Tagozat program: Gy

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Gyógyszertudományok 1. blokk
Elnök: Dr. Tósaki Árpád, Tudlik Zsuzsa
Helyszín: Szülészeti Klinika
2012. február 16.
12:45 - 14:00

Előadó Előadás címe
1. Tudlik Zsuzsa A meggymag-kivonat kardioprotektív hatásainak vizsgálata
2. Okos Edit Az A1 adenozin receptor rezerv vizsgálata hyperthyreoid tengerimalac pitvaron
3. Pák Krisztián A nukleozid transzport gátlás kettős hatása az adenozin dózis-hatás görbéjére, és ennek jelentősége a tengerimalac pitvari A1 adenozin receptor rezerv meghatározásában az adenozin által kiváltott negatív inotróp hatást illetően
4. Ilku Szilvia Magdolna Az adenozin által kiváltott negatív inotróp hatáshoz tartozó A1 adenozin receptor rezerv meghatározása hyperthyreoid tengerimalac pitvaron
5. Lelesz Beáta Glucagon típusú peptid (GLP-1) meghatározására szolgáló radioimmunassay (RIA) módszer kifejlesztése és alkalmazása
Gyógyszertudományok 2. blokk
Elnök: Dr. Tósaki Árpád, Tajti Gábor
Helyszín: Szülészeti Klinika
2012. február 16.
14:15 - 15:30

Előadó Előadás címe
6. Tajti Gábor Permeabilitási és citotoxicitási vizsgálatok gyulladási mediátorokkal kezelt in vitro bélhám modellen
7. Róka Eszter Alpha-ciklodextrin származékok szerkezet-citotoxicitás összefüggéseinek vizsgálata
8. Nagy Lilla Nikoletta Glikogén foszforiláz inhibitorok metabolikus hatásainak vizsgálata
9. Balogh Bernadett A [18F]FDG PET diagnosztikum radiokémiai- és kémiai tisztaság vizsgálatára alkalmas HPLC módszer fejlesztése és validálása
10. Kovács Tamás L-iduronsav szintézise 1C4 konformációban rögzített D-glükuronsavból

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program