Szakdolgozat védésként elfogadott előadások

Előadó Előadás címe
Al-Gaadi Dána Intracelluláris kalcium tartalom által vezérelt Ca2+-belépést szabályozó fehérjék vizsgálata C2C12 vázizom sejteken
Al-Muhanna Nadim CB1 receptor és endogén kannabinoidokat szintetizáló enzimek expressziója gerincvelői asztrocitákon
Appolon, Anne Celine Beatrice Myelofibrosis as a dynamic process - correlation between megakaryocyte level, platelet derived growth factor receptor beta (PDGFRb) expression and myelofibrosis grade
Aranyi Sándor Csaba Szürkeállomány parcellázási technikák hatása a funkcionális agyi hálózatok gráfelméleti módszerrel meghatározott paramétereire
Árokszállási Tamás Az időskori (60 év feletti) heveny myeloid leukaemia kezelése során szerzett tapasztalatok a DEOEC Belgyógyászati Intézet Haematológiai Tanszéken a 2007-2012 közötti időszakban
Aszalós Gergely A cubitalis alagút syndroma megoldási lehetőségei
Bakos Rudolf Fogászati ellátást befolyásoló szerzett vérzékenység
Baksa Brigitta Az autológ haemopoetikus őssejt transzplantáció fogászati vonatkozásai
Baksa Katalin A szem elülső szegmentumában bekövetkező változások követése szürkehályog műtét után, Scheimpflug photographiával
Baksa Nikoletta A Quantiferon teszt jelentősége a látens TBC kimutatásában biológiai terápiában részesülő betegek esetén
Balázs Ervin Mágneses rezonanciás kontrasztanyag vizsgálatok alacsony és magas térerőn
Balázs Fruzsina A biológiai therápia hatása a csontra rheumatoid arthritisben
Balogh Éva Radioaktívan jelzett biomolekulák eloszlásának vizsgálata MiniPET kamerával szingénikus állatmodellen
Balogh Gábor Turnaround time vizsgálata MRSA törzsek esetében a DEOEC-en 2007-2011 között
Balogh Norbert Az endokannabinoid rendszer vizsgálata humán vázizomban
Bankó Csaba A DNS károsodás vizsgálata képalkotó citometriával RF besugárzás hatására
Barbócz Magdolna Terhesség alatti testkép és anya-magzat kötődés kapcsolata
Bárczi Nóra Intraaortikus ballonpumpás eredmények 2012-ben a DEOEC Kardiológiai Klinikán
Bardi Miklós Mesterséges fenolszármazékok hatása az SR kálciumpumpa működésére
Barkász Erika A postcraniotomiás fejfájás gyakoriságának és súlyosságának összehasonlítása diclofenac praemedicatio esetén (randomizált, kontrollált, prospektív vizsgálat)
Bereczki Dániel Az endocannabinoid rendszer szerepe humán külső gyökérhüvely keratinociták biológiai folyamatainak szabályozásában
Bernáth Kinga Agresszív B-sejtes lymphomák funkcionális besorolása saját anyag alapján 2007 és 2012 között
Bodnár Dorina Szelektív porto-cavalis shunt mikrosebészeti módszerekkel történő elkészítése során kialakuló többszervi mikrokeringési változások vizsgálata patkányban
Bogáti Réka Rekombináns lipoma-preferred partner protein készítése és molekuláris interakcióinak vizsgálata
Bökönyszegi Adrienn Állatasszisztált terápiára és szocioterápiára járó szkizofrén páciensek összehasonlító vizsgálata
Borbély Brigitta A PPI kezelés hatása a májcirrhosis kimenetelére.
Bordán Zsuzsanna Alfavírus proteáz szubsztrátok helyspecifikus mutagenezisére és expressziójára alkalmas rendszer optimalizálása
Bordás Csilla A CB1 receptor agonisták korfüggő választ indukálnak a nucleus pedunculopontinus neuronjain
Boros Enikő Egy gombaspecifikus protein foszfatáz funkcionális doménjeinek expressziójára alkalmas vektorok előállítása
Bulátkó Balázs Laparoscopos pyelonplasztikával elért eredmények
Chen Ji-Qing Association of vitamin D receptor gene polymorphisms/haplotypes with Sjögren's syndrome
Csányi Mária Csilla HaemateP és Wilate (pótló terápiára alkalmazott készítmények) farmakokinetikája 3-as típusú von Willebrand beteg esetén.
Cserháti Zoltán Őssejt markerek expressziója humán uvealis melanomában
Cservenyák Dóra Kérdőív a felnőttek szervadományozására és átültetésére vonatkozó ismeretekről
Csorba Kitti Nagyméretű, cysticus, aspirációval térfogatcsökkentett agyi metastasisok gamma-sugársebészeti kezelésével szerzett tapasztalataink
Csumita Mária Poli (ADP-ribóz) polimeráz - 2 konstruktok készítése rekombináns fehérje termelésre E.coli baktériumban
Czibere Andrea Veleszületett dongaláb miatt végzett műtétek középtávú utánvizsgálata
Czibere Andrea A vascularis endothelialis növekedési faktor szintjének változásai koraszülött és érett súlyú csecsemőkben
Czifra Anita Gertrúd A zsíranyagcsere eltérés és a psoriasis kapcsolata a DEOEC Bőrgyógyászati Klinika beteganyagában
Czipa Erik Retinoid X receptor sejt és ligandfüggő kötődésének bioinformatikai analízise
Danis Judit Az ATP és a P2X7 receptor szerepének vizsgálata a különböző módon differenciáltatott humán makrofágok IL-1béta termelésében
Daradics Andrea Páciensek orvosi ismeretszintjének reprezentációja harmadéves orvostanhallgatóknál
Daróczi Natália Metabolikus szindróma gyermek- és serdülőkorban
Dattani, Amit Effect of unilateral labyrinthectomy on brevican expression in the vestibular nuclear complex
Daubner Roland Zsírsavamid-hidroláz inhibitorok antiinflammatórikus hatásainak vizsgálata humán keratinocitákon
Deák Beáta "Laseres" szőrtelenítés hatékonysága és mellékhatásai: klinikai összehasonlító vizsgálat
Demeter Tamás István Szintetikus HIV antigének szintézise
Demeter Zsanett Low-grade gliomák szöveti és klinikai karakterizációja korszerű MR képalkotás segítségével
Diószegi Ágnes A DEOEC Belgyógyászati Intézet, III. számú Belgyógyászati Klinika Intenzív osztályán az elmúlt 30 évben (1983-2012) végzett plazmaferezis kezelések adatainak elemzése
Dócová Klaudia A monoacilglicerol-lipáz immunreaktivitás megoszlása rágcsálók gerincvelői felületes hátsó szarvában.
Durcsán Henryka A könny redoxpotenciáljának változása az életkorral és keratoconusban
Erdélyi Borbála Prediabeteses elváltozások gyermekekben
Eszterhai Miklós Tapasztalataink a mediális combnyaktörés kezelésében
Farkas Anna Az elektromechanikai kapcsolat módosulása MSTNCmpt-dl1Abc egerek vázizmaiban
Farkas Eszter Az EuroScore II szívsebészeti rizikó becslő rendszer validálása a DEOEC Szívsebészet Tanszékén
Farkas Flóra Életmódbeli és klinikai tünetek közti különbségek gyógytornázó és nem gyógytornázó myositises betegeink körében
Farkasinszky Gergely Meggymag kivonat retinoprotektív hatásának vizsgálata Zucker Diabatic Fatty patkány modellen
Fehér Daniella Y kromoszóma mikrodelécióinak és parciális mikrodelécióinak molekuláris vizsgálata
Fekete Anita A Clostridium Difficile epidemiológiája a DEOEC Klinikáin 2011-ben
Fidler Gábor Mesenchymális őssejtek differenciációjának tanulmányozása
Flaskó Zsuzsa Zsófia Háromdimenziós corneatopográfia/tomográfia keratoplastica után
Fodor Klára Az AN-152 (AEZS-108) célzott daganatterápiás készítmény hatásmechanizmusának vizsgálata
Fordzjun István 2 Múmia arckoponyájának komplex CT vizsgálata
Fuksz Alexandra Gliomák által indukált strukturális változások vizsgálata diffúziós MR képalkotással
Gaál Zsuzsanna A LIM-kináz expressziója és foszforilációja daganatos sejtekben
Gaál Zsuzsanna Mikro-RNS-ek és szerepük hematológiai malignus betegségekben
Gajdos András Probiotikumok hatása humán keratinociták biológiai folyamataira
Gajtkó Andrea ATP és glutamát által szabályozott IL-1 béta termelés a gerincvelői asztrocitákban
Garami Nóra Differenciálódó porcsejtek kalcium-háztartásának vizsgálata
Gergely Eszter Arteria femoralis érszakaszt pótló művi graft beültetésének hatása a vörösvérsejtek deformabilitására és membránstabilitására kísérletes sebészeti követéses vizsgálatok alapján
Gergely Melinda Pozitív interim 18FDG- PET/CT prognosztikai szerepe Hodgkin lymphomában
Got, Joy The effect of LPS on the level of different platelet activation markers
Gulyás Ádám Ferenc Kardiológiában használatos diagnosztikai módszerek alkalmazhatósága, összevetése a tudományos célú poszt mortem autopsziás vizsgálatokkal 2006-2010 között
Gyöngyösi Alexandra A keserű dinnye (Momordica charantia) hatásainak vizsgálata Zucker obese patkányokon
Hadházi Ádám Fullerén–cukor hibridekkel az influenzavírus ellen
Hajdu Dorottya Zsuzsanna Atípusos antipszichotikumok hatása monocita-makrofág differenciációra
Hajdu Endre A reszinkronizációs terápia effektivitása és a kiindulási haemodinamikai státusz közötti összefüggés vizsgálata
Hajdú Tibor A hialuronsav mediált jelátvitel molekuláris eszköztárának vizsgálata melanoma metasztázisokban
Hajnal Csaba Mechanical effects of heme-mediated oxidative stress in human cardiomyocytes: implications for systolic function
Halász Anita Meggymag-kivonat hatása magas zsírtartalmú táppal etetett nyúl szívekre
Halász László Az RXR által szabályzott represszió teljes genomszintű vizsgálata bioinformatikai módszerekkel
Harda Kristóf Máté Szomatosztatin receptorokon alapuló, új, célzott daganatterápia lehetősége humán uvealis melanomában
Harsányi Gréta Anterior lumbar interbody fusion szerepe a "failed back syndrome" kezelésében saját beteganyagon
Hetey Szabolcs Hiszton poszt-transzlációs módosítások és magasabbrendű kromatinstruktúrák közötti korrelációk keresése Saccharomyces cerevisiae sejtekben
Hudák Renáta Vérlemezkék aktivációját követő thrombin generáció analízise
Huynh, Thanh An The mechanical effects of heme-mediated oxidative stress in human cardiomyocytes: implications for diastolic function
Incze Marietta Ildikó Toxikológia "gyerekszemmel" , A DEOEC Gyermekgyógyászati Intézet Sürgősségi Osztályán előfordult intoxikált esetek összefoglalása
Jakob Bernadett Az AIM2 fehérje mintázat felismerő tulajdonsága és antiproliferatív funkciója között fennálló kapcsolat vizsgálata
Jambrovics Károly All-transz retinsav és arzén trioxid kombinált kezelés tanulmányozása csendesített szöveti-transzglutaminázt expresszáló NB4 akut promielocitás leukémia sejtvonalon.Egy lehetséges terápiás előny?
Jánvári Nóra Lisztérzékenység (coeliakia) előfordulása Raynaud szindrómás betegekben
Jenes Sándor Staphylococcus aureus orrban való hordozásának 1 éves nyomonkövetése
Jóhannesson, Einar Örn Effect of unilateral labyrinthectomy on aggrecan expression in the vestibular nuclear complex
Jóvér Hedvig Réka Tudatosság vagy érdektelenség? Életmód felmérés a 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedők körében
Juhász Lilla Kockázati tényezők statin okozta mellékhatásokkal kezelt hyperlipidaemiás betegekben
Juhos Krisztina Összehasonlító adatok kísérleti/laboratóriumi állatfajok vörösvérsejt aggregatiós tulajdonságairól, és azok kimutathatósága különböző mérőmódszerekkel
Kaáli Eszter Korai atherosclerosis Systemás Lupus Erythematosusban
Kaáli Eszter Hematológiai szövődmények felmérése SLE-ben
Kádár Krisztina A sevoflurane gáz hatása a cerebrovaszkuláris rezisztenciára és a szisztémás vaszkuláris rezisztenciára
Kamel Yahya Molekuláris neuro onkológiai markerek : az IDH gén mutáció jelentősége a gliomagenesisben
Kassay Norbert Humán T-sejtes limfóma vírus 1 és 3 proteáz enzim kinetikai összehasonlítása
Katona Cintia Orvostanhallgatók lelki egészségének javítását célzó tanulásmódszertan kurzus értékelése
Kerek Zsuzsanna TRPM4 moduláció vasculáris biológiai hatásai
Kertész Annabella Anett Korai kötődés és párkapcsolati dinamika
Kicska Lívia Plazmamembrán és extracelluláris mátrix fehérjék vizsgálata agytumor mintákban
Király Anna Az elisidepsin hatásmechanizmusának vizsgálata normoxiás és hipoxiás körülmények között
Kis András István Gamma kamerák és rekonstrukciós technikák összehasonlítása agyfantommal
Kis Lóránt Az alfa-melanocyta stimuláló hormon egy lehetséges hatásmechanizmusának vizsgálata az ischemia-reperfúzió indukálta szívizomkárosodás kivédésében
Kiss Alexandra Autoantitestek kimutatása a neurológiai és kardiológiai betegekben
Kiss Annamária PET/CT-vel detektált mellkasi halmozások automatikus karakterizálásához kidolgozandó szakértői rendszer tesztadatbázisának kialakítása
Kiss Gergő A DEOEC Kardiológiai Klinika bare metal stent regiszterének első eredményei
Kiss Katalin ESBL termelés kimutatásának összehasonlító vizsgálata
Kiss Máté IL-4-függő mikroRNS kifejeződési mintázat azonosítása humán és egér alternatív makrofág aktiváció során
Kiss Máté Tamás A vaszkuláris malformációk modern kezelése
Kiss Zsanett Szegregált telepek felmérése Északkelet-Magyarországon
Koncsos Gábor Hús és hústermékek eredetigazolása PCR-SSCP technikával
Körtvélyesi Klára Krónikus gyulladásos bélbetegségek pszichés háttere
Kovács Andrea A XIII-as véralvadási faktor B alegység His95Arg és IntronK polimorfizmusainak hatása a myocardialis infarktus kialakulásának kockázatára
Kovács Kázmér A fehérállomány diffúziós tulajdonságainak és kognitív képességek összefüggésének in vivo vizsgálata
Kovács Krisztina A lázgörcs prehospitalis és hospitalis ellátása
Kovács Nóra Recidív basalioma és új tumor kialakulási gyakorisága 10 éves követési periódusban - retrospektiv vizsgálat a DEOEC Bőrklinikán
Kovács Tünde Fenolszármazékok hatása a vázizom típusú rianodin receptor működésére
Kovács Zita A pigmentsejtes léziók differenciáldiagnosztikai lehetőségeinek vizsgálata nagyszámú naevus esetén
Kuo, Chou Hua Possible improvement of the SYNTAX score by individualized coronary angiographic area at risk assessment validated by myocardial perfusion SPECT
Kürtös-Farkas Dóra Serdülők egészségmagatartása a szülői bánásmód, az életcél és a konfliktusmegoldás tükrében
Kurtyán Timea Diszfunkcionális attitűdök kérdőív magyar nyelvű változatának tesztelése magyarországi eseti mintán
Kurucz Andrea PARP és p53 immunhisztokémiai markerek vizsgálata meningeómákban
Laczovics Attila Gadolínium kelátorok mágneses magrezonanciás vizsgálata sejttenyészeteken
Lakatos Adrienn Veronika Szociálisan hátrányos helyzet hatása óvodások mozgásszervi állapotára - objektív mérések és szubjektív megítélések összehasonlítása
Lehoczki Gábor Egy ß(1,6)-N-acetil-glükózaminidáz enzim aktív hely szerkezetének és működési mechanizmusának vizsgálata
Lemarie, Marie Study of the knowledge and appreciation of medical students for physiotherapy
Lenz, Anna A randomized comparison of cryoballoon versus duty-cycled multielectrode radiofrequency ablation for pulmonary vein isolation
Lipták Attila Aldoszteron antagonista kezelés hatása a kamrai remodellingre és a mitrális regurgitáció alakulására, miokardiális infarktuson átesett betegek esetén
Lovas Szilvia A PET-CT szerepe a Crohn-betegség aktivitásának jellemzésében
Lukács Andrea Melanoma sejtvonalak genom eltéréseinek jellemzése array komparatív genom hibridizációval
Markovics Arnold Aspergillus diagnosztika jelentősége és technikai háttere.
Márton Judit A PARP-2 szerepe a koleszterol szintézis szabályozásában
Mata Balázs László Az agyalapi mirigy csökkent működésének gyakorisága fejsérülést követően
Mátyás Andrea Mérhető-e mozgásérzékelő segítségével a koordinációs zavar sclerosis multiplexben?
Matyi Bernadett Személygépjárműben utazó, közlekedési balesetben elhunytak sérüléseinek vizsgálata a DEOEC Igazságügyi Orvostani Intézet anyagából, 2000-től 2011-ig.
Mázló Anett Az NLRX1 fehérje gyulladást gátló szerepe mesenchymális és dendritikus sejtekben
Menczel Enikő MHC glikoproteinek géncsendesítésének optimalizálása siRNS-sel T sejteken
Mester Anita Micro-rheologiai eltérések infrarenalis valamint suprarenalis aorta leszorítást követően patkányban a hemodinamikai, mikrokeringési és metabolikus változások függvényében
Mikó Márton Elhízott, nem diabeteses betegek HDL és LDL szubfrakció-analízise
Miskovics Adrienn Új, fluoreszcens típusú antibiotikum származékok szintézise és antibakteriális vizsgálata
Mohácsi Liza A csontvelői vérlemezke eredetű növekedési faktor receptor (PDGFR) expresszió klinikai aspektusa egyes onkohematológiai kórképekben
Munkácsi Brigitta Serdülők pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása
Murai Csilla Az újszülöttek és koraszülöttek szülőszobai ellátása régiónkban a 2011-es ajánlások tükrében
Nagy Gabriella Az állóképesség vizsgálata a Józsai Nyugdíjas Klubban
Nagy Magdolna Kollagének trombocita aggregációt és adhéziót indukáló hatása
Nagy Orsolya A kataláz enzimet kódoló gén exon 6 polimorfizmusainak vizsgálata különböző megbetegedésekben.
Nagymihály Richárd Thrombin Potential, a new measure of hypo- and hypercoagulability state. Can whole blood be used reliably?
Németi Andrea Humán kollagén Von Willebrand faktort kötő aktivitása különböző mérési körülmények között
Nótár Balázs Lehetséges makrofág specifikus PPARg co-regulátorok feltérképezése
Onyeka, Ugo Bone metabolism and FRAX-related fracture probability in men over 50 years of age with Type 2 Diabetes Mellitus.
Orbán-Szilágyi Ákos A Nur77 magreceptor kifejeződésének és funkciójának vizsgálata egér dendritikus sejtek differenciálódása és aktiválódása során
Ördög Lilla Júlia Ultrahang és tumormarkerek szerepe a petefészek terimék komplex diagnosztikájában
Orosz Hajnalka A fizikai terhelés csökkentésének lehetőségei a Jósa András Oktatókórház ápolói körében
Orosz Mónika Immunassay a humán ferrilhemoglobin kimutatására
Orosz Orsolya Az X kromoszóma számbeli eltéréseinek vizsgálata FISH módszerrel infertilis nőkben
Orosz Viktória Multiplex tüdőtumorok operatív ellátási stratégiája, túlélési adatok, klinikai tapasztalataink
Ozgyin Lilla Kromatin immunprecipitációhoz alkalmazható belső kontroll tesztelése humán sejtvonalakon.
Pál Ildikó Rheumatoid arthritises biobank készítése és betegadatok feldolgozása
Pál Ildikó Fc-gamma-receptor IIIA polimorfizmus vizsgálat rituximabbal kezelt rheumatoid arthritises betegeink körében
Pálfi Andrea Koleszterinkötő motívumok előfordulása ABC transzporterekben
Pandita, Ankur Plasma methotrexate levels and toxicities in children with acute lymphoblastic leukemia treated with two different doses of methotrexate.
Papp Orsolya Interfázisos fluoreszcencia in situ hibridizáció alkalmazása humán melanomák genetikai eltéréseinek karakterizálására
Pató Zsuzsanna A proliferatív vitreoretinopátiás (PVR) elváltozásra jellemző fehérje mintázat tanulmányozása kétdimenziós elektroforézis és tömegspektrometriás fehérje analízis segítségével
Perényi Helga Protein foszfatáz 2A szerepének vizsgálata a WM35 és HT168 melanoma sejtek jelátvitelében
Pete Dóra Érnövekedési faktorok vizsgálata és a koraszülött utóbetegségek
Pétervári Mátyás Szilimarin ciklodextrin-komplexek vizsgálata
Pethő Zoltán Dénes Mezenhimális őssejtek és limfociták kölcsönhatásainak vizsgálata
Pető Attila A mieloperoxidáz vaszkuláris hatásainak vizsgálata
Pogácsás Lilla A cardiovascularis megbetegedés rheumatoid arthritisben: metabolikus és immunológiai tényezők jelenléte
Porempovics Anett A cornea keratoconussal összefüggő mikrostrukturális elváltozásainak vizsgálata in vivo konfokális mikroszkóp használatával
Raffai Gellért Pszichoterapeutákra és orvosokra vonatkozó sztereotípiák összehasonlító vizsgálata
Rebenku István Egyszeri nagydózisú caspofungin hatékonyságának viszgálata a "psilosis" csoport tagjai ellen neutropéniás egérmodellben.
Regdon Zsolt A poli-ADP-riboziláció szerepe a dohányfüst által kiváltott sejthalál szabályozásában
Rehó Bálint RAR és RXR kölcsönhatásának vizsgálata fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiával
Reznek Izabella A color Doppler ultrahang szemészeti alkalmazásai
Rigán Róbert Redox molekulák szintjének változása hipertrófiás stimulus hatására
Rimár Kitti HDL és LDL szubfrakciók vizsgálata systemas lupus erythematosusban
Róka Eszter Alfa-ciklodextrin származékok citotoxikus és transzport fokozó hatásának vizsgálata Caco-2 sejtvonalon
Salimi, Mohammad Right Atrial Isthmus Ablation Using Contact Force Measurement: Clinical Validation Of a New Concept
Sarkadi Gréta Új nanoszelén készítmény és ismert szelénvegyületek leukémia stem sejtekre gyakorolt hatásainak összehasonlító vizsgálata
Sebestyén Lilla Réka Lupus nephritises betegek klinikai jellemzése
Sebestyén Veronika A membránpotenciál hatása a fehérjék mobilitására
Shekoni, Olamide Photodynamic therapy of actinic keratosis - Case presentations
Siminszky Zsófia Felnőtt- és gyermekkori SLE összehasonlító vizsgálata
Sipos Beáta Diabetes retinopathias betegekből származó könny proteomikai analízise
Sivadó Éva Coeliakia-specifikus monoklonális miniantitestek hatása a humán transzglutamináz 2 aktivitására és epitóptérképezési vizsgálatok
Sivadó Miklós A PPN neuronok M-áramának vizsgálata.
Spanyol Anita Fizikális paraméterek felmérése és fejlesztése célzott mozgásterápiával óvodások körében
Speker Marianna A heparin kötés zavarával járó antitrombin deficiencia előfordulása Kelet-Magyarországon;érvényesül-e alapító hatás?
Szabó Ágnes Róza Alacsony százalékban előforduló X kromoszóma mozaicizmus felismerése Klinefelter szindrómásokban FISH módszer alkalmazásával
Szabó Béla Attila Szuperkritikus körülmények között előállított csontpótló aerogél kompozitok vizsgálata állatkísérleti modelleken
Szabó Irén A tuberkulózis infekciókontroll vonatkozásai
Szabó Katalin Az IgG4-asszociált szklerotizáló betegség klinikai heterogenitása
Szalmás Orsolya A juvenilis és felnőttkori dermatomyositises betegek körében talált különbségek
Szalókiné Kovács Krisztina A Streptomyces coelicolor ΔcabB mutáns törzsének részletes fenotípusos analízise
Szankai Zsuzsanna Az anti-p155/140 antitest vizsgálata tumorral társuló myositisben
Szatmári Timea Intraocularis műlencsék dioptriaértékének preoperatív tervezése parciális koherencia interferometriával
Székely Réka Zsuzsanna Az ápoló szerepe a trombózis kialakulásának megelőzésében
Széles Péter Cornea cross-linking hatása a könnyben lévő különböző mediátorokra
Szentkereszty Balázs Symptomaticus polycystás máj laparoscopos kezelése
Szentléleky Eszter Sox9 és Sox10 transzkripciós faktorok testicularis expressziójának vizsgálata PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide) KO egerekben
Szentpéteri Anita A túlsúly hatása az érelmeszesedés kockázati tényezőire ismert érszövődménnyel rendelkező és nem rendelkező hyperlipidaemiás betegekben
Szerdahelyi Bence Pszichoszociális tényezők és a mentalizációs képesség vizsgálata személyiségzavarokban
Szerencsi Nóra DGL-α megoszlása patkány gerincvelő felületes hátsó szarvában
Szigeti Fruzsina A nyíregyházi „Cukorbeteg Iskola” - oktatóprogram hatékonyságának vizsgálata
Szilágyi Krisztina Az adenozin A2A receptor szerepe az LPS indukálta gyulladási válasz szabályozásában makrofágok esetén.
Szödényi Annamária Genomikai vizsgálatok fontossága a progeroid szindrómák diagnosztikájában
Szödényi Annamária Az imiquimod-indukálta psoriasis jellemzése PARP-1 knockout egérmodellen
Szojka Zsófia Ilona HIV-2 Proteáz Biokémiai és Kinetikai Karakterizációja
Szoliková Melinda Egésztest FDG PET képek zajtartalmának jellemzése
Szőllősi Gergő József A malignus melanómában szenvedők ellátási jellemzőinek és túlélésének vizsgálata az ellátóhelytől való távolság függvényében
Sztercsa Tamás Tetraetilén-glikol láncal szubsztituált izoindol származékok képzése teikoplaninból
Szűcs Ágnes A DEOEC-en kezelt ROP-os betegek: Kezelési standardok változása
Takács Enikő Az ADHD terápiás lehetőségei
Tamás István A SNAP25 fehérje szabályozása foszforilációval
Tasi Krisztina Zenés fizioterápiás tréning program nyugdíjasok körében
Tolnai Emese Receptor tirozinkinázok és integrin b1 kölcsönhatása tumorsejtekben
Tornai Dávid Szérum ferritin szint, mint lehetséges biomarker májcirrhosisos betegek bakteriális infekcióinak előrejelzésében
Tornai Dávid MikroRNS-ek szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában
Török Zsolt Izoindol vázzal konjugált antibiotikum származékok szintézise és antibakteriális, antivirális vizsgálata
Tóth Adrienn Xerostomiában szenvedő betegek tüneti kezelésében és cariesprevenciójában használt szerek vizsgálata
Tóth Béla Az illegálisan előállított tömény szeszesitalokban található szennyező alkoholok hatása humán monociták fagocitózisára
Tóth Krisztina Edit Hidrofil mátrix tabletták formulálása és vizsgálata
Tóth Zsuzsanna Olga Fogászati ellátást befolyásoló öröklött vérzékenység
Turi Beatrix Könny fehérjéinek jelentősége a diabeteses retinopathiaban
Tüski Tamás Traumatizált és nem traumatizált borderline betegek körében megjelenő disszociatív jelenségek
Udvari Ágnes Antitrombin Cambridge II és Budapest 3 mutációk vizsgálata artériás érbetegségekben és gyermekkori vénás trombózisban
Új-Tózsa Anikó A tüdőfibrózis kialakulásának kockázata tüdőtumoros betegeknél
Ujfalusi Szilvia Elhízott betegek plazma omentin koncentrációjának és a HDL antioxidáns tulajdonságainak összefüggése
Ujhelyi Flóra A szájon át adott cukoroldat hatása az újszülöttkori fájdalompercepcióra
Urbán Zsuzsanna Zita A HOFI adaptor fehérje funkcionális vizsgálata melanoma sejtvonalakon
Vadász Anita Protein foszfatáz 2A gátlás hatásainak vizsgálata a WM35 és HT168 humán melanoma sejtvonalak sejtjeinek hialuronsav-termelő képességére és migrációs sajátságaira
Váradi Boglárka Az n-3 telítetlen zsírsavak metabolikus hatásának vizsgálata makrofág specifikus PPARg hiányos egerekben
Varga Renáta Metil-béta-ciklodextrin endocitózisának vizsgálata Caco-2 bélhámsejteken
Varga Rita Extracelluláris makromolekulák szerepe a gerincvelő hátsó szarvának fejlődése során egérembriókban
Veressné Mile Marianna A szelénnel dúsított joghurt egészségre gyakorolt hatásai
Vincze Csilla Korszerű képfeldolgozási technikák alkalmazása a bélgyulladás PET/CT diagnosztikájában
Vincze János Elemi kalciumfelszabadulási események vizsgálata béka harántcsíkolt izmán
Vincze Viktória A kataláz enzimet kódoló gén 13.4 exon polimorfizmusainak vizsgálata különböző betegségcsoportokban
Virga József Az onkoterápia effektivitása glioblasztómás betegeknél saját beteganyagon
Wamwaki, John Serum sclerostin levels in healthy men over 50 years of age.
Zabolai Edit A kataláz enzim genetikai polimorfizmusainak vizsgálata különböző megbetegedésekben: az 1. exon és az 5’ régió -21. és -262. nukleotidjai
Zabrodins, Dmitrijs Approaches in Basic Laparoscopic Surgical Training for the Medical Students at the Department of Operative Techniques and Surgical Research, University of Debrecen
Zákány Florina Mutáns Shaker-IR kálium csatorna C-típusú inaktivációból való visszatérésének tanulmányozása nyitott állapotban rögzített aktivációs kapu mellett
Zöld Eszter Intraokuláris daganatok finomtű-aspirációs biopsziája

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program