Gyermekintenzív osztályon végzett surveillance vizsgálat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Neurológia, idegsebészet, pszichiátria, gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Boros Timea

Előadás adatai

Előadás címe: 
Gyermekintenzív osztályon végzett surveillance vizsgálat
Összefoglaló: 

Az intenzív osztályon más kórházi osztályhoz viszonyítva az infekciók kialakulásának rizikója jelentősen emelkedett. Ezeken az osztályokon az ágyszám általában nem haladja meg a kórházi ágyak 5%-t, a felvett betegek száma pedig az összes beteg 10%-t, mégis itt fordul elő a nosocomialis fertőzések több mint 10%-a. Ezen belül a rezisztens kórokozók kiemelkedő jelentőséggel bírnak: növelik a halálozási arányt, az ápolás idejét, költségeit, szűkítik a terápiás lehetőségeket.
Célkitűzések: A munka során kerestük azokat a betegcsoportokat, amelyek fokozott rizikót jelentenek az osztályra behurcolt baktériumok tekintetében.
Módszerek: A munkához a 2011.05.09-10.08. között a Gyermekgyógyászati Intézet Intenzív Osztályára felvett betegek adatait használtuk. Felvételkor orr- és torok mintát vettünk, tenyésztés és antibiotikum érzékenység meghatározás céljából. Emellett minden betegről eszközös lapot vezettünk, amely tartalmazta a különböző rizikófaktorokra vonatkozó adatokat.
Eredmények: 191 esetet dolgoztunk fel. 62 beteg (32%), 34 fiú, 28 lány mintája tartalmazott patogén baktériumot. 37 S. aureus, 9 P. aeruginosa, 6 Enterobacter spp., 4 A. baumannii, 3 E.coli, 3 S. pyogenes, 3 rezisztens törzs, 2-2 H. influenzae és S. pneumoniae, illetve 1-1 Serratia spp, Alcaligenes spp, K. pneumoniae tenyészett ki. A legtöbben otthonról és az idegsebészetről érkeztek (24, ill. 17 fő), de a legmagasabb arányban a csecsemőosztályról származó minták bizonyultak pozitívnak (44%). Otthonról a betegek 36%-a, idegsebészetről 34 %-a, más intézményből 25%-a, a gyermekklinika más osztályáról pedig 24%-a hozott kórokozót. Adataink alapján kor tekintetében a kisgyermekek bírnak a legnagyobb rizikóval (48%). A csecsemők mintájának 28%-a, kisiskolások 29%-a, óvodások 30%-a, és a kamaszok mindössze 13%-a lett pozitív.
A szűrés gyakorlati haszna abban rejlik, hogy az antibiotikum érzékenység a lehető leghamarabb ismertté vált, célzott terápiát lehetett indítani, megakadályozva ezzel az antibiotikum rezisztencia terjedését, illetve csökkentve a költségeket. Emellett 3 rezisztens kórokozót is észleltünk, ezen esetek elkülönítése időben megtörtént, elejét véve ezzel a terjedésnek.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Szikszay Edit
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Gyermekgyógyászati Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program