Egészségtudomány IV.

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Egészségtudomány IV. 1. blokk
Elnök: Prof. Dr. Horkay Irén, Tóth Noémi Klára
Helyszín: Bőrklinika
2010. december 3.
9:00 - 10:30

Előadó Előadás címe
1. Tóth Noémi Klára Pszichés stressz és meghatározói magyar orvostanhallgatók körében
2. Aghaei Hervani,Maryam Psychological resilience and its determinants among English-speaking medical students
3. Knapek Éva A társfüggőség a maladaptív sémák tükrében
4. Nagy Marietta Klinikai döntéshozatal súlyos pszichiátriai betegek esetében
5. Árokszállási Anikó Fiatalkori szexuális bántalmazás 2006-2010 között
6. Szalontai Dalma Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata magyar és külföldi orvostanhallgatók körében
Egészségtudomány IV. 2. blokk
Elnök: Dr. Kósa Karolina, Balázs Máté Ádám
Helyszín: Bőrklinika
2010. december 3.
10:45 - 12:15

Előadó Előadás címe
7. Balázs Máté Ádám Családtagok dohányzása és a család szociális hátterének összefüggései a serdülők dohányzó magatartásával
8. Terdik Edit A 2010/2011-es tanévben felsőfokú tanulmányaikat megkezdő népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók mentális egészségének vizsgálata
9. Fenyvesi Krisztina Életminőség monitorozása gasztroenterológiai betegség miatt gondozott gyermekeken
10. Vincze Ferenc Kalcium és kalciferol bevitelét befolyásoló tényezők terhes nők körében
11. Nagy Judit Obesitas és asthma tüneteit mutató gyermekek optimizmusának alakulása az életminőség függvényében. " Hit, Bizalom, Jóérzés"
12. Nagy Kinga Szilvia Szelén kiegészítést kapó bárányok húsának vizsgálata az oxidatív stressz-tűrő képességre in vivo állatmodellben
Egészségtudomány IV. 3. blokk
Elnök: Prof. Dr. Ádány Róza, Erdélyi Zsuzsa
Helyszín: Bőrklinika
2010. december 3.
12:30 - 14:00

Előadó Előadás címe
13. Erdélyi Zsuzsa Egészségmagatartás kérdőíves felmérése a DEOEC adminisztratív dolgozói körében
14. Yako, Yakubu Actual and wanted body image and body size in a disadvantaged population
15. Laczkóné Majer Réka Specifikus életminőség jellemzők alakulása gyulladásos bélbetegek és asthmás felnőttek körében
16. Spanyol Ágnes A betegség-reprezentáció különbségének alakulása egészséges és beteg testvérpár között
17. Vámosi Marietta A Down szindrómás gyermekek életminőségének tanulmányozása narratív interjúk segítségével
18. Fodor Babett Nővérek egészségi állapotának felmérése és értékelése

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program