Tudományos diákköri munka haladóknak

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Kurzus neve: Tudományos diákköri munka haladóknak

Kurzus jellege: kötelezően választható az általános orvos képzésben

Kreditérték: 2 kredit

Tárgyat oktató tanszék: a TDT mindenkori oktatói elnökének intézete (jelenleg: Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézet)

A kurzus koordinátora: Dr. Erdődi Ferenc (erdodi@med.unideb.hu)

A tárgy felvételére ajánlott évfolyam: 1-6. (a TDK-s munka időtartama alatt)

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1. és 2.

Előfeltételek: legalább egy korábban tartott TDK előadás vagy elfogadott pályamunka

Létszámfeltételek: -

Célkitűzés: a munkacsoport munkarendjének megfelelő tudományos diákköri tevékenység végzése

Óraszám: a fogadóintézet munkacsoportjai által meghatározott óraszám és ütemezés, min. 2x2 óra/hét kutatómunka

Számonkérés módja: Az intézeten belül a 15. oktatási héten megvalósított szóbeli beszámoló, melyen jelen van az érintett intézet TDK felelőse és a TDT javaslata alapján egy másik intézet TDK felelőse is. A szóbeli beszámolókra meghívást kap a TDT egy oktató tagja is. A hallgató a beszámolón ismerteti az adott félévben elvégzett munka eredményeit és bemutatja a rendszeresen vezetett jegyzőkönyvét.

A vizsga értékelése: ötfokozatú jegy (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)

A számonkérések lebonyolításának menetrendjéről a Tudományos Diákköri Tanács minden félév második felében rendelkezik és azt az érintett TDK felelősök tudomására hozza.

 

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program