Jelentkezés a 2017-es helyi TDK konferenciára

Kedves Hallgatók

Idén új honlapon kell a 2017. február 15-17-e közötti helyi TDK konferenciára jelentkezni.
Csatolva megtalálható a részletes útmutató a jelentkezés folyamatáról, az elérhetőség pedig:
https://oetdk.unideb.hu/user/conference/registration
DE a regisztráció előtt be kell jelentkeznie az elsőszerző hallgatóknak (lásd csatolt útmutató).

A jelentkezési határidő: 2017. január 15. éjfél.

Regisztráció a 2017-es TDK konferenciára

A 2017-es TDK Konferenciára történő jelentkezést az új honlap átadását követően a napokban megnyitjuk. Türelmeteket kérjük!

TDK Konferencia a 2016/2017-es tanévben - MÓDOSÍTÁS

A honlappal kapcsolatos technikai problémák a miatt az 2017-es helyi TDK konferencia regisztrációs időpontjai a következőképpen módosulnak:

A konferenciára jelentkezés (Cím, szerző(k), témavezető(k), tagozatpreferenciák leadásának) határideje:
2017. január 15. éjfél.

Az absztrakt feltöltésének határideje:
2017. január 15. éjfél.

I. Tudományos Diákköri Módszertani Konferencia

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2016. november 15-16-án 14 órától tartandó I. Tudományos Diákköri Módszertani Konferenciánkra, melynek megrendezésére a NTP-HHTDK-16-0076 sz. pályázat keretében nyílik lehetőségünk. Helyszín: Kassai úti Campus, TEOKJ 107-es terem.

A konferencia célja a hallgatók módszertani továbbképzése kerekasztal megbeszélés formájában, amelyben hallgatóink és meghívott előadók előadásában, tematikus csoportosításban járjuk körül azokat a fizioterápiás vonatkozású módszertani kérdéseket, melyek a TDK pályamunkák és diplomamunkák készítése kapcsán felmerülnek.

TDK Konferencia a 2016/2017-es tanévben

A 2017. évben Pécsett megrendezésre kerülő OTDK konferencia időpontja 2017. április 18-21, melyre a nevezési határidő február 22 éjfél.
Emiatt a soron következő TDK konferencia időpontja: 2017. február 15-17.

A konferenciára jelentkezés (Cím, szerző(k), témavezető(k), tagozatpreferenciák leadásának) határideje:
2016. december 16. éjfél.

Az absztrakt feltöltésének határideje:
2017. január 15. éjfél.

TDK pályamunka diplomamunkaként való elfogadtatása

A TDK pályamunkák benyújtási határideje a 2016/17-es tanévben az alábbiak szerint alakul:

Pályázati felhívás Craiova International Medical Students’ Congress konferencián való részvétel támogatására - EREDMÉNYHIRDETÉS

Örömmel jelentjük be, hogy a TDT Elnöksége a beérkezett pályázatok mindegyikét támogatásra érdemesnek fogadta el.

A nyertes hallgatók:
Al-Taani Szábit
Oláh Nikolett
Orosz Tünde
Szivos László
Üveges Áron
Varga Gábor
Vincze Anett

Mindenkinek gratulálunk!
A nyertesek kérem mielőbb vegyék fel a kapcsolatat Kiss Líviával (klivia@med.unideb.hu, 55935) a teendőkkel kapcsolatban!

TDT

Pályázati felhívás Craiova International Medical Students’ Congress konferencián való részvétel támogatására

Az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző, az ÁOK bármely szakán tanuló, helyi TDK konferencián már előadást tartó hallgatók számára, akik a Craiova International Medical Students' Congress konferencián szándékoznak előadást tartani.  A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek a helyi konferencián díjazott (1-3. helyezett és különdíjas) hallgatók.
 
A konferencia 2016. november 10.

Megnyílt a demonstrátori (és egyben Endes Pongrác ösztöndíj-) pályázatok és a Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok beadása a 2016/2017. tanév 1. félévére

A pályázatokat a honlapra történő regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni.

A demonstrátori státuszra és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja:
http://tdk.med.unideb.hu/node/add/demo-application

A kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja:
http://tdk.med.unideb.hu/hu/node/add/kivtud-application

Demonstrátori pályázatok:

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva, és a pályázó, valamint az intézeti TDK-felelős és az intézetvezető aláírásával ellátva a TDT adminisztrátorához (Derzsi Judit, Oktatásszervezési Központ, 103. szoba) kell eljuttatnia az intézeti TDK felelősöknek, ennek határideje 2016. szeptember 30. 12.00 óra. Ugyanezen időpontig szerkeszthető elektronikusan is a pályázat. Az egyes intézeti TDK felelősök ezen időpontnál korábbi leadási időpontot határoznak meg a hallgatók számára annak érdekében, hogy a pályázatok idejében eljussanak az oktatásszervezési központba. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában (beleértve a szemeszterben oktatott óraszámot is) nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgaló pályázatok:

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, valamint az összes teljesítés igazolását a TDT adminisztrátorához (Derzsi Judit, Oktatásszervezési Központ, 103. szoba) kell eljuttatni, ennek határideje 2016. szeptember 30. 12 óra. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Felhívjuk minden tisztelt hallgató és TDK felelős figyelmét, hogy az ösztöndíjak időben történő kifizetését elősegítendő a Tudományos Diákköri Tanácsnak a határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módjában értékelni. További információ az ösztöndíjakkal kapcsolatban: Dr. Szentandrássy Norbert (Élettani Intézet)

Új Nemzeti Kiválóság Program 2016

Az Új Nemzeti Kiválóság Program az alábbi pályázatokat hirdette meg:
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program