Aurora-B kináz expressziója klasszikus Hodgkin-lymphomában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2010/2011. tanév
Tagozat: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szabó Dóra

Előadás adatai

Előadás címe: 
Aurora-B kináz expressziója klasszikus Hodgkin-lymphomában
Összefoglaló: 

Bevezetés: A Hodgkin-kór monoklonális B-sejtes, elsődlegesen nyirokszöveteket érintő, leggyakrabban fiatal felnőttkori tumoros megbetegedés. Gyulladásos sejtelmekkel kevert jellegzetes, daganatos óriássejtek Hodgkin-Reed-Sternberg sejtek (HRS-sejtek) jelenléte jellemzi. Az atípusos óriássejtek kialakulásában a sejtosztódás zavart működését is feltételezik. Az Aurora-B kináz (Au-B) egy, a sejtciklus G2 és M fázisában expresszálódó fehérje, melynek a kromoszómák mozgásában és szegregációjában van szerepe. Munkánk során az Au-B esetleges szerepének kérdését tanulmányoztuk a HRS-sejtek kialakulásában.
Anyagok és módszerek: Vizsgálataink során Hodgkin-lymphomás nyirokcsomók metszetein a Mib-1 sejtproliferációs markert(DAKO), illetve Au-B expressziót (Abcam poliklonális antitest) határoztuk meg immunhisztokémiai módszerrel. Magfestésre hematoxilin-t használtunk. A metszetek digitalizálása után (Pannoramic Scanner program) a vizsgált esetekben 40x nagyítás alatt 100 látótérben számoltuk meg a Mib-1 illetve Au-B immunpozítív sejteket. A sejtnagyság alapján három morfológiai csoportot képeztünk. A kis (<10µm) lymphocyta morfológiájú, a nagy (>10µm), aktivált lymphocyta morfológiájú és a HRS-sejt morfológiájú sejtek külön kerültek kiértékelésre.
Eredmények: A nem neoplasztikus kis lymphocyták esetében 37,92%±8,41 volt az Au-B/Mib-1 aránya. Az Au-B sejtciklusra vetített expressziója a nagy, aktivált lymphocyták esetében 77,49 %,±12,87, illetve HRS-sejtekben 71,96%±16,31–nek bizonyult.
Következtetés: Az eredményeink alapján elmondható, hogy a HRS-sejtek, illetve a valószínüleg „prekurzor” sejtjeiknek tekinthető nagy lymphocyták esetében az Au-B jelentősen fokozott expressziója figyelhető meg. Ez a sejtciklus G2-M fázisának ill. a magkromatin szegregációjának zavarával hozható összefüggésbe a daganatos sejtekben. A fokozott Au-B expresszió és működés alapja lehet egy jövőbeni célzott kinázgátló terápia alkalmazásának a Hodgkin-kóros betegek esetében.

1. témavezető adatai
Név: 
Méhes Gábor
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Pathologiai Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Csonka Tamás
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Pathologiai Intézet
Díj: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program