Az anya-gyermek kötődés jelentősége a felnőtt kapcsolatainkban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Neurológia, idegsebészet, pszichiátria, gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kertész Annabella Anett

Előadás adatai

Előadás címe: 
Az anya-gyermek kötődés jelentősége a felnőtt kapcsolatainkban
Összefoglaló: 

Ma Magyarországon feleannyi házasság köttetik évente, mint korábban, ugyanakkor a válások száma aggasztó ütemben növekszik. Mi állhat e folyamat hátterében? Kutatások feltárták a gyermekkori kötődés történetünk jelentős hatását további életszakaszainkra: gyermekkori kötődéseink minősége személyiségfejlődésünk kulcsfontosságú meghatározója. Akarva-akaratlanul hat későbbi, felnőtt kapcsolatainkra, vagyis a szülői bánásmód a gyermek későbbi, társas kapcsolatában jelentős szerepet játszik. A szülői bánásmód jellemzésére 3 kategóriát különítünk el: szeretet-törődés, túlvédés és korlátozás. Felnőtt párkapcsolatainkban mutatott kötődési mintákat vizsgálva biztonságosan kötődő, belebonyolódott és elkerülő kötődést tapasztalhatunk. Célom a szülők gyermekeikkel való bánásmódja és azok felnőtt kapcsolataiban mutatott kötődéseinek milyensége összefüggésének ellenőrzése volt. Két kérdőívet, Szülői Bánásmód Kérdőívet illetve Közvetlen Kapcsolatok Élményei Kérdőívet töltettem ki olyan házaspárokkal, akik megfeleltek a következő feltételeknek: van legalább egy saját gyermekük, a legnagyobb gyermek maximum 18 éves, az összes gyermek a szülőkkel él együtt, a szülők egyike sem idősebb 50 évesnél, a szülőknek nem volt előző házasságuk, továbbá minden gyermek közös, vagyis köztük nincs adoptált vagy előző kapcsolatból származó. Eredményeim szerint a szeretet-törődés a vizsgált személyek 49,38 %-ánál, a túlvédés 31,72 %-ánál, a korlátozás 18,9 %-ánál jelent meg. Jelenlegi, felnőttkori kapcsolataikat elemezve, azt találtam, hogy 52,5 %-uk biztonságosan, 15%-uk félelemtelien, 27,5%-uk elárasztottan, 5%-uk elkerülően kötődik. Adataim alátámasztják azt a tételt, hogy szeretet-törődés dominálta gyermekkorra emlékező egyének személyiségfejlődésük későbbi szakaszaiban is - nagy valószínűséggel - biztonságos kötődéssel jellemezhetők.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Molnár Péter
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Magatartástudományi Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program