2008/2009. tanévi TDK konferencia eredményei

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

 TDK Konferencia – 2009

 
 
Élettan, kórélettan, farmakológia, mikrobiológia, laboratóriumi diagnosztika
 
III. helyezés (Magyar Élettani Társaság)
Hegyi Bence ÁOK IV., Stahorszki Soma ÁOK IV.
Élettani Intézet
AZ IKR AKTIVÁTOR NS1643 HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA IZOLÁLT KUTYA KAMRAI SZÍVIZOMSEJTEKEN
 
II. helyezés: Orosz Petronella ÁOK V.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
AZ ARTERIA BASILARIS KONSTRIKCIÓJÁHOZ VEZETŐ MECHANIZMUSOK VIZSGÁLATA
 
I. helyezés: Vincze János ÁOK II., Molnár Magdolna ÁOK V.
Élettani Intézet
A FLUVASTATIN ÉS AZ UBIKINON IN VITRO ILLETVE IN VIVO ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSA A VÁZIZOMSEJTEK FEJLŐDÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE
 
Különdíj : (Debreceni Kardiológiai Intézet)
Bjornsson, Helgi David Gen.Med. VI.
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
DEVELOPMENT OF A CALCIUM DEPENDENT SPONTANEOUS MYOGENIC TONE IN ISOLATED BASILAR ARTERIES
 


Operatív klinikai orvostudomány
 
III. helyezés („Sebész Kutató-díj” Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért.)
Laczkó András ÁOK VI.
Ortopédiai Klinika
A DISZPLÁZIÁS CSÍPŐK PROTETIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEI - ÚJ MŰTÉTI TECHNIKA ISMERTETÉSE, A CSONT HAJLÍTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
 
II. helyezés: Nemes Réka ÁOK V.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
REGIONÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS ANAESTHESIA CAROTIS ENDARTERECTOMIA SORÁN
 
I. helyezés: Szalai Eszter ÁOK VI., Vántus Judit ÁOK VI.
Szemklinika
A LEGÚJABB FEJLESZTÉSŰ NONKONTAKT SPEKULÁR MIKROSZKÓP SZEREPE A CORNEA VASTAGSÁGÁNAK ÉS ENDOTHELIUMÁNAK VIZSGÁLATÁBAN
 
Különdíj (TEVA Gyógyszergyár): Simon Lilla ÁOK VI.
Szemklinika
CORNEATOPOGRAFIKUS INDEXEK VÁLTOZÁSA KERATOCONUSOS BETEGEKEN COLLAGEN CROSS-LINKING (CCL) HATÁSÁRA
 
Különdíj („Sebész Kutató-díj” Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért.): Péter Sándor ÁOK VI.
Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék
LOKÁLIS ÉS SZISZTÉMÁS HAEMORHEOLOGIAI TULAJDONSÁGOK VÁLTOZÁSA MESENTERIALIS ISCHAEMIA-REPERFUSIÓS FOLYAMATOK SORÁN PATKÁNYBAN
 
 


Konzervatív klinikai orvostudomány
 
III. helyezés (TEVA Gyógyszergyár) díja. Brojnás Anita ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Klinika
A BESZÉDKÉSÉS GENETIKAI OKAI
 
II. helyezés: Hajas Ágota ÁOK V.
III. Belklinika
ALCSOPORTOK KEVERT KÖTŐSZÖVETI BETEGSÉGBEN (MCTD): FENOTÍPUS JELLEMZŐK, AUTOANTITESTEK ÉS BIOLÓGIAI MARKEREK AZ EGYES ALCSOPORTOKBAN
 
I. helyezés: Horváth Ágnes ÁOK VI.
I. Belklinika, és Gyermekklinika
GYERMEKKORI DAGANATOS BETEGSÉGEK TARTÓS TÚLÉLŐINEK
ENDOTHELFUNKCIÓ ÉS AORTA STIFFNESS VIZSGÁLATA
 
Különdíj (Magyar Belgyógyász Társulat Kelet-Magyarországi Testülete, Legjobb Belgyógyászati témájú előadás) Cseke Renáta ÁOK V.
III. Belklinika, Reumatológiai Tanszék
KORAI ARTHRITISES BETEGEINK KÖVETÉSES VIZSGÁLATA SORÁN NYERT TAPASZTALATAINK
 
Különdíj (Magyar Immunológiai Társaság) Bajkó Nándor ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet
A GRAVES-BASEDOW-BETEGSÉG KEZELÉSE GYERMEK- ÉS SERDÜLŐ KORBAN


Morfológia, patológia, képalkotó diagnosztika
 
III. helyezés (EGIS Gyógyszergyár.):Sütő Renáta ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
NMDA RECEPTOROK A HT-168 MELANOMA SEJTEK
MAGHÁRTYÁJÁN?
 
II. helyezés: Hollós Enikő FOK IV., Jenei Ágnes FOK IV.
Élettani Intézet
A TERMOSZENZITÍV TRANZIENS RECEPTOR POTENCIÁL
CSATORNÁK KIFEJEZŐDÉSE HUMÁN FOGPULPÁBAN
 
I. helyezés: Jakab András ÁOK VI.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
DIFFÚZIÓS TENZOR KÉPALKOTÁS ALKALMAZÁSA A KÖZPONTI
IDEGRENDSZERI GLIOMÁK OSZTÁLYOZÁSÁBAN
 
Különdíj (TEVA Gyógyszergyár):Erdődi Balázs ÁOK VI., Gulyás Katalin ÁOK VI.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
A 2D ÉS A 3D ULTRAHANG HATÉKONYSÁGA A KÖRÜLÍRT
MÉHÜREGI ELVÁLTOZÁSOK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN
 
Nukleáris 1: Kracskó Bertalan ÁOK V.
Nukleáris Medicina Tanszék
SZÍVIZOM PERFÚZIÓS SPECT ÉS CORONARIA CTA
HATÉKONYSÁGÁNAK EGYÜTTES EREJE A „GOLD-STANDARD”
INVAZÍV CORONAROGRAPHIÁHOZ KÉPEST
 
Nukleáris II Lévay István TTK IV.
Nukleáris Medicina Tanszék
A GPU TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA AZ ORVOSI
KÉPFELDOLGOZÁSBAN


Preventív medicina, epidemiológia, családorvoslás
 
 
III. helyezés (Magyar Belgyógyász Társulat Kelet-Magyarországi Testülete, Legjobb Belgyógyászati Témájú Előadás Különdíja): Szabó Katalin Judit ÁOK VI.
Neurológiai Klinika
AZ ÉLETKOR, A NEM ÉS A VASCULARIS RIZIKÓFAKTOROK HATÁSA A CAROTIS INTIMA-MEDIA VASTAGSÁGRA, A CEREBRÁLIS ÉS KARDIÁLIS PARAMÉTEREKRE
 
II. helyezés: Farkas Gyula ÁOK VI.
II. Belklinika, Gasztroenterológiai Tanszék
MANNÓZ-KÖTŐ LEKTIN SZINTÉK GYULLADÁSOS BÉLBETEGEKBEN
 
I. helyezés: Várvölgyi Tünde ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika
MELANOMA MALIGNUM PROGNOSZTIKAI TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA - IMMUNHISZTOKÉMIAI MARKEREK
 
 
Különdíj (TEVA Különdíj):Meskó Bertalan ÁOK VI.
Magatartástudományi Intézet
ORVOSTANHALLGATÓK INTERNET-HASZNÁLATÁNAK FELMÉRÉSE ORVOSI OKTATÁS KERETEIN BELÜL
 
Különdíj (Magyar Dermatológiai Társulat) Gulyás Katalin ÁOK VI., Erdődi Balázs ÁOK VI.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
A P3 CITOLOGIA MIATT CONISATION ÁTESETT HPV POZITÍV BETEGEK KÉT ÉVES UTÁNKÖVETÉSE
 
 
 


Biokémia, bioinformatika, sejtbiológia, immunológia
 
III. helyezés (Magyar Immunológiai Társaság):Berényi Erika NEK I.
Szemklinika, és Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
ELHALT SEJTEK IN VITRO FAGOCITÓZIS ÁLTALI ELTÁVOLÍTÁSA A RETINÁBAN
 
 
II. helyezés: Bacskai Ildikó TTK V.
Immunológia Intézet
A GM6001 SZINTETIKUS MÁTRIX METALLOPROTEINÁZ INHIBITOR SPECIFIKUSAN GÁTOLJA A MONOCITÁKBÓL DIFFERENCIÁLTATOTT DENDRITIKUS SEJTEK MIGRÁCIÓJÁT
 
I. helyezés: Posta Edit ÁOK IV.
Immunológia Intézet
A CD55 ÉS A CD59 KOMPLEMENT REGULÁLÓ FEHÉRJÉK RÉSZT VESZNEK A DENDRITIKUS SEJTEK LIPOPOLISZACHARID ÁLTALI AKTIVÁCIÓJÁBAN
 
Különdíj (TEVA Különdíj):Tóth Gábor ÁOK II.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
KOMBINÁLT ERBB2 ELLENES ANTITEST KEZELÉSEK HATÁSA EMLŐTUMOR SEJTVONALAK PROLIFERÁCIÓJÁRA
 
Különdíj (EGIS Különdíj):Szalóki Gábor Mol.Biol. IV.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
RETINOIDOK HATÁSA A P-GLIKOPROTEIN (PGP, MDR1, ABCB1) MŰKÖDÉSÉRE
 


Gyógyszerésztudományok
 
III. helyezés (Magyar Nephrologiai Társaság): Guri, Yakir Gen.Med. IV.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
IN VIVO ANTIANGIOGENIC EFFECT OF ROSCOVITINE AND RELATED NOVEL CDK INHIBITORS
 
II. helyezés: Pósafalvi Anna GyTK V.
Biofarmácia Tanszék
NÖVEKEDÉSI HORMON-RELEASING HORMON RECEPTOROK MINT ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK VIZSGÁLATA HUMÁN DAGANATMINTÁKBAN
 
I. helyezés: Dinshaw, Leon Gen.Med. III., Herceg Mónika ÁOK IV.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
IMPROVEMENT OF THE ION CHANNEL SELECTIVITY OF A SCORPION TOXIN BY POINT MUTATIONS
 
Különdíj (Debreceni Kardiológiai Intézet):Fényi Anett ÁOK V.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
CINNAMIDE TÍPUSÚ TRPV1 ANTAGONISTÁK FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATA
 
 


Molekuláris biológia, fejlődésbiológia, genetika, genomika, proteomika
 
III. helyezés (Magyar Dermatológiai Társulat.):Nagy Zsuzsanna Mol.Biol. V.
Élettani Intézet
A TASK-3 FEHÉRJE SZINTÉZISÉNEK PERMANENS GÁTLÁSA, ÉS ANNAK HATÁSA A MELANOMA MALIGNUM SEJTEK TÚLÉLÉSÉRE ÉS MORFOLÓGIAI JELLEMZŐIRE
 
 
II. helyezés: Galgóczi Edina ÁOK VI.
Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
AZ 1-ES TÍPUSÚ AUTOIMMUN POLIGLANDULÁRIS SZINDRÓMA
MOLEKULÁRIS GENETIKÁJA.
 
 
I. helyezés: Holhós Nóra ÁOK V., Dzsudzsák Erika ÁOK-OLKDA I.
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
SMITH-LEMLI-OPITZ SZINDRÓMA MOLEKULÁRIS GENETIKAI
VIZSGÁLATA
 
 
 
 
Különdíj (TEVA Gyógyszergyár Zrt.):Jóna Ádám ÁOK V.
Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A P2X4 IONOTROP PURINORECEPTOROK EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA IN VITRO ÉS IN VIVO DIFFERENCIÁLÓDÓ PORCSZÖVETBEN
 
 
Különdíj (EGIS Gyógyszergyár Nyrt.)Joós Gergely ÁOK IV.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA
MAKROFÁGOK APOPTÓTIKUS SEJT FELVÉTELÉBEN

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program