Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan 1. blokk
Elnök: Prof. Dr. Gomba Szabolcs, Papp Tamás
Helyszín: Gyermekklinika
2010. december 2.
8:30 - 9:45

Előadó Előadás címe
1. Papp Tamás Transzglutamináz 2 génkiütött egerek fogfejlődésének vizsgálata.
2. Szabó Dóra Aurora-B kináz expressziója klasszikus Hodgkin-lymphomában
3. Márki Mariann A Rheb fehérje és szerepe a myeloid vérképzés zavaraiban
4. Nagy Katalin Tumort infiltráló CD3+ T-sejtek vizsgálata diffúz nagy B-sejtes non-Hodgkin limfómás betegekben
5. Rácz Emese Colorectalis daganatok pathologiai feldolgozása preoperatív radiochemotherapia után
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan 2. blokk
Elnök: Dr. Méhes Gábor, Vass Melinda
Helyszín: Gyermekklinika
2010. december 2.
10:15 - 11:30

Előadó Előadás címe
6. Vass Melinda Klinikai és patológiai markerek vizsgálata primer májrák műtéte utáni recidíva és a túlélés előrejelzésére
7. Kiscsatári Laura A HT199 melanoma sejtvonal NMDA receptorainak vizsgálata
8. Csizmadia Enikő Acne vulgarisban a PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor) gamma molekula és célgénjeinek expressziós vizsgálata lézer mikrodisszekcióval izolált faggyúmirigyekben
9. Nikkhah, Ali Survey of the extracellular matrix macromolecule distribution in the brainstem of rodents
10. Somogyi Attila Új módszer idegsejtek dendritfáinak morfofunkcionális összehasonlítására
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan 3. blokk
Elnök: Prof. Dr. Antal Miklós, Laczovics Attila
Helyszín: Gyermekklinika
2010. december 2.
11:45 - 13:00

Előadó Előadás címe
11. Laczovics Attila Agyi gliomák képalkotó diagnosztikája: konvencionális és a diffúziós tenzor MR képalkotással végzett eredmények elemzése
12. Bodnár Attila Emberi temporalis csontok szövettani feldolgozásának optimalizálása.
13. Tamás Judit 2000-2009 között Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében öngyilkossági szándékból magasból ugrott személyek vizsgálata
14. Katona Péter Funkcionálisan aktív agyi területek összeköttetéseinek vizsgálata képfúzióval
15. Monika Béresova Az agyi diffúziós anizotrópia aszimmetriájának vizsgálata diffúziós tenzor képalkotás és agyatlasz technikák segítségével

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program