Tagozat program: E7

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Molekuláris biológia, fejlődésbiológia, genetika, genomika 1. blokk
Elnök: Dr. Fésüs László, Fejes Zsolt
Helyszín: Bőrgyógyászati Klinika
2012. február 15.
15:45 - 17:00

Előadó Előadás címe
1. Fejes Zsolt Kataláz gén 5' promoter régió -262C>T mutáció különböző megbetegedésekben
2. Petrényi Katalin Schizosaccharomyces pombe különleges Hal3 génjének vizsgálata
3. Bacskai Ildikó Nagy molekulasúlyú DNS fragmentek kapilláris elektroforézise
4. Clarke-Okah, Ibinabo Effect of TG2 on inclusion formation in a cell model of protein misfolding and aggregation
5. Mező Blanka Alpha2-plazmin inhibitor R6W polimorfizmusának kimutatása egészséges populációban
Molekuláris biológia, fejlődésbiológia, genetika, genomika 2. blokk
Elnök: Dr. Fésüs László, Aranyi Vanda Krisztina
Helyszín: Bőrgyógyászati Klinika
2012. február 15.
17:15 - 18:30

Előadó Előadás címe
6. Aranyi Vanda Krisztina Mikrodeléciós szindrómák vitiumok hátterében
7. Papp Diána Dystrophin deléciók pontos méretmeghatározása Duchenne izomsorvadásban
8. Sziszkosz Nikolett DHCR7 gén mutációk kimutatása új generációs DNS szekvenálással
9. Pataki Emese Sejtciklus gének interspecifikus komplementációjának vizsgálata Schizosaccharomyces fajok között
10. Mikler Boldizsár Intraventricularis mikroinjekció és elektroporáció alkalmazása a gerincvelői hátsó szarv fejlődésének vizsgálatában patkányembriókban

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program