TDT alakuló választmányi gyűlés - 2013/2014. tanév

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács (TDT) választmánya soron következő gyűlését 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) tartja a Tüdőklinika Tantermében 15:00-tól.

A gyűlésen a jelöltek közül választjuk ki a TDT hallgatói elnökét, hallgatói titkárát és az Általános Orvostudományi Kar oktatói- és hallgatói tagjait a 2013/2014-es tanévre. E tanévben a Gyógyszerésztudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és az Egészségügyi Kar 1-1, a Népegészségügyi Kar 2-2 oktatói és hallgatói, szavazati joggal rendelkező küldöttet ezen szavazástól függetlenül delegál a TDT-be a vonatkozó Szabályzat értelmében.

A gyűlésen szavazati joga van minden oktatási szervezeti egység jelen lévő TDK felelősnek és egy ott dolgozó TDK-s hallgatónak.

Kérjük, hogy az intézeti TDK felelős értesítse az alakuló gyűlésről az intézet által a TDT-be jelölt oktatókat és hallgatókat, a TDT titkárát pedig a jelöltek kilétéről szeptember 17-ig a zsbereczky@med.unideb.hu és cc-vel a tdk@med.unideb.hu címen. A helyszínen is történhet jelölés: amennyiben a jelölt a jelenlevők 50%-nak támogatását bírja, úgy felkerül a jelölőlapra.

A TDT hallgatói elnöksége nevében kérem, hogy a DE OEC-en tanuló azon hallgatók, akik kedvet éreznek magukban arra, hogy a Tudományos Diákköri Tanács munkájában részt vegyenek, keressék meg intézetük TDK felelősét a jelöléssel kapcsolatban. Egy adott intézetből több oktató ill. hallgató is jelölhető.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program