCORE ROC görbe alatti területe (AUC) 0.8173-nek adódott, mellyel lényegében azonosnak bizonyult a cTnI emelkedési ráta AUC értéke. A fenti két paraméter szorzatának AUC értéke: 0.8886, ami szignifikánsan magasabb, mint az előző két paraméter AUC értékei egyenként. A ROC görbe egyes pontjaihoz rendelt LR+ - értékek klinikailag is értelmezhetők, a halálozás illetve túlélés esélyeinek hányadosaként.

Következtetések: A normál érték 20-szorosánál magasabb cTnI-érték már biztosan összefügg kedvezőtlen kimenetellel, de szinte lehetetlen megállapítani a posztoperatív cTnI általános cut-off pontját a nagyon változatos kockázati összetevők és a posztoperatív cTnI kombinációk miatt. A probléma megoldását a log EuroSCORE és a cTnI emelkedési ráta szorzataként definiált dimenzió nélküli szám bevezetése és értelmezése jelentheti, mely tükrözi az intraoperatív események rizikó módosító hatását is.

1. témavezető adatai
Név: 
Koszta György
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Aneszteziológiai és Intenzív terápiás tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program