2006/2007. tanévi TDK és PhD konferencia eredményei

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

TDK PhD Találkozó – 2007

 
 
Életan, kórélettan, sejtbiológia
 
III. helyezés (Chinoin)
Varga Balázs, GyTK IV
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
COMMISSURALIS INTERNEURONOK INGERÜLETÁTVIVŐ ANYAGAI ÚJSZÜLÖTT PATKÁNY LUMBALIS GERINCVELŐJÉBEN
 
II. helyezés
Fehér Attila, ÁOK VI
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék
A KORONÁRIA ARTERIOLÁK MEGVÁLTOZOTT VAZOMOTOR MűKÖDÉSE A METABOLIKUS SZINDRÓMA ÁLLATKÍSÉRLETES MODELLJÉBEN
 
I. helyezés
Sereg Hajnalka, ÁOK IV
DE OEC Élettani Intézet és Immunológiai Intézet
A HUMÁN BŐR SEJTJEI ÁLTAL KIALAKÍTOTT MIKROMILLIŐ HATÁSA A HUMÁN MONOCITA EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEK FUNKCIÓIRA
 
Különdíj (Magyar Élettani társaság)
Balogh Ágnes, ÁOK IV, Ruzsnavszky Olga, ÁOK V
DE OEC Élettani Intézet
UV-B BESUGÁRZÁS HATÁSA HACAT KERATINOCYTÁK PURINORECEPTOR-EXPRESSZIÓJÁRA
 
 


Operatív orvostudomány
 
III. helyezés (TEVA)
Balogh Emese, ÁOK IV
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika-Klinikai Immunológia Tanszék, Cardiológiai Intézet-Szívsebészeti Központ
KÉZ MIKROCIRKULÁCIÓ FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA – THERMOGRÁFIA, LASER DOPPLER SCANNER- KOSZORÚÉR MŰTÖTT BETEGEKEN A. RADIALIS ELTÁVOLÍTÁS UTÁNI KÉSŐI POSTOPERATÍV KÖVETÉSBEN
 
II. helyezés
Szatmári Szilárd Attila, ÁOK V
DE OEC Sebészeti Intézet
DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGY MICROCARCINOMA A DE OEC SEBÉSZETI INTÉZET 35 ÉVES ANYAGÁBAN
 
I. helyezés
Sajtos Erika, ÁOK VI
DE OEC Sebészeti Műtéttani Tanszék
LÉP-AUTOTRANSPLANTATUMOK ÉLETKÉPESSÉGÉNEK HOSSZÚ TÁVÚ VIZSGÁLATA BEAGLE KUTYÁKON
 
Különdíj (Mikrosebészeti... alapítvány)
Hevér Tímea, ÁOK VI
DE OEC Sebészeti Intézet, Érsebészeti Centrum
CIMINO-BRESCIA SHUNT NYITVAMARADÁSI ESÉLYEI DIABETES MELLITUS (DM), HYPERTONIA (HT), HYPERCHOLESTERINAEMIA (HCH) ILLETVE ÉRSEBÉSZ TAPASZTALATA FÜGGVÉNYÉBEN
 
Különdíj (Mikrosebészeti... alapítvány)
Nagy Beáta, ÁOK IV
DE OEC Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék
A BARON MANŐVER HATÁSÁRA LÉTREJÖVŐ ARTERIO-VENOSUS ÉS PORTO-HEPATICUS HAEMORHEOLOGIAI KÜLÖNBSÉGEK VIZSGÁLATA
 
Különdíj (Mikrosebészeti... alapítvány)
Bodnár Éva, ÁOK VI
DE OEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék - Kenézy Kórház
A KÜLBOKA SZALAGSÉRÜLÉSE SPORTOLÓKNÁL


Konzervatív orvostudomány
 
III. helyezés (Kéri Pharma)
Kulcsár Dalma, ÁOK V
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia Tanszék
A SZÉRUM ALBUMIN ÉS CRP SZINT SZOROS ÖSSZEFÜGGÉST MUTAT HEMODIALIZÁLT BETEGEINK TÚLÉLÉSÉVEL
 
II. helyezés
Bányai Emese, ÁOK V
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Nephrologia Tanszék
HEME OXYGENASE-1 EXPRESSIO VIZSGÁLATA DIABETES NEPHROPATHIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK DESZKVAMÁLT PODOCYTÁIBAN
 
I. helyezés
Varga Éva, ÁOK VI
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika
A HOMOCISZTEIN ÉS A HUMÁN PARAOXONÁZ SZEREPE A VESEBETEGEK ÉRELMESZESEDÉSÉBEN
 
Különdíj (Nephrológiai Társaság)
Kulcsár Dalma, ÁOK V
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia Tanszék
A SZÉRUM ALBUMIN ÉS CRP SZINT SZOROS ÖSSZEFÜGGÉST MUTAT HEMODIALIZÁLT BETEGEINK TÚLÉLÉSÉVEL
 
Különdíj (Hypertonia Társaság)
Szikora András, ÁOK V
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika, és Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
AZ AMBULÁNS VÉRNYOMÁS-MONITOROZÁS JELENTŐSÉGE TERHESSÉGI HYPERTONIÁBAN


Morfológia-patomorfológia, celluláris- és képalkotó diagnosztika
 
III. helyezés (Richter)
Szabó Tímea Margit, ÁOK V
DE OEC Gyermekklinika, Regionális Genetikai Laboratórium
KIS SZÁMFELETTI MARKER KROMOSZÓMÁK AZONOSÍTÁSA FLUORESCENS IN SITU HYBRIDIZÁCIÓVAL
 
II. helyezés
Szöőr Árpád, ÁOK V
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
GLIOBLASZTÓMA SEJTEKEN A LIPID RAFTOK A SEJT KONFLU-ENCIA FÜGGVÉNYÉBEN, DINAMIKUSAN SZABÁLYOZZÁK A PDGF RECEPTOROK INTERAKCIÓIT ÉS MŰKÖDÉSÉT
 
I. helyezés
Magyarics Zoltán, ÁOK VI
DE OEC Immunológiai Intézet
PLAZMACITOID DENDRITIKUS SEJTEK SPECIFIKUS AKTIVÁLÁST KÖVETő FENOTÍPUS-PROFILJÁNAK VIZSGÁLATA
 
Különdíj (MONT)
Bíró Erika, ÁOK VI
DE OEC Fül-Orr-Gégészeti Klinika
A PET, MINT KÉPALKOTÓ ELJÁRÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK VISZONYA A TÖBBI DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁSHOZ KÉPEST A FÜL-ORR-GÉGÉSZETI TUMOROK ESETÉN
 


Epidemiológia, preventív medicina
 
III. helyezés (EGIS)
Szabó Annamária, FOK IV
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet
VÍRUSOK ETIOLÓGIAI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA A SZÁJÜREGI LAPHÁMRÁKHOZ VEZETŐ TUMORGENEZIS SORÁN
 
II. helyezés
Csomor Péter, TTK V
DE OEC, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
AZ OTOSCLEROSIS PATHOGENEZISÉNEK ALAPJA A CD46 IZOFORMÁK SZÖVETSPECIFIKUS EXPRESSZIÓJA
 
I. helyezés
Koncsos Péter, ÁOK VI
DE OEC I. Belklinika
GYERMEKKORI ATHEROGÉN PREDISZPOZÍCIÓ
 
Különdíj (Dermatológiai Társulat)
Lente Péter, ÁOK VI
DE OEC Bőr- és Nemikórtani Klinika
EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK KERATINOCITA EREDETŰ MALIGNUS BŐRDAGANATOKBAN
 
Különdíj (Családorvos Kutatók Országos Szövettsége)
Edelényi Zsuzsanna, ÁOK V
DE OEC Magatartástudományi Intézet
AZ ORVOS ÉS A BETEG KÖZTI SZINKRONIZÁCIÓ SZEREPE A BETEGELÉGEDETTSÉGBEN


Biokémia, molekuláris biológia
 
III. helyezés (Ricther)
Simándi Zoltán, Mol.Biol. IV
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A PPAR RECEPTOROK ÉS A HYPOXIÁT KÖVETŐ SZÖVETKÁROSODÁS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA EGÉR SZÍVIZOMSEJTEN
 
II. helyezés
Dóka Zsuzsanna, ÁOK IV
DE OEC, Élettani Intézet
TASK-3-ALEGYSÉGEK JELENLÉTÉNEK ÉS MEGOSZLÁSÁNAK VIZSGÁLATA MELANOMA MALIGNUM SEJTEKBEN
 
I. helyezés
Farkas Anita, Mol.Biol. IV
DE OEC, Biokémiai- és Molekuláris Biológiai Intézet, Magreceptor Kutató Laboratórium
MAGRECEPTOR LIGANDOK OKOZTA GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA LXR CÉLGÉNEKEN EGÉR MAKROFÁG ÉS DENDRITIKUS SEJTEKBEN
 
Különdíj (Atherosclerosis Társaság)
Simándi Zoltán, Mol.Biol. IV
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A PPAR RECEPTOROK ÉS A HYPOXIÁT KÖVETŐ SZÖVETKÁROSODÁS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA EGÉR SZÍVIZOMSEJTEN
 


Farmakológia, farmakoterápia
 
III. helyezés (TEVA)
Asztalos Zoltán, ÁOK V
DE OEC Immunológiai Intézet
ANTIOXIDÁNSOK HATÁSA A POLLEN NADPH OXIDÁZOK REAKTÍV OXIGÉNGYÖK TERMELŐ KÉPESSÉGÉRE
 
II. helyezés
Kovács István, ÁOK IV
DE OEC, Orvosi Vegytani Intézet
ÚJ, NAGY ÁTERESZTŐKÉPESSÉGŰ MÉRŐMÓDSZER POLI(ADP-RIBÓZ) GLIKOHIDROLÁZ GÁTLÓSZEREK AZONOSÍTÁSÁRA
 
I. helyezés
Herceg Mónika, ÁOK II
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
TITYUS STIGMURUS SKORPIÓ TOXINJÁNAK FARMAKOLÓGIAI ÉS BIOFIZIKAI VIZSGÁLATA
 
Különdíj (Pharmacologiai Társaság)
Antal Zsófia, ÁOK IV
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
DAMGO HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA RGS2-/- ÉS RGS9-/- EGEREK GERINCVELő HÁTSÓ SZARVI INTERNEURONJAIN
 
Különdíj (Kenézy Gyula Kórház 3. Bel alapítvány)
Tamás János, ÁOK IV
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A TIGECYCLIN IN VITRO HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA KITERJEDT BÉTA-LAKTAMÁZ (ESBL) TERMELŐ TÖRZSEK KÖRÉBEN

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program