Szerológiai prognosztikai markerek vizsgálata nagyszámú non-Hodgkin limfómás betegen

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Konzervatív klinikai orvostudomány III.
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Irsai Gábor

Előadás adatai

Előadás címe: 
Szerológiai prognosztikai markerek vizsgálata nagyszámú non-Hodgkin limfómás betegen
Összefoglaló: 

Non-Hodgkin limfómában (NHL) egyes szerológiai markerek meghatározása prognosztikai jelentőséggel bírhat. Munkánk során a C-reaktív protein (CRP), a laktát-dehidrogenáz (LDH), a beta-2-mikroglobulin (B2MG), az antikardiolipin autoantitestek (aKL), a beta-2-glikoprotein I (B2GPI) elleni antitestek értékét, illetve a szérum IgA, IgG, IgM szintjét regisztráltuk. Célunk, hogy elemezzük a tartósan remisszióba kerülő, illetve nem megfelelő terápiás választ mutató betegek adatait, és összefüggést találjunk ezek változása, és a betegek állapota között.
Retrospektív vizsgálatunk során a DEOEC III. Belgyógyászati Klinikán 1997 és 2008 között diagnosztizált 150 NHL-es beteg adatait használtuk fel. A csoport átlagéletkora 60,9 év (23-90 év), közülük 80 nő, 70 férfi, az átlagos követési idő 6,09 év. A csoportból 92 fő van tartós remisszióban, 58 fő nem mutatott megfelelő terápiás választ.
A diagnóziskor mért CRP értéke a tartós remisszióba kerülő csoportban átlagosan 29,41 mg/L, míg a nem megfelelő terápiás választ mutató esetekben magasabb, 61,98 mg/L (p<0,004). A tartós remisszióba kerülőkben, diagnóziskor a B2MG átlagosan 2,81 ug/L, míg a nem megfelelő választ mutató esetekben emelkedett, 4,31 ug/L (p<0,006). Az LDH értéke, terápia után legalább 4 héttel meghatározva átlagosan 445 U/L a tartós remisszióba kerülőkben, míg a kedvezőtlen kimenetelű csoportban ekkor átlagosan 1267,7 U/L (p<0,003).
A tartós remisszióba kerülők IgG szintje kezelés előtt átlagosan 13,31 g/L, magasabb a nem megfelelő terápiás választ adó betegekben mért 9,1 g/L-nél (p<0,04). A kedvező kimenetelű csoportban, terápia előtt az IgM szintje átlagosan 1,96 g/L, míg a nem kedvező választ mutatókban alacsonyabb, 0,85 g/L (p<0,02).
Diagnóziskor az aKL értéke a betegek 22,6%-ában, a B2GPI értéke a betegek 22%-ában volt emelkedett. Betegeink azon csoportjában, akiknél thromboemboliás eseményt regisztráltunk, valamely antifoszfolipid antitest értékét az esetek 50%-ban magasabbnak találtuk.
Eredményeink szerint a vizsgált szerológiai markerek szintje összefüggésben lehet a NHL prognózisával, illetve adataink igazolják az antifoszfolipid antitestek szerepét a thromboemboliás események kialakulásában.

1. témavezető adatai
Név: 
Gergely Lajos
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
III. Belgyógyászati Klinika
Díj: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program