Tudományos Diákköri Konferencia a 2014/15-ös tanévben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
 A 2014/15-ös tanévben a TDK konferenciát 2015. február 11-13. között rendezzük meg.

A jelentkezés határideje 2014. december 15. 20:00h. A jelentkezés az előadás címének és a preferált tagozatok megjelölésének leadást foglalja magában, amit a honlapon létrehozott regisztrációs rendszeren keresztül szükséges megtenni.

Az absztrakt beküldésének határideje 2015. január 19. 20:00h. Az absztraktot szintén a honlap regisztrációs felületén keresztül kell benyújtani.

Kérjük, hogy az intézeti TDK-felelősök legkésőbb a végső leadási határidőt követő napon a feltöltött absztraktok adatait (cím, előadó, témavezetők) e-mailben juttassák el a TDT oktatói titkára számára (szentandrassy.norbert@med.unideb.hu). Csak azon hallgatók jelentkezését tudjuk elfogadni, akik jelentkeztek elektronikusan és az intézeti TDK felelős által elküldött listán is szerepelnek. A feltöltött absztrakt javítására az elektronikus rendszerben a végső leadási határidőig van mód. Javítás céljából nincs lehetőség az absztrakt újbóli feltöltésére. Az absztraktokban képletek, táblázatok és ábrák használata NEM megengedett. Az intézeti TDK felelőst a feltöltött absztraktokról tájékoztatni kell, annak jelzéseként, hogy annak tartalmával és formájával a témavezető egyetért.

Az elektronikus regisztráció megnyitását és az aktuális teendőket a honlap kezdő oldalán folyamatosan jelezni fogjuk.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program