Colorectalis daganatok pathologiai feldolgozása preoperatív radiochemotherapia után

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Rácz Emese

Előadás adatai

Előadás címe: 
Colorectalis daganatok pathologiai feldolgozása preoperatív radiochemotherapia után
Összefoglaló: 

Bevezetés:
A colorectalis rák Magyarországon a daganatos megbetegedések között mind férfiak, mind nők esetén a második leggyakoribb halálok. A daganat mintegy 30%- ban a végbélben helyezkedik el, ami a gyakori lokális recidívák miatt rosszabb prognózissal jár a vastagbél egyéb szakaszaival összehasonlítva. Az utóbbi években a lokálisan előrehaladott rectumcarcinomák kezelésében bevezetésre került a preoperatív radiochemotherapia totális mesorectalis excizióval (TME) kombinálva, melynek hatására a kuratív rezekciók arányának emelkedése, míg a lokoregionális recidivák arányának csökkenése várható.

Anyagok, módszerek:
Munkám során a Kenézy Kórház Nonprofit Kft Sebészeti Osztályán 2002 és 2005 között operált, neoadjuváns onkológiai kezelésben részesült végbélrákos betegek adatait tekintettem át. Munkám célja a pathologiai tumor regresszió mértéke és a daganatos betegség kimenete (5 éves daganatmentes túlélés, 5 éves távoli metastasis mentes túlélés, 5 éves lokoregionális recidíva mentes túlélés) közötti összefüggés elemzése, valamint a kapott eredmények nemzetközi irodalmi adatokkal történő összehasonlítása. A Dworak szerinti tumor regressziós gradus (TRG) az élő tumorszövet és a kezelés hatására kialakult fibrosis arányának összehasonlításán alapszik. TRG4 esetén nem látható élő tumorsejt, TRG3 esetén a fibrosis mértéke> 50%, TRG2 esetén 25-50%, TRG1 esetén <25%, TRG0 esetén nincs látható morfológiai elváltozás.

Eredmények:
Vizsgálatom eredménye alapján teljes tumor regresszió (TRG4) 6,5%- ban, TRG3 12,6%- ban TRG2 27,8%- ban, TRG1 34,4%- ban TRG0 6,5%- ban volt megfigyelhető. Jelentős különbség adódott a teljes tumor regressziót mutató (TRG4), a jelentős regressziót mutató (TRG2-3), valamint a csekély regressziót mutató és nem reagáló (TRG0-1) esetek és a betegségmentes túlélés vonatkozásában, ami az irodalmi adatokkal jól korrelál.

Konklúzió:
Vizsgálatom eredménye megerősíti a pathologiai tumor regresszió pontos meghatározásának fontosságát a betegség várható kimenetelének megítélésében.

1. témavezető adatai
Név: 
Török Miklós
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Kenézy Kórház Nonprofit Kft. Pathologiai Osztály

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program