Szkizofrénia és kényszertünetek. Komorbiditás vagy a betegség része?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Neurológia, idegsebészet, pszichiátria, gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kelemen Péter László

Előadás adatai

Előadás címe: 
Szkizofrénia és kényszertünetek. Komorbiditás vagy a betegség része?
Összefoglaló: 

A kényszerbetegség tüneteinek és szkizofréniának az egymáshoz való viszonyával foglalkozó irodalom rendkívül terjedelmes. A közlemények ellentmondásosak, egy részük a két betegség véletlenszerű egybeesése, a komorbiditás mellett foglal állást, más vélemények szerint a kényszertüneteket is produkáló betegek a szkizofrénia egy alcsoportját képezik.
50 (DSM IV szerint) szkizofréniásnak diagnosztizált betegnél vizsgáltuk meg a kényszertünetek jelenlétét, illetve a jelenlévő tünetek súlyosságát retrospektív módon, kórrajzaik elemzésével. A szkizofrénia tüneteinek és súlyosságának megállapítására a Pozitív és Negatív Szindróma Skálát (PANSS), a kényszertünetek súlyosságának felmérésére a Yale-Brown Obszesszív-Kompulzív Skálát (Y-BOCS) használtuk. A felmérést 50 betegen végeztük el, átlagéletkoruk 45,74 év, 33 nő és 17 férfi, az átlagos betegségtartam 5 év volt. Az 50 fős populációban 9 betegnél (18%) mértünk kényszertüneteket (ami megfelel az irodalomban említett adatoknak), ebből 4 férfi, 5 nő. Átlagéletkoruk 42, 44 év. A kényszeres betegek Y-BOCS skálán elért átlaga 11,67 pont. A kényszertüneteket mutató 4 férfi beteg szignifikánsan magasabb pontszámot ért el az Y-BOCS skálán, mint a nők (p<0.05), a kényszergondolat és kényszercselekvés alskálák között nem volt szignifikáns eltérés. A kényszertüneteket mutató nők szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a PANSS skála összpontszámában (p<0.05), illetve az Általános Pszichopatológiai alskálán (p<0.05), mint a kényszeres férfiak. A PANSS Pozitív alskálán a kényszertüneteket mutató betegek szignifikánsan alacsonyabb pontszámot értek el, mint a kényszertünetektől mentesek (p<0.05). A kényszertünetektől is szenvedő betegek szignifikánsan többféle pszichofarmakont szedtek a felmérés idejében (p<0.01), mint a nem kényszeres betegek, betegségtartamuk pedig szignifikánsan hosszabb a kényszert nem mutatóknál (p<0.05). Eredményeink szerint gyenge negatív korreláció van a PANSS és Y-BOCS skála pontszámai között (R= -0,1254). Ezáltal felmérésünk azt a véleményt támasztja alá, hogy kényszertünetek jelenléte szkizofréniában komorbiditás, nem a szkizofrénia egy alcsoportját képviseli.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Glaub Teodóra
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Pszichiátriai Tanszék
Díj: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program