Konzervatív klinikai orvostudomány III.

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Konzervatív klinikai orvostudomány III. 1. blokk
Elnök: Prof. Dr. Nagy Endre, Varga Éva
Helyszín: Gyermekklinika
2010. december 3.
9:00 - 10:30

Előadó Előadás címe
1. Varga Éva A szérum mieloperoxidáz enzim (MPO) szint Crohn-betegségben (CD) a betegség aktivitásának a markere
2. Janka Eszter Anna A mieloperoxidáz enzim (MPO) -463 G/A polimorfizmusának vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben
3. Soós Boglárka Spondylitis ankylopoeticahoz társuló akcelerált atherosclerosisra utaló paraméterek vizsgálata non-invazív eljárásokkal
4. Salamon Angéla A TNF-gátló kezelés hatása a spondylitis ankylopoetica (SPA) aktivitására, a betegek mozgásszervi funkcióira és extraartikuláris manifesztációinak előfordulási gyakoriságára
5. Győri Nikolett Rövid és hosszú távú túlélés vizsgálata szisztémás lupus erythematosusban
6. Bálon-Bodoki Levente Rituximab terápia és progresszív multifokális leukoencephalopathia (PML) összefüggései rheumatoid arthritisben
Konzervatív klinikai orvostudomány III. 2. blokk
Elnök: Prof. Dr. Maródi László, Szegedi Lilla
Helyszín: Gyermekklinika
2010. december 3.
10:45 - 12:15

Előadó Előadás címe
7. Szegedi Lilla Milyen párhuzam vonható a monoklonális antitest terápia mellékhatásai és a primer immundeficienciák között?
8. Lente Zsófia A statinok vascularis hatásai sclerodermában
9. Nagy Annamária Az alternatív medicina helye az atópiás dermatitis terápiájában
10. Varga Szilvia Autoimmun urticariás betegek autológ szérum tesztjeinek összehasonlítása
11. Kassai Zsófia A fényérzékenység vizsgálata polymorph fény-exanthemában
12. Győrfi Anita Immunológiai eltérések vizsgálata a meddőség hátterében
Konzervatív klinikai orvostudomány III. 3. blokk
Elnök: Prof. Dr. Balla József, Irsai Gábor
Helyszín: Gyermekklinika
2010. december 3.
12:30 - 14:15

Előadó Előadás címe
13. Irsai Gábor Szerológiai prognosztikai markerek vizsgálata nagyszámú non-Hodgkin limfómás betegen
14. Sebestyén Gabriella A szekunder hyperparathyreosis hatása az antiresorptív terápia effektivitására
15. Buzás Dávid Változások a perifériás vérben őssejt mobilizálás során különböző hematológiai kórképekben
16. Péter Nikolett B sejtszám és Ig szintek időbeni változása rituximab- CHOP kezelés kapcsán Non- Hodgkin lymfomás betegekben
17. Pósfai Éva Primer központi idegrendszeri diffúz nagy B sejtes lymphoma – Esettanulmány
18. Komár Krisztina Ewing sarcomás esetek a Debreceni Gyermekgyógyászati Intézet Gyermekhematológia-Onkológia Tanszék beteganyagában 2000-2010 között
19. Béres Edit Az emlőrák prognosztikai faktorainak hatása az agyi metasztázis kialakulására

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program