Tagozat program: F

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Fogorvostudományok, szájsebészet 1. blokk
Elnök: Dr. Márton Ildikó, Kelemen Máté
Helyszín: Bőrgyógyászati Klinika
2012. február 17.
11:15 - 12:30

Előadó Előadás címe
1. Kelemen Máté Formaldehid és Benzoil-Peroxid Fourier-Transzformációs Felületi Plazmon Rezonancia (FT-SPR) Spektrószkópos vizsgálata
2. Szendrei Balázs Peroxidok hatása humán fogzománcra
3. Molnár Lilla Andrea Fogászati tömőanyagok zsugorodásának műszeres vizsgálata
4. Hrubi Edit BMP-2 bioaktivitásának vizsgálata humán embrionális szájpadlásból származó mesenchymális preosteoblast sejteken
5. Balogh Bettina Az életminőség fogorvostudományi aspektusainak objektív vizsgálata
Fogorvostudományok, szájsebészet 2. blokk
Elnök: Dr. Matesz Klára, Medgyesi Gabriella
Helyszín: Bőrgyógyászati Klinika
2012. február 17.
12:45 - 13:45

Előadó Előadás címe
6. Medgyesi Gabriella Halitosis epeidemiológiai vonatkozásai régiónkban
7. Papp Zsuzsa A halitózis intraorális okai és azok következménye az életminőségre
8. Ham, Chang Hwa Statistical analysis of meteorological factors that may influence the incidence of odontogenic infections
9. Kascsák Erika A bölcsességfog eltávolítás lehetséges szövődményei, kezelése, állapot felmérése

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program