2007/2008. évi TDK konferencia eredményei

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 TDK Konferencia – 2008

 
 
Élettan, kórélettan, farmakológia, mikrobiológia, laboratóriumi diagnosztika
 
III. helyezés (TEVA Gyógyszergyár Zrt.) Megyesi Zita ÁOK IV.
Kardiológiai Intézet - Klinikai Fiziológiai Tanszék
Angiotenzin I és II válaszok tanulmányozása humán ereken
 
II. helyezés: Andrási Tíbor ÁOK IV.
Élettani Intézet
Purinoreceptorok vizsgálata cysticus fibrosis sejtvonalakon
 
I. helyezés: Méhész Ágoston ÁOK IV.
Élettani Intézet
A protein kináz C rendszer izoforma-specifikus szerepe az arachidonsav celluláris hatásainak kifejlődésében humán sebocytákon
 
Különdíj (Magyar Élettani Társaság): Sebe Attila ÁOK V.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Differenciálódó porcsejtek ioncsatornáinak vizsgálata
 
A Schering Plough könyvjutalma: Vincze János ÁOK I.
Élettani Intézet
Az SR kalciumcsatorna modulációjának vizsgálata szimulációs programmal
 


Operatív klinikai orvostudomány
 
III. helyezés (Richter Gedeon Nyrt.): Várdai Julianna ÁOK V.
Szemészeti Klinika
Második generációs szilikon hidrogél kontaktlencsével szerzett tapasztalatok
 
II. helyezés: Lakatos Erzsébet ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika és Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Égett betegek mikrobiológiai tenyésztéseinek értékelése
 
I. helyezés: Haness János ÁOK V.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
Öt éves retrospektív vizsgálatok distalis humerus törést szenvedett felnőtt betegeken, összehasonlító adatelemzés a Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék öt éves anyagában
 
A Schering Plough könyvjutalma: Emeriewen Krisztina ÁOK VI.
Szemészeti Klinika
Evaluation of the safety and efficacy of the transconjunctival sutureless vitrectomy
 


Konzervatív klinikai orvostudomány
 
III. helyezés és a Magyar Dermatológiai Társulat díja. Kincse Gyöngyvér ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika
Alphacalcidol kezelés hatása psoriasisos arthropathiában
 
II. helyezés: Gyöngyössy Orsolya ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika
A dermatoszkópia alkalmazhatóságának értékelése atípusos naevus és melanoma elkülönítésében
 
I. helyezés: Szalai Eszter ÁOK V.
III. sz. Belgyógyászati Klinika - Reumatológiai Tanszék
A rituximab kezelés hatékonyságának vizsgálata rheumatoid arthritisben szenvedő betegekben
 
Különdíj (Magyar Nephrológiai Társaság) Szilágyi Adrienn ÁOK IV.
Neonatológiai Tanszék
Extrém kissúlyú koraszülöttek ductus arteriosusának preszimptomatikus kezelése során szerzett tapasztalatok a DE OEC Neonatológiai Tanszékén
 
A Schering Plough könyvjutalma: Papp Gábor ÁOK VI.
III. sz. Belgyógyászati Klinika - Klinikai Immunológiai Tanszék
A natív és az adaptív immunrendszer regulatórikus tulajdonságú sejtjeinek vizsgálata Sjögren szindrómában
 


Morfológia, patológia, képalkotó diagnosztika
 
III. helyezés (Richter Gedeon NYrt.): Gulyás Katalin ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
A PIII-as citológia miatt végzett conisatiok szövettani kiértékelése és összefüggése a HPV fertőzöttséggel
 
II. helyezés: Albert Réka ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Egy biodegradábilis mesterséges polymer (polyactive) implantátum hatása a csontszövetre lovak ízületi felszínén végzett mozaikplasztika donorcsatornáiban
 
I. helyezés: Varga Zsófia ÁOK V.
Radiológiai Klinika
Funkcionális MR vizsgálatok az idegsebészeti műtétek tervezésében
 
Különdíj (Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság): Kissík Imre ÁOK V.
Nukleáris Medicina Központ
A képalkotó diagnosztikai oktatás modern módszerei: egy orvosi blog története
 
A Schering Plough könyvjutalma: Tiba Nóra ÁOK VI.
Radiológiai Klinika
Nyitott MR-vizsgálatok szerepe a korai rheumatoid arthritis diagnosztikájában
 


Preventív medicina, epidemiológia, családorvoslás
 
III. helyezés (EGIS Különdíj): Kőpájer Gabriella ÁOK III.
NK Magatartástudományi Intézet
Orvostanhallgatók idősek ellátására való felkészültségének vizsgálata
 
II. helyezés: Bodnár Ferenc ÁOK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Kiterjedt béta-laktamáz (ESBL) termelő törzsek előfordulása hemokultúrákban a Debreceni Egyetem klinikáin 2004-2007 között
 
I. helyezés: Erdődi Balázs ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Peri- és postmenopauzális ovarialis cysták prognosztikus képalkotó és laboratóriumi jellemzői
 
Különdíj (Családorvos Kutatók Országos Szervezete): Zsófi Katalin ÁOK VI.
Gyermekklinika
Az asthma bronchiale korszerű kezelési gyakorlata a gyermekpulmonológiai szakrendelésen
 
A Schering Plough könyvjutalma: Jaskó Norbert ÁOK VI.
II. sz. Belgyógyászati Klinika - Gasztroenterológiai Tanszék
A varixvérzések mortalitását befolyásoló prognosztikai tényezők.
 


Biokémia, bioinformatika, sejtbiológia, immunológia
 
III. helyezés (TEVA Gyógyszergyár Zrt.):Kovács Tamás ÁOK IV.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A CD44 shedding összefüggése az EGF receptorcsaláddal trastuzumab rezisztens emlőtumor sejtkben
 
II. helyezés: Simándi Zoltán Mol. Biol. V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A PRMT1 szerepének tanulmányozása egér embrionális őssejtek retinoid indukált differenciálódásában
 
I. helyezés: Dobrai Marianna ÁOK V.
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
P-selectin Glycoprotein Ligand-1 (PSGL-1) hiány jelentősége G-CSF kezelés során állatkísérletes modellben
 
Különdíj (Magyar Immunológiai Társaság): Géresi Krisztina TTK. V.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Thioridilát (UD29) hatásának in vitro és in vivo vizsgálata leukémia stem sejtek kolóniaképző képességére
 
A Schering Plough könyvjutalma: Varga Rita Mol. Biol. V.
Immunológiai Intézet
Dendritikus sejt altípusok eltérő aktivációs ingerek hatására adott válaszának összehasonlító vizsgálata
 
A Schering Plough könyvjutalma: Emri Eszter Mol. Biol. V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Retrovirális proteázok gátolhatóságának in vitro és in silico vizsgálata
 
A Schering Plough könyvjutalma: Széles Edina GyTK. IV.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Humán dendritikus sejtek fagocitózis kapacitás növekedésének vizsgálata proteomikai módszerekkel
 
A Schering Plough könyvjutalma: Szekeres Tibor TTK V.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Magreceptor aktiváció a mobilitás tükrében
 


Gyógyszerésztudományok
 
III. helyezés (EGIS Különdíj): Franczia Tamás ÁOK VI.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Az atípusos antipszichotikum okozta inzulinrezisztencia farmakológiai vizsgálata
 
II. helyezés: Németh Rita GyTK V.
Élettani Intézet
A koenzim Q10 alkalmazásának hatása a fluvastatin-kezelés okozta kalcium-homeosztázis zavarokra vázizomsejteken
 
I. helyezés: Szántó Magdolna GyTK V.
Gyógyszertechnológiai Tanszék
Különböző típusú felületaktív anyagok citotoxicitásának összehasonlítása HeLa valamint CaCo-2 sejtvonalakon
 
Különdíj (Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság): Szabó Anett ÁOK IV.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet és Tüdőgyógyászati Klinika
Xantin-rezisztens receptorok/kötőhelyek szerepének vizsgálata az adenozin bronchodilatátor hatásában
 
A Schering Plough könyvjutalma: Fürjes Gergely ÁOK V.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
A HISS mechanizmus postprandiális aktiválódásának farmakológiai vizsgálata
 


Molekuláris biológia, fejlődésbiológia, genetika, genomika, proteomika
 
III. helyezés (TEVA Gyógyszergyár Zrt.): Horváth Eszter ÁOK VI.
Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
ELA2 és HAX1 szekvencia analízise súlyos congenitális neutropéniában
 
II. helyezés: Kristóf Endre Károly ÁOK III.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Dexametazon által felregulált gének lecsendesítésének hatása a humán makrofágok fagocitózis képességére
 
I. helyezés: Meskó Bertalan ÁOK V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Krónikus gyulladásos betegségek génexpresszós mintázatai
 
Különdíj (Kéri Pharma): Sipos Adrienn TTK. V.
Orvosi Vegytani Intézet
Egy feltételezett nukleáris receptor aktivációs motívum vizsgálata a poli(ADP-ribóz) polimeráz-2 (PARP-2) fehérjében
 
A Schering Plough könyvjutalma: Paholcsek Melinda TTK VI.
Humángenetikai Tanszék
Nagy érzékenységű QRT-PCR diagnosztikai módszer kidolgozása aszpergillózist okozó fajok differenciáldiagnosztikájára

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program