Új módszer idegsejtek dendritfáinak morfofunkcionális összehasonlítására

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Somogyi Attila

Előadás adatai

Előadás címe: 
Új módszer idegsejtek dendritfáinak morfofunkcionális összehasonlítására
Összefoglaló: 

A neuronok egymástól nagyon különböző morfológiával és funkcióval rendelkeznek és általában nagyszámú szinapszist fogadnak, főképpen a dendritikus felszínükön. A sejt tüzelési aktivitását a sejttestre (axon eredési kúpra) érkező posztszinaptikus potenciálok (PSP) nagysága és időbeli szummációja határozza meg. Ezért fontos a dendritfa különböző területein található szinapszisok aktivitása során generált PSP-ok somatopetális terjedése során bekövetkező gyengülésének és a terjedéshez szükséges időknek a vizsgálata.
A morfoelektrotónikus transzformáció (MET) két fajtája lehetővé teszi az idegsejtek morfológiájának funkcionális térbe való transzformációját, ahol a dendritikus szinapszisok és a sejttest távolságai arányosak a PSP-ok két pont közötti gyengülésével, vagy a két pont közötti terjedéséhez szükséges idővel. Azonban a dendritikus felszínnek azon részeit, melyek adott geometriai és funkcionális távolságokra vannak a szómától nehéz azonosítani a MET módszerével. E probléma megoldására továbbfejlesztettük a MET-t és morfofunkcionális mátrixokat készítettünk (MFM), hogy feltérképezzük a dendritek teljes felszínének milyen hányada (az összes fogadott szinapszis arányának egy közelítése) található különböző geometriai és funkcionális távolságokban. A MFM-ok két fajtáját használtuk (morfoelektrotónikus és morfotemporális), melyekben a mátrix elemek megmutatják, hogy valamely geometriai és funkcionális (PSP gyengülés, illetve terjedési idő) távolságban a teljes dendrit felszín hány százaléka található. Vizsgálatainkat morfológiailag nagy hűségű passzív szegmentális kábel modellekben végeztük a NEURON (Duke University, USA) program segítségével.
Három különböző típusú központi idegrendszeri neuront hasonlítottunk össze a MFM-ok módszerével: hippokampális piramis sejteket és kisagyi Purkinje sejteket egérben és gerincvelői motoneuronokat békákban. A sejteket vizsgáltuk homogén és inhomogén membrán modellekben (ahol a szóma és dendrit membránja azonos, illetve különböző) is.
Eredményeink néhány közös elvet mutatnak a különféle központi idegrendszeri neuronok morfofunkcionális felépítésében állatfajtól függetlenül.

1. témavezető adatai
Név: 
Wolf Ervin
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Stelescu András
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Arc-Állcsont-és Szájsebészeti Tanszék
Díj: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program