Sejtbiológia, Biofizika

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Sejtbiológia, Biofizika 1. blokk
Elnök: Prof. Dr. Szöllősi János, Vincze János
Helyszín: Gyermekklinika
2010. december 1.
9:00 - 10:15

Előadó Előadás címe
1. Vincze János Neuronális és gliális kalciumjelek megbízható azonosítása úszószelet módszerrel készült felvételeken
2. Zákány Florina Mutáns Shaker kálium csatornák biofizikai jellemzőinek tanulmányozása
3. Tóth Gábor Impendancia alapú sejtproliferáció mérés alkalmazhatósága monoklonális antitest-terápia modell sejtvonalra gyakorolt hatásának vizsgálatában
4. Király Anna Az elisidepsin hatásmechanizmusának és trastuzumabbal való interakciójának vizsgálata SKBR3 sejtvonalon
5. Menczel Enikő Hogyan befolyásolja az MHC I géncsendesítése a T-sejtek IL-2/15 indukált Jak/STAT útvonalat?
Sejtbiológia, Biofizika 2. blokk
Elnök: Prof. Dr. Panyi György, Tóth Judit Mária
Helyszín: Gyermekklinika
2010. december 1.
10:30 - 11:45

Előadó Előadás címe
6. Tóth Judit Mária Characterisation of the interaction between P-Rex1 and Neurochondrin
7. Bene Krisztián A TLR3- és RLH-szabályozott útvonalak együttműködése humán dendritikus sejtekben
8. Sebestyén Veronika MHC glikoproteinek és IL-2/IL-15 receptorok mobilitásának és kölcsönhatásainak vizsgálata fluoreszcencia mikroszkópiás módszerekkel depolarizált T-limfóma sejtek membránjában
9. Tarapcsák Szabolcs A retinoidok hatása az ABCG2 működésére
10. Rusznák Péter A tumorantigének membrántopológiája és mobilitása meghatározza az újraprogramozott T sejtek daganatpusztító képességét
Sejtbiológia, Biofizika 3. blokk
Elnök: Prof. Dr. Szabó Gábor, Orosz Orsolya
Helyszín: Gyermekklinika
2010. december 1.
12:00 - 13:15

Előadó Előadás címe
11. Orosz Orsolya A sejtciklus és a Trail kiváltotta apoptózis kapcsolata humán krónikus mieloid leukémia (CML) sejtekben
12. Szilágyi Krisztina Bcl-2 szerepe az “Unfolded protein response” kinetikájának szabályozásában
13. Csumita Mária A PARP-2 depléció hatásának vizsgálata a génexpresszión
14. Balog Zsanett Mesenchymalis sztromasejtek differenciációs képességének vizsgálata
15. Ördög Gergely Sándor Élelmiszerekben lévő radionuklidok szerepe a lakosság sugárterhelésében

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program