Sejtciklus gének interspecifikus komplementációjának vizsgálata Schizosaccharomyces fajok között

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Molekuláris biológia, fejlődésbiológia, genetika, genomika
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Pataki Emese

Előadás adatai

Előadás címe: 
Sejtciklus gének interspecifikus komplementációjának vizsgálata Schizosaccharomyces fajok között
Összefoglaló: 

A dimorfizmus patogén gombákra jellemző, mely az élesztő formából a hifás formába történő átváltást jelenti. Irodalmi adatok szerint e fajok fertőzőképessége legtöbbször a hifás formához köthető, ezért számos laborban vizsgálják a patogén gombák dimorfizmusát és a dimorfizmus genetikai hátterét. Az egészségügyben a Candida albicans az egyik leggyakrabban előforduló fertőző ágens, de a genetikai vizsgálatokat nehezíti, hogy e faj diploid élőlény. Ezért a Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék munkatársai a dimorfizmus és a sejtciklus vizsgálatához a Schizosaccharomyces csoport fajait alkalmazzák, melyek haploidok és a teljes szekvenciájukra vonatkozó adatok ismertek.
E genetikai kísérletekbe kapcsolódtam be, melynek során először is azonosítottuk a Candida dimorfizmusában szerepet játszó géneket. Ezeket bioinformatikai vizsgálatoknak vetettük alá, melynek eredményeképpen a Schizosaccharomyces fajokban meghatározhatóak voltak a homológ gének. Ezek egyikével, az rsv1 transzkripciós regulátorral kezdtünk el a kísérleteinket. E génről az irodalomban található adatokat összegyűjtöttük és leellenőriztük a Sch. pombe rsv1 mutáns fenotípusát. Majd pedig elindítottuk a funkcionális komplementáció vizsgálatára irányuló kísérleteinket. Ennek során klónoztuk az Sch. octosporus rsv1 génjét és betranszformáltuk az Sch. pombe mutáns törzsébe. A sikeres génbevitel után pedig elindítottuk a transzformánsok fenotípusos vizsgálatát.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Miklós Ida
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
TTK Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program