Az endometrium ultrahang vizsgálata peri- és postmenopausalis vérzészavarokban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Szülészet-nőgyógyászat, urológia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Sándor Eszter
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Brezsnyák Petra

Abstract data

Előadás címe: 
Az endometrium ultrahang vizsgálata peri- és postmenopausalis vérzészavarokban
Abstract: 

Célkitűzés: Az ultrahang diagnosztika egyre nagyobb szerepet kap a nőgyógyászati betegek vizsgálatában, így az endometrium ultrahanggal látható morfológiai eltérései is egyre gyakrabban kerülnek felismerésre. Az így kapott felvételek értékelése azonban nem egységes, ezért a belőlük nyert klinikai információ felhasználhatósága korlátozott. Az IETA (International Endometrial Tumor Analysis) Group által elindított prospektív nemzetközi vizsgálat ezen kíván változtatni. Célja, hogy a méhüregben ultrahanggal detektálható elváltozások egységes definíciókat és terminológiát nyerjenek. A nagyszabású kutatás egyik ága a peri- és postmenopausalis vérzészavar esetében látható endometrialis elváltozásokat vizsgálja, az esetleges rizikófaktorokat is figyelembe véve.
Anyag és Módszer: Munkám során a DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 35 peri- és postmenopausalis vérzészavar miatt kezelt betegének UH felvételeit és kérdőívben megjelölt válaszait elemeztem, az IETA kritériumai szerint. A kérdőívek segítségével gyűjtött adatok feldolgozása eset-kontroll vizsgálattal történt.
Eredmények: Több tényező is növeli a peri- és postmenopausalis vérzészavar kialakulásának kockázatát. A dohányzó páciensek között 2,6-szor gyakrabban alakul ki vérzészavar, a magas BMI (>25), pedig kétszeres kockázatnövekedést jelent. A rendszeres testmozgás preventív tényezőnek bizonyult. A fennálló diabetes mellitus mintegy 2,3-szorosára növeli a vérzészavar esélyét, a hypertonia pedig különösen erős kapcsolatot mutat a postmenopausalis vérzészavar kialakulásával a vizsgálati populációban (EH = 5). Az UH felvételeket több szempont szerint elemezve a középvonal ún. bright edge eltérése áll a legerősebb kapcsolatban a vérzészavarral (EH = 5,8), valamint kifejezetten erős kapcsolatot mutat az endometriumhyperplasiaval (EH = 10). Az irreguláris endometrium-myometrium junkció 2,2-re növeli a kockázatot.
Következtetés: A rendelkezésre álló eredmények alapján elmondható, hogy a transvaginalis UH vizsgálat megfelelő módszer az endometrium elváltozásainak vizsgálatára peri- és postmenopausalis vérzészavar esetén, és a látott kép alapján a háttérben álló szövettani elváltozásokra is következtetni tudunk.

First tutor
Name: 
Dr. Jakab Attila
Department: 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Second tutor
Name: 
Dr. Erdődi Balázs
Department: 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program