Thrombocyta aktivációs markerek PAF-indukálta expressziójának vizsgálata áramlási citométerrel

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2010/2011. tanév
Session: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Nagy György

Abstract data

Előadás címe: 
Thrombocyta aktivációs markerek PAF-indukálta expressziójának vizsgálata áramlási citométerrel
Abstract: 

A PAF (platelet activating factor) számos sejttípus által szekretált olyan foszfolipid mediátor, amely különböző sejt-sejt interakciók kialakításában vesz részt gyulladásos folyamatokban. G-proteinhez kapcsolt speciális receptoron keresztül képes a vérlemezkéket is aktiválni.
Kísérleteink során megvizsgáltuk a PAF thrombocyta stimuláló hatását különböző aktivációs markerek detektálása révén. Teljes vér és thrombocyta-dús plazma (PRP) mintákat aktiváltunk in vitro körülmények között 10 nM és 100 nM PAF koncentráció mellett. Áramlási citométerrel megmértük a sejtfelszíni P-szelektin (CD62) és CD40L (CD154) expresszió mértékét, illetve a vérlemezke-eredetű mikropartikulák (PMP) mennyiségét három különböző időpontban (5, 15 és 60 perc után). Pozitív kontrollként thrombin-receptor agonistával (TRAP, 20 mikroM) aktivált mintákat alkalmaztunk.
A PAF-indukálta CD62 és CD40L expresszió koncentráció-dependens módon emelkedett az idő függvényében a nem-aktivált mintához képest, de kisebb mértékben, mint a TRAP-stimulált mintában. 100 nM PAF aktiváció esetén a CD62 expresszió szintje 15 perc aktiváció után teljes vérben 63%-ot ért el, míg PRP-ben 45%-nak adódott. A CD40L expresszió jóval kisebb mértékű volt, 60 perc után is mindössze 5%-ot, illetve 6,2%-ot mutatott. A PMP mennyisége jelentősen nem különbözött a kétféle PAF koncentrációnál, de a nem-aktivált kontroll mintához képest szignifikáns emelkedést a 60 perces stimuláció esetén mértünk. A PAF-indukálta CD62 pozitivitást, illetve a PMP szám növekedését jelentősen csökkentette a Caliculin-A protein foszfatáz inhibitorral történt előkezelés, amely megközelítette a negatív kontrollban mért értékeket.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a PAF a különböző thrombocyta aktivációs markerek expresszióját eltérő időkinetikával indukálja a protein foszfatázok aktivációja révén. Mindezen folyamatok a gyulladásos reakciók mediálásában játszhatnak fontos szerepet.

First tutor
Name: 
Kappelmayer János
Department: 
DE-OEC, Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program