Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia 1. blokk
Elnök: Prof. Dr. Rajnavölgyi Éva, Posta Edit
Helyszín: Szemklinika
2010. december 2.
14:00 - 15:30

Előadó Előadás címe
1. Posta Edit A CD59 funkcionális gátlása csökkenti a humán dendritikus sejtek bakteriális lypopoliszacharid általi aktivációját
2. Jakob Bernadett A mintázatfelismerő receptor AIM2 fehérje sejtproliferációra gyakorolt hatásának vizsgálata
3. Berényi Erika Apoptózist indukáló Tet-on eukarióta expressziós vektorok ősszeállítása és vizsgálata
4. Bárándi András Nazális lipidkezelés hatása az allergiás légúti gyulladásra egerekben
5. Tóth Judit Mária North-American ginseng extracts modulate human immune responses
6. Pethő Zoltán Dénes Kationcsatorna-gátlószerek hatása mitogénnel stimulált T-limfocitákra
Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia 2. blokk
Elnök: Dr. Biró Sándor, Dániel Bence
Helyszín: Szemklinika
2010. december 2.
15:45 - 17:00

Előadó Előadás címe
7. Dániel Bence A PPAR gamma és STAT6 lehetséges direkt kölcsönhatásának feltérképezése
8. Spitzmüller Zsolt Szénéhező Aspergillus nidulans tenyészetek glutation anyagcseréje
9. Bakti Fruzsina Extracelluláris proteináz termelés az Aspergillus nidulans autolizáló tenyészeteiben
10. Nagy Csilla Terézia Az Aspergillus nidulans var. roseus ATCC58397 polifázikus jellemzése
11. Kiss Katalin A poli-ADP-riboziláció szerepének vizsgálata SAOS sejtek differenciálódásában
Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia 3. blokk
Elnök: Prof. Dr. Dombrádi Viktor, Sarkadi Adrien Katalin
Helyszín: Szemklinika
2010. december 2.
17:15 - 18:30

Előadó Előadás címe
12. Sarkadi Adrien Katalin Staphylococcus aureus törzsek indukálható clindamycin rezisztenciájának vizsgálata
13. Veisz Brigitta Doripenem in vitro hatékonyságának vizsgálata különböző baktérium törzsekkel szemben
14. Molnár Dávid Aminoglikozid rezisztencia gének előfordulása és a klonalitás összefüggése egy intenzív osztályról származó Pseudomonas aeruginosa izolátumok esetében
15. Kerékgyártó Márta Zsuzsa Mesterséges szénhidrát antigének szintézise és vizsgálata MALDI-TOF tömegspektrometriai és kapilláris gélelektroforetikus módszerekkel (CGE)
16. Nagy Katalin Ekdizon receptor ligandkötésének vizsgálata emlős kettős-hibrid rendszerrel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program