Tagozat program: K7

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Laboratóriumi medicina és klinikai mikrobiológia 1. blokk
Elnök: Dr. Kappelmayer János, Nagy Magdolna
Helyszín: Gyermekklinika
2012. február 15.
09:15 - 10:30

Előadó Előadás címe
1. Nagy Magdolna A trombocita adhézió kvantitatív értékelése
2. Somogyi Péter Széles spektrumú béta-laktamáz termelő baktériumok előfordulása és genetikai jellemzése hasmenéses betegek székletmintáiban
4. Tóth Szabolcs Temocillin in-vitro hatékonyságának vizsgálata ESBL baktériumok esetében
5. Gorácz Orsolya Aminoglikozid és tetraciklin rezisztenciamechanizmusok vizsgálata Acinetobacter izolátumok körében
Laboratóriumi medicina és klinikai mikrobiológia 2. blokk
Elnök: Dr. Kappelmayer János, Nagymihály Richárd
Helyszín: Gyermekklinika
2012. február 15.
10:45 - 12:00

Előadó Előadás címe
6. Nagymihály Richárd Trombin generációs módszer alkalmazása heparin terápia monitorozására
7. Bojcsuk Dóra Beta-thalassaemia mutációs spektrum Kelet-Magyarországon
8. Lindi István A Debreceni Egyetemen 2011-ben izolált S. pneumoniae törzsek szerotípus megoszlása a vakcináció tükrében
9. Jakab Péter Integronon kódolt antibiotikum rezisztencia gének előfordulása nozokomiális eredetű, multirezisztens Pseudomonas aeruginosa törzsekben
10. Kiss Bálint VIII-as és XIII-as véralvadási faktor szintek antifoszfolipid szindrómában
Laboratóriumi medicina és klinikai mikrobiológia 3. blokk
Elnök: Dr. Kappelmayer János, Hudák Renáta
Helyszín: Gyermekklinika
2012. február 15.
12:15 - 13:30

Előadó Előadás címe
11. Hudák Renáta BCR-ABL fúziós protein gyors kimutatása áramlási citometriai módszerrel
12. Mitchell, Joel Interference of erythrocytes on the measurement of thrombin generation, a universal test of hypercoagulability
13. Deák Eszter Alpha2-plazmin inhibitor meghatározása könnyben
14. Uhrinyi Márk Mikrotrombus egyik jellemző markere -von Willebrand faktor kollagén kötő aktivitás- mérésének elemzése
15. Esze Regina Herediter spherocytosis és stomatocytosis laboratóriumi diagnosztikájának algoritmusa

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program