Pályamunka értékelési szempontok

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

A tudományos diákköri pályamunkát két bekötetlen példányban kell beadni a Tudományos Diákköri Tanács titkárához. A bekötetlenül beadott pályamunka bírálatát a tudományos igazgató által megbízott két oktató, egymástól függetlenül végzi. A bírálat célja annak eldöntése, hogy a hallgató kellő önállósággal vett-e részt a munkában, és a pályamunkát a szabályok szerint készítette-e el. A bírálók előbb részletesen elemezzék, majd összefoglalóan értékeljék a pályamunkát. A bírálók a bírálatot három név és aláírás nélküli példányban, kísérőlevéllel és a pályamunkával együtt az általános TDT titkárnak küldik vissza. Kérjük a bírálókat, hogy a bírálat elején tüntessék fel a pályamunka bírálatának azonosítási számát (a felkérő levél jobb felső sarkában található hivatkozási szám).

A bírálat végén a bírálónak az egyértelműség kedvéért egyértelműen állást kell foglalnia, hogy a pályamunkát hogyan értékeli (a kód feltüntetésével):

 • változtatás nélkül, jelen formában elfogadja (kód: 1)
 • a kérdésekre adott válaszok függvényében, de a pályamunka módosítása nélkül fogadja el (kód:2A)
 • változtatások elvégzése után, a kérdésekre adott válaszok függvényében a javított pályamunka bemutatása után fogadja el. Mind kisebb, mind jelentős, a munka leírását, prezentálását érintő átdolgozás kérése esetén (pl. irodalomjegyzék hiányos/hibás; az eredmények nem érthető megjelenítése, magyarázata; nem elég kimerítő elemzés a megbeszélés során; a kísérleti módszerek/beteganyag hiányos leírása; a pályamunka rossz strukturálása, fejezetek aránytalansága) kérjük ezt a kategóriát választani (kód: 2B).
 • lényegi, nemcsak a pályamunka prezentálását illető változtatások elvégzése után, a kérdésekre adott válaszok függvényében a javított pályamunka bemutatása után fogadja el. Ezt a kategóriát kérjük választani abban az esetben, ha a vizsgálatokat újabb kísérletekkel/megfigyelésekkel kell kiegészíteni (kód: 2C).
 • a pályamunkát elutasítja. Ezt a kategóriát kérjük választani abban az esetben, ha a pályamunka kísérletes/klinikai vizsgálatokat tartalmazó részébe és a munka megírásába fektetett energia elmarad a TDK pályamunkáktól elvárhatótól, és a bíráló szerint a később valószínűleg átdolgozásra kerülő pályamunka már nem is fog hasonlítani az eredeti munkára (kód: 3).

Amennyiben az egyik bíráló a pályamunkát elutasítja (kód: 3), a másik viszont nem (kód:1 vagy 2A/B/C), a TDT egy harmadik bírálót is felkér. Amennyiben a harmadik bíráló (az előző két bírálat és a pályamunka áttekintése urán) a pályamunkát szintén elutasítja (kód: 3), a munkát csak teljes átdolgozás után lehet újra benyújtani. Ezen újbóli benyújtás az első benyújtás bírálatától teljesen függetlenül zajlik két újabb bíráló felkérésével. Amennyiben a harmadik bíráló a pályamunkát jelen formájában vagy változtatások elvégzésével elfogadhatónak tartja (kód: 1 vagy 2A/B/C), akkor a pályamunkát a három bírálat javaslatainak figyelembevételével kell újból benyújtani. Az így módosított pályamunka bírálatát azon bírálók végzik, akik az 1-es vagy 2-es kóddal értékelték a munkát.

A szerzőnek válaszolnia kell mindkét bírálatra külön-külön. A válaszokat a szerzők három példányban készítik el, és küldik be a TDT titkárának. A válaszok egy-egy példányát a bírálók kapják. A bírálat és a válasz alapján a TDT elnöksége javasolja a tudományos igazgatónak a pályamunka végleges elfogadását vagy elutasítását.

A pályamunka bírálata az egyetemen folyó oktatómunka fontos része. Minden bírálónak kötelessége, hogy feladatát etikusan, szubjektivizmustól mentesen végezze, tevékenységét a hallgató segítésének szándéka hassa át. Fontos szempont, hogy a bírálaton keresztül a hallgató a tudományos eredmények közlésének módját és szokásait megismerje.

A pályamunka bírálatát a következő szempontok szerint célszerű végezni:

 1. Logikai felépítés, irodalmi áttekintés: világos témafelvetés, a vizsgálatok indoklása, világos szerkesztés, irodalmi megalapozottság, a következtetések helyessége, a következtetések és az irodalmi adatok összevetésének helyessége
 2. Módszerek: módszerek nehézségi foka, sokoldalúsága, leírásának pontossága, adekvát volta, saját munka mértéke
 3. Eredmények: az ismertetés mennyire pontos, alapos, részletes, világos, a dokumentáció mennyire adekvát, szemléltető
 4. Formai kivitelezés: az elkészítés gondossága, esztétikuma, irodalomjegyzék összeállítása, ábrák, táblázatok szerkesztése, íráshibák, gépelési hibák.

A nem kísérletes munkáról szóló pályamunkáknál felvetődő speciális szempontok:

Audiovizuális eszközök, filmek: a forgatókönyv és a rendezés színvonala, a felvétel, vágás, laboratóriumi munka technikai kivitele.
Eszköz, modell, preparátum: célszerűség, szemléltető erő, tartósság, elkészítés nehézségi foka, gondossága.
Irodalmi összefoglalás: összefoglalás kritikai szemlélete, világos, szabatos fogalmazás, áttekintett irodalom aktualitása.
Kazuisztika: kóreset szakszerű leírása, patomechanizmus elemzése, megalapozott diagnosztikai és terápiás konklúziók.

Nem fogadható el a pályamunka:

 1. ha a pályamunka elkészítésének szabályait (formai és egyéb követelmények) a szerző nem tartja be
 2. ha az eredmények irodalmi adatokkal való egybevetése felületes vagy ha a következtetések nem megalapozottak
 3. ha a módszerek ismertetése nem kellően részletes és pontos, ha az alapelvek leírása hiányzik, ha a módszer inadekvát
 4. ha nem tükrözi a megfelelő mértékben a hallgató saját munkáját, vagy a saját munka mértéke a pályamunkából nem állapítható meg egyértelműen, ha hiányzik a Függelékben a saját munka és a segítséggel végzett munka leírása

Egyebekben lásd a TVSz vonatkozó szabályait.

AttachmentSize
Pályamunka értékelési szempontok117.36 KB

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program