Tagozat program: P3

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Tercier prevenció (fizioterápia, orvosi rehabilitáció, ápolás és betegellátás) 1. blokk
Elnök: Dr. Szekanecz Zoltán, Balla Dóra
Helyszín: Szülészeti Klinika
2012. február 15.
12:45 - 14:15

Előadó Előadás címe
1. Balla Dóra Az edzettség jelentősége a fizikai aktivitás által kiváltott hypoglycaemia kivédésében
2. Héri Brigitta Az ADL funkciók és a manipuláció fejlesztése cerebral paresises gyermekeknél proprioceptív tréninggel
3. Kiskó Anna Kommunikációs mozgásterápia hatása skizofrén betegek pszichés állapotára és testtartására
4. Petrika Hajnalka A szellemi terhelés és az ülő életmód kedvezőtlen fizikális és pszichés következményei egyetemisták körében, a preventív mozgásterápia lehetőségei
5. Török Katalin Fizikális paraméterek, énkép, testkép összehasonlítása ép látású és gyengénlátó gyerekek körében
6. Ungvári Tímea A 2-es típusú diabetes mellitus szövődményeinek előfordulása a képzettség tükrében
Tercier prevenció (fizioterápia, orvosi rehabilitáció, ápolás és betegellátás) 2. blokk
Elnök: Dr. Szekanecz Zoltán, Sipos Valéria
Helyszín: Szülészeti Klinika
2012. február 15.
14:30 - 15:45

Előadó Előadás címe
7. Sipos Valéria Epidemiológiai jellegzetességek és ellátásbeli sajátosságok vizsgálata cisztás fibrózisban szenvedőknél kórházi és ambuláns betegforgalmi adatok felhasználásával
8. Csenteri Orsolya Karola Közintézmények hozzáférhetősége fogyatékossággal élők számára reprezentatív felmérés alapján
9. Janka Eszter Anna Természetgyógyászok szolgáltatásainak igénybevételét befolyásoló tényezők vizsgálata cukorbeteg, hipertóniás és hiperkoleszterinémiás felnőttek közt
10. Burger Edina Az úszás hatása a kisiskolások testi fejlődésére
11. Kovács Nóra A myasthenia gravis ellátási jellegzetességeinek vizsgálata teljesítmény-elszámolási jelentések alapján képzett indikátorok segítségével

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program