Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika 1. blokk
Elnök: Prof. Dr. Szondy Zsuzsa, Kristóf Endre Károly
Helyszín: Szemklinika
2010. december 2.
8:30 - 10:00

Előadó Előadás címe
1. Kristóf Endre Károly Eukarióta expressziós vektorok standard elemekből történő összeállítása és vizsgálata (az iGEM RFC-25 szabványának megfeleve)
2. Kristóf Endre Károly Az ICAM3 gén szerepének vizsgálata az apoptotikus neutrofil granulociták makrofágok által történő felvételében
3. Kiss Máté Az RXR alfa és RAR alfa magreceptorok ligandfüggő degradációja - egy ismert jelenség új szemszögből
4. Sándor Katalin Caenorhabditis elegans magreceptorok szennyezett környezeti mintákra adott válaszképességének vizsgálata emlős kettős-hibrid rendszerrel
5. Ducza László Gén- és fehérje expresszió vizsgálata komplett Freund-adjuváns-indukálta gyulladásos fájdalommodellben
6. Szentléleky Éva Alacsonynövéssel járó ritka genetikai szindrómák
Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika 2. blokk
Elnök: Prof. Dr. Gergely Pál, Ozgyin Lilla
Helyszín: Szemklinika
2010. december 2.
10:15 - 11:45

Előadó Előadás címe
7. Ozgyin Lilla SNL-feeder sejtvonal előállítása egér embrionális őssejtek manipulálásához
8. Ozgyin Lilla pH-változás detektálásán alapuló arzén-bioszenzor tesztelése Délkelet-Magyarországról származó valós vízmintákon
9. Golda Mária PEG10, egy humán endogén retroelem funkcionális vizsgálata
10. Farkas Bence Egy gammaretrovírus proteáz gátolhatóságának vizsgálata
12. Baksa Ivett Mutáns TIMAP expressziós konstruktok előállítása
Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika 3. blokk
Elnök: Prof. Dr. Erdődi Ferenc, Szalókiné Kovács Krisztina
Helyszín: Szemklinika
2010. december 2.
12:00 - 13:30

Előadó Előadás címe
13. Szalókiné Kovács Krisztina Streptomyces coelicolor septum-távolságainak vizsgálata különböző mikroszkópos módszerekkel
14. Hollós Patrik A poli(ADP)-ribóz polimeráz 2 (PARP-2) metabolikus szerepének vizsgálata szövettani módszerekkel
15. Fejes Zsolt Kataláz gén 5' promoter régió -262C>T mutáció referens egyéneknél
16. Czipa Erik Két Staphylococcus aureus klinikai izolátum ß-laktamázainak azonosítása proteomikai módszerekkel
17. Gaál Zsuzsanna Protein foszfatáz-1 szerepe a retinoblasztóma fehérje foszforilációs szintjének szabályozásában
18. Csema Tamás László Skizofrénia és zsenialitás

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program