Alpha2-plazmin inhibitor R6W polimorfizmusának kimutatása egészséges populációban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Molekuláris biológia, fejlődésbiológia, genetika, genomika
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Mező Blanka

Előadás adatai

Előadás címe: 
Alpha2-plazmin inhibitor R6W polimorfizmusának kimutatása egészséges populációban
Összefoglaló: 

A humán alpha2-plazmin inhibitor (alpha2-PI) egy szerin proteáz inhibitor, fő élettani feladata a plazmin gátlása. A fehérje szekretált formája 464 aminosavból áll, melynek első aminosava metionin. A Met-alpha2-PI első 12 aminosavát az APCE (alpha2-antiplazmin cleaving enzyme) prolteolitikusan lehasítja, így létrejön egy aszparaginnal kezdődő N-terminális forma. Az aktivált FXIII az alpha2-PI N-terminális részét a fibrin(o)gén α-láncához köti, ezáltal hatékonyan gátolja a fibrinolízist. Az Asn-alpha2-PI jobb szubsztrátja az aktivált FXIII-nak, mint a Met-alpha2-PI. Egészséges egyének plazmájából izolált Met-alpha2-PI hatodik aminosav pozíciójában arginin (R) és triptofán (W) is előfordul, mely a SERPINF2 gén cDNS-ének 97. nukleotid pozíciójában citozin timinre történő cseréjének következménye. Az arginint hordozó alpha2-PI-t az APCE nagyjából nyolcszor gyorsabban hasítja a triptofánt hordozó formánál, ennek következtében W jelenlétekor a Met-alpha2-PI emelkedett mennyiségben lesz jelen, mely a fibrinolízis gátlásának csökkenését eredményezi. Az N-terminális izoformák arányának, valamint az arányt befolyásoló R6W polimorfizmusnak a hatását a thrombotikus megbetegedések rizikójára, a thrombolitikus terápia hatékonyságára még nem vizsgálták.
Munkám során célul tűztem ki az R6W polimorfizmus kimutatására alkalmas módszer bevezetését hidrolízis próbák segítségével, LightCycler® 480 II készüléken, a módszer megbízhatóságának ellenőrzését DNS szekvenálással, valamint az R6W polimorfizmus magyarországi gyakoriságának megállapítását egészséges egyéneknél.
A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a LightCycler® 480 II készülék segítségével végzett hidrolízis próba megbízható módszer az alpha2-PI R6W polimorfizmus kimutatására.
194 egészséges egyén vizsgálata során az allélfrekvenciák R: 78,39% és W: 21,61%-nak adódtak, mely jó egyezést mutat az irodalmi adatokkal.
További terveinkben szerepel, hogy a bevezetett módszer segítségével különböző thrombotikus megbetegedésekben vizsgáljuk a W allél előfordulásának feltételezett védő hatását.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Katona Éva
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Klinikai Kutató Központ
2. témavezető adatai
Név: 
Orosz Adrienn
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Klinikai Kutató Központ

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program