A 2012/2013. tanévi helyi TDK konferencia díjazottjainak listája

Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Varga Rita
Extracelluláris makromolekulák szerepe a gerincvelő hátsó szarvának fejlődése során egérembriókban 1. díj
Hajdú Tibor
A hialuronsav mediált jelátvitel molekuláris eszköztárának vizsgálata melanoma metasztázisokban 2. díj
Szerencsi Nóra
DGL-α megoszlása patkány gerincvelő felületes hátsó szarvában 3. díj
Al-Muhanna Nadim
CB1 receptor és endogén kannabinoidokat szintetizáló enzimek expressziója gerincvelői asztrocitákon különdíj
Jóhannesson, Einar Örn
Effect of unilateral labyrinthectomy on aggrecan expression in the vestibular nuclear complex különdíj
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, kísérletes sebészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Bodnár Dorina
Szelektív porto-cavalis shunt mikrosebészeti módszerekkel történő elkészítése során kialakuló többszervi mikrokeringési változások vizsgálata patkányban 1. díj
Ördög Lilla Júlia
Ultrahang és tumormarkerek szerepe a petefészek terimék komplex diagnosztikájában 2. díj
Farkas Eszter
Bárczi Nóra Per Arbrink
Az EuroScore II szívsebészeti rizikó becslő rendszer validálása a DEOEC Szívsebészet Tanszékén 3. díj
Cservenyák Dóra
Kérdőív a felnőttek szervadományozására és átültetésére vonatkozó ismeretekről különdíj
Gergely Eszter
Arteria femoralis érszakaszt pótló művi graft beültetésének hatása a vörösvérsejtek deformabilitására és membránstabilitására kísérletes sebészeti követéses vizsgálatok alapján különdíj
Mester Anita
Micro-rheologiai eltérések infrarenalis valamint suprarenalis aorta leszorítást követően patkányban a hemodinamikai, mikrokeringési és metabolikus változások függvényében különdíj és Ifjú Sebész Kutató díj
Biofizika, elektrofiziológia, kísérletes onkológia, jelátvitel, bioinformatika tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Rehó Bálint
RAR és RXR kölcsönhatásának vizsgálata fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiával 1. díj
Zákány Florina
Mutáns Shaker-IR kálium csatorna C-típusú inaktivációból való visszatérésének tanulmányozása nyitott állapotban rögzített aktivációs kapu mellett 2. díj
Király Anna
Az elisidepsin hatásmechanizmusának vizsgálata normoxiás és hipoxiás körülmények között 3. díj
Perényi Helga
Vadász Anita
Protein foszfatáz 2A szerepének vizsgálata a WM35 és HT168 melanoma sejtek jelátvitelében különdíj
Fodor Klára
Az AN-152 (AEZS-108) célzott daganatterápiás készítmény hatásmechanizmusának vizsgálata különdíj
Biokémia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Kiss Máté
IL-4-függő mikroRNS kifejeződési mintázat azonosítása humán és egér alternatív makrofág aktiváció során 1. díj
Lehoczki Gábor
Egy ß(1,6)-N-acetil-glükózaminidáz enzim aktív hely szerkezetének és működési mechanizmusának vizsgálata 2. díj
Jambrovics Károly
All-transz retinsav és arzén trioxid kombinált kezelés tanulmányozása csendesített szöveti-transzglutaminázt expresszáló NB4 akut promielocitás leukémia sejtvonalon.Egy lehetséges terápiás előny? 3. díj
Sipos Beáta
Diabetes retinopathias betegekből származó könny proteomikai analízise különdíj
Váradi Boglárka
Az n-3 telítetlen zsírsavak metabolikus hatásának vizsgálata makrofág specifikus PPARg hiányos egerekben különdíj
Pató Zsuzsanna
A proliferatív vitreoretinopátiás (PVR) elváltozásra jellemző fehérje mintázat tanulmányozása kétdimenziós elektroforézis és tömegspektrometriás fehérje analízis segítségével különdíj
Bőrgyógyászat, onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Virga József
Az onkoterápia effektivitása glioblasztómás betegeknél saját beteganyagon 1. díj
Kovács Zita
A pigmentsejtes léziók differenciáldiagnosztikai lehetőségeinek vizsgálata nagyszámú naevus esetén 2. díj
Mohácsi Liza
A csontvelői vérlemezke eredetű növekedési faktor receptor (PDGFR) expresszió klinikai aspektusa egyes onkohematológiai kórképekben 3. díj
Deák Beáta
"Laseres" szőrtelenítés hatékonysága és mellékhatásai: klinikai összehasonlító vizsgálat különdíj
Kaáli Eszter
Hematológiai szövődmények felmérése SLE-ben különdíj
Gaál Zsuzsanna
Mikro-RNS-ek és szerepük hematológiai malignus betegségekben különdíj
Élettan, kórélettan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Pető Attila
A mieloperoxidáz vaszkuláris hatásainak vizsgálata 1. díj
Daubner Roland
Zsírsavamid-hidroláz inhibitorok antiinflammatórikus hatásainak vizsgálata humán keratinocitákon 2. díj
Huynh, Thanh An
Hajnal Csaba
The mechanical effects of heme-mediated oxidative stress in human cardiomyocytes: implications for diastolic function 3. díj
Garami Nóra
Differenciálódó porcsejtek kalcium-háztartásának vizsgálata különdíj
Balogh Norbert
Orosz Edina
Az endokannabinoid rendszer vizsgálata humán vázizomban különdíj
Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Lovas Szilvia
A PET-CT szerepe a Crohn-betegség aktivitásának jellemzésében 1. díj és a Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság különdíja
Tornai Dávid
Szérum ferritin szint, mint lehetséges biomarker májcirrhosisos betegek bakteriális infekcióinak előrejelzésében 2. díj
Erdélyi Borbála
Prediabeteses elváltozások gyermekekben 3. díj
Daróczi Natália
Metabolikus szindróma gyermek- és serdülőkorban különdíj
Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Harda Kristóf Máté
Szomatosztatin receptorokon alapuló, új, célzott daganatterápia lehetősége humán uvealis melanomában 1. díj
Kerek Zsuzsanna
TRPM4 moduláció vasculáris biológiai hatásai 2. díj
Kis Lóránt
Az alfa-melanocyta stimuláló hormon egy lehetséges hatásmechanizmusának vizsgálata az ischemia-reperfúzió indukálta szívizomkárosodás kivédésében 3. díj
Halász Anita
Meggymag-kivonat hatása magas zsírtartalmú táppal etetett nyúl szívekre különdíj
Fizioterápia, ápolás és betegellátás, traumatológia, ortopédia, idegsebészet tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Aszalós Gergely
A cubitalis alagút syndroma megoldási lehetőségei 1. díj
Szabó Béla Attila
Szuperkritikus körülmények között előállított csontpótló aerogél kompozitok vizsgálata állatkísérleti modelleken 2. díj
Czibere Andrea
Veleszületett dongaláb miatt végzett műtétek középtávú utánvizsgálata 3. díj
Csorba Kitti
Nagyméretű, cysticus, aspirációval térfogatcsökkentett agyi metastasisok gamma-sugársebészeti kezelésével szerzett tapasztalataink különdíj
Kiss Máté Tamás
A vaszkuláris malformációk modern kezelése különdíj és Ifjú Sebész Kutató díj
Tasi Krisztina
Zenés fizioterápiás tréning program nyugdíjasok körében különdíj
Fogorvostudományok, szemészet tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Zöld Eszter
Intraokuláris daganatok finomtű-aspirációs biopsziája 1. díj
Durcsán Henryka
A könny redoxpotenciáljának változása az életkorral és keratoconusban 2. díj
Reznek Izabella
A color Doppler ultrahang szemészeti alkalmazásai 3. díj
Széles Péter
Cornea cross-linking hatása a könnyben lévő különböző mediátorokra különdíj
Turi Beatrix
Könny fehérjéinek jelentősége a diabeteses retinopathiaban különdíj
Baksa Katalin
A szem elülső szegmentumában bekövetkező változások követése szürkehályog műtét után, Scheimpflug photographiával különdíj
Baksa Brigitta
Az autológ haemopoetikus őssejt transzplantáció fogászati vonatkozásai különdíj
Tóth Adrienn
Xerostomiában szenvedő betegek tüneti kezelésében és cariesprevenciójában használt szerek vizsgálata különdíj
Genetika, genomika tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Papp Orsolya
Lukács Andrea
Interfázisos fluoreszcencia in situ hibridizáció alkalmazása humán melanomák genetikai eltéréseinek karakterizálására 1. díj
Koncsos Gábor
Hús és hústermékek eredetigazolása PCR-SSCP technikával 2. díj
Szabó Ágnes Róza
Alacsony százalékban előforduló X kromoszóma mozaicizmus felismerése Klinefelter szindrómásokban FISH módszer alkalmazásával 3. díj
Orosz Orsolya
Az X kromoszóma számbeli eltéréseinek vizsgálata FISH módszerrel infertilis nőkben különdíj
Lukács Andrea
Papp Orsolya
Melanoma sejtvonalak genom eltéréseinek jellemzése array komparatív genom hibridizációval különdíj
Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Incze Marietta Ildikó
Toxikológia "gyerekszemmel" , A DEOEC Gyermekgyógyászati Intézet Sürgősségi Osztályán előfordult intoxikált esetek összefoglalása 1. díj
Ujhelyi Flóra
A szájon át adott cukoroldat hatása az újszülöttkori fájdalompercepcióra 2. díj
Szödényi Annamária
Genomikai vizsgálatok fontossága a progeroid szindrómák diagnosztikájában 3. díj
Szabó Irén
A tuberkulózis infekciókontroll vonatkozásai különdíj
Pandita, Ankur
Plasma methotrexate levels and toxicities in children with acute lymphoblastic leukemia treated with two different doses of methotrexate. különdíj
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Hadházi Ádám
Fullerén–cukor hibridekkel az influenzavírus ellen 1. díj
Róka Eszter
Alfa-ciklodextrin származékok citotoxikus és transzport fokozó hatásának vizsgálata Caco-2 sejtvonalon 2. díj
Varga Renáta
Metil-béta-ciklodextrin endocitózisának vizsgálata Caco-2 bélhámsejteken 3. díj
Demeter Tamás István
Szintetikus HIV antigének szintézise különdíj
Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet) tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Lipták Attila
Aldoszteron antagonista kezelés hatása a kamrai remodellingre és a mitrális regurgitáció alakulására, miokardiális infarktuson átesett betegek esetén 1. díj
Lenz, Anna
A randomized comparison of cryoballoon versus duty-cycled multielectrode radiofrequency ablation for pulmonary vein isolation 2. díj
Hajdu Endre
A reszinkronizációs terápia effektivitása és a kiindulási haemodinamikai státusz közötti összefüggés vizsgálata 3. díj
Kovács Andrea
A XIII-as véralvadási faktor B alegység His95Arg és IntronK polimorfizmusainak hatása a myocardialis infarktus kialakulásának kockázatára különdíj
Ujfalusi Szilvia
Elhízott betegek plazma omentin koncentrációjának és a HDL antioxidáns tulajdonságainak összefüggése különdíj
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Balázs Ervin
Mágneses rezonanciás kontrasztanyag vizsgálatok alacsony és magas térerőn 1. díj
Fordzjun István
2 Múmia arckoponyájának komplex CT vizsgálata 2. díj
Kiss Annamária
PET/CT-vel detektált mellkasi halmozások automatikus karakterizálásához kidolgozandó szakértői rendszer tesztadatbázisának kialakítása 3. díj
Demeter Zsanett
Low-grade gliomák szöveti és klinikai karakterizációja korszerű MR képalkotás segítségével különdíj
Vincze Csilla
Korszerű képfeldolgozási technikák alkalmazása a bélgyulladás PET/CT diagnosztikájában különdíj
Kísérletes immunológia, mikrobiológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Pethő Zoltán Dénes
Balajthy András
Mezenhimális őssejtek és limfociták kölcsönhatásainak vizsgálata 1. díj
Szalókiné Kovács Krisztina
A Streptomyces coelicolor ΔcabB mutáns törzsének részletes fenotípusos analízise 2. díj
Gajdos András
Jakab Orsolya
Probiotikumok hatása humán keratinociták biológiai folyamataira 3. díj
Danis Judit
Az ATP és a P2X7 receptor szerepének vizsgálata a különböző módon differenciáltatott humán makrofágok IL-1béta termelésében különdíj
Klinikai immunológia, reumatológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Chen Ji-Qing
Association of vitamin D receptor gene polymorphisms/haplotypes with Sjögren's syndrome 1. díj
Rimár Kitti
HDL és LDL szubfrakciók vizsgálata systemas lupus erythematosusban 2. díj
Farkas Flóra
Szalmás Orsolya
Életmódbeli és klinikai tünetek közti különbségek gyógytornázó és nem gyógytornázó myositises betegeink körében 3. díj
Szankai Zsuzsanna
Az anti-p155/140 antitest vizsgálata tumorral társuló myositisben különdíj
Siminszky Zsófia
Felnőtt- és gyermekkori SLE összehasonlító vizsgálata különdíj
Pogácsás Lilla
A cardiovascularis megbetegedés rheumatoid arthritisben: metabolikus és immunológiai tényezők jelenléte különdíj
Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Hudák Renáta
Vérlemezkék aktivációját követő thrombin generáció analízise 1. díj
Speker Marianna
Udvari Ágnes
A heparin kötés zavarával járó antitrombin deficiencia előfordulása Kelet-Magyarországon;érvényesül-e alapító hatás? 2. díj
Orosz Mónika
Immunassay a humán ferrilhemoglobin kimutatására 3. díj
Udvari Ágnes
Speker Marianna
Antitrombin Cambridge II és Budapest 3 mutációk vizsgálata artériás érbetegségekben és gyermekkori vénás trombózisban különdíj
Kiss Katalin
ESBL termelés kimutatásának összehasonlító vizsgálata különdíj
Got, Joy
The effect of LPS on the level of different platelet activation markers különdíj
Molekuláris biológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Gaál Zsuzsanna
A LIM-kináz expressziója és foszforilációja daganatos sejtekben 1. díj
Sivadó Éva
Coeliakia-specifikus monoklonális miniantitestek hatása a humán transzglutamináz 2 aktivitására és epitóptérképezési vizsgálatok 2. díj
Urbán Zsuzsanna Zita
A HOFI adaptor fehérje funkcionális vizsgálata melanoma sejtvonalakon 3. díj
Regdon Zsolt
A poli-ADP-riboziláció szerepe a dohányfüst által kiváltott sejthalál szabályozásában különdíj
Boros Enikő
Egy gombaspecifikus protein foszfatáz funkcionális doménjeinek expressziójára alkalmas vektorok előállítása különdíj
Vincze Viktória
A kataláz enzimet kódoló gén 13.4 exon polimorfizmusainak vizsgálata különböző betegségcsoportokban különdíj
Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Mátyás Andrea
Mérhető-e mozgásérzékelő segítségével a koordinációs zavar sclerosis multiplexben? 1. díj
Takács Enikő
Az ADHD terápiás lehetőségei 2. díj
Szerdahelyi Bence
Pszichoszociális tényezők és a mentalizációs képesség vizsgálata személyiségzavarokban 3. díj
Kovács Kázmér
A fehérállomány diffúziós tulajdonságainak és kognitív képességek összefüggésének in vivo vizsgálata különdíj
Primer és szekunder prevenció, epidemiológia, egészségügyi szervezés tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Szőllősi Gergő József
A malignus melanómában szenvedők ellátási jellemzőinek és túlélésének vizsgálata az ellátóhelytől való távolság függvényében 1. díj
Barbócz Magdolna
Terhesség alatti testkép és anya-magzat kötődés kapcsolata 2. díj
Fekete Anita
A Clostridium Difficile epidemiológiája a DEOEC Klinikáin 2011-ben 3. díj
Katona Cintia
Orvostanhallgatók lelki egészségének javítását célzó tanulásmódszertan kurzus értékelése különdíj
Munkácsi Brigitta
Serdülők pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása különdíj
Sejtbiológia, sejtélettan, patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Bereczki Dániel
Balogh Norbert
Az endocannabinoid rendszer szerepe humán külső gyökérhüvely keratinociták biológiai folyamatainak szabályozásában 1. díj
Cserháti Zoltán
Őssejt markerek expressziója humán uvealis melanomában 2. díj
Tolnai Emese
Receptor tirozinkinázok és integrin b1 kölcsönhatása tumorsejtekben 3. díj
Tamás István
A SNAP25 fehérje szabályozása foszforilációval különdíj
Sebestyén Veronika
A membránpotenciál hatása a fehérjék mobilitására különdíj
Menczel Enikő
MHC glikoproteinek géncsendesítésének optimalizálása siRNS-sel T sejteken különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program