Nem steroid gyulladásgátló hatása a neuronális aktiváció kiváltotta agyi regionális vérátáramlás változásra

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2010/2011. tanév
Session: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Juhász Tünde
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Lakó Éva

Abstract data

Előadás címe: 
Nem steroid gyulladásgátló hatása a neuronális aktiváció kiváltotta agyi regionális vérátáramlás változásra
Abstract: 

Bevezetés
Állatkísérletekben igazolták, hogy a neuronális aktiváció kiváltotta áramlásváltozás kialakulásához a cyclooxygenase jelenléte szükséges. Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy a szokásos dózisban – a mindennapi kezelés során - alkalmazott nem-steroid gyulladásgátló naproxen gátolja-e a neurovasculáris kapcsolatot.
Módszerek
Tanulmányunkban tíz egészséges, 20-35 év közötti személyben transcranialis Dopplerrel vizsgáltuk az a. cerebri posteriorokban az áramlási sebesség alakulását vizuális stimuláció hatására. A vizsgálat során 20 másodpercig csukott szem mellett, majd 40 másodpercig olvasás közben követtük az áramlási sebességet. A fenti 1 perces mérést 10 alkalommal megismételtük, s a kapott értékeket átlagoltuk. A kontroll vizsgálatot követően két nappal, napi 2x550 mg naproxen szedést követően a kísérletet azonos napszakban megismételtük.
Eredmények
A kontroll vizsgálat során a szem becsukása alatt mért áramlási sebesség 58±11 cm/s, a naproxen hatás alatt 50±8 cm/s volt (p<0.01). Az olvasás során mért abszolút értékben
megadott sebesség értékeket a szem becsukása alatti értékre normalizáltuk és százalékos
értékben is kifejeztük. Azt találtuk, hogy a kontroll során a vizuális stimuláció kiváltotta maximális sebességnövekedés 24±6%, míg a naproxen hatás alatti maximális sebességváltozás 19±5% volt. Ismételt méréses varianciaanalízissel vizsgálva a naproxen hatás alatt tapasztalt, vizuális stimuláció kiváltotta áramlási sebességváltozás szignifikánsan alacsonyabb volt (p<0.05) a kontroll során tapasztalthoz képest.
Discussio
A szokásos, therapiás adagban alkalmazott naproxen hatására bekövetkező cyclooxygenase gátlása egyrészt csökkentette az arteria cerebri posteriorban mért sebességet, s ha alapvetően nem is gátolta, de szignifikánsan csökkentette a vizuális stimuláció kiváltotta áramlási sebességnövekedést, vagyis a neurovascularis kapcsolatot. Eredményeink megerősítik az állatkísérletekben leírt megfigyeléseket, miszerint a neurovascularis kapcsolat kialakulásában a cyclooxygenase-nak szerepe van.

First tutor
Name: 
Olah László
Department: 
Neurológiai Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program